Število rezultatov iskanja: 5671

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (84)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (16)
Anthropos (Ljubljana) (15)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (7)
Ars et humanitas (13)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (2)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (7)
Dialogi (3)
Didakta (12)
Dogovori (27)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (3)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (15)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (26)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (49)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jugoslovenski sokol (1924) (24)
Južni Sokol (9)
Kakovostna starost (5)
Keria (Ljubljana) (5)
Kinesiologia Slovenica (84)
Kronika (Ljubljana) (24)
Le vie dell Istria (1)
Les (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (18)
Literatura (Ljubljana) (3)
Loški razgledi (11)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Medicinski razgledi (7)
Mladi planinec (49)
Monitor ISH (11)
Muzikološki zbornik (2)
Naš časopis (412)
Naša komuna - delegatska priloga (4)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (29)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (12)
Pedagoška obzorja (8)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Planinska matica (5)
Planinski vestnik (1770)
Podjetje in delo (1)
Polet (2002) (470)
Prednjak (17)
Primerjalna književnost (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (9)
Rak prebavil (1)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (5)
Rekord (Ljubljana) (19)
Revija za elementarno izobraževanje (29)
Revus (Ljubljana) (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (312)
Slavistična revija (4)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski Sokol (122)
Slovenščina v šoli (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (8)
Sokolski glasnik (165)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Šolsko polje (6)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (95)
Teorija in praksa (11)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Utrip Savinjske doline (37)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (16)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zbor občanov (15)
Zdravniški vestnik (8)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodovina v šoli (138)
Zgodovina za vse (8)
Zgodovinski časopis (10)
Železne niti (12)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (7)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (58)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (301)
DELO, d.d. (461)
Didakta (12)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Katholieke Universiteit Leuven (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Logatec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (12)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (112)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Mladinska knjiga (15)
Muzejsko društvo Škofja Loka (12)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2109)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (37)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (8)
Planinska zveza Slovenije (1233)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (49)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (21)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (10)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (86)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (493)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (29)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (5)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (111)
Zavod RS za šolstvo (146)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
ZRC SAZU (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (24)
Založnik
A. Cvenkel (1)
A. Golja (1)
A. Grčar (1)
Akademska založba (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
B. Orel (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Beletrina (2)
Biegel (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Blaznik (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Debora (2)
Delo (490)
Didakta (15)
dLib distributer (2)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo Potentia (1)
Društvo psihologov Slovenije (24)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (16)
Državna založba Slovenije (8)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (10)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex typographia Hertziana ... (1)
ex typographia Valvasentiana (1)
F. Kadilnik (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za šport (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (86)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (312)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (1)
FIHO (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Fizkulturna zveza Slovenije (1)
gedruckt mit W. Widmansttäterischen Schriften (1)
GK PAST (2)
Goričar & Leskovšek (3)
GV Izobraževanje (1)
GV Revije (2)
H. Dermol Hvala (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
Im Verlage des Steirischen Radfahrer-Gauverbandes (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (4)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Ivan Z. Vesely (9)
J. J. Weber (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (2)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jugoslovenski sokolski savez (206)
Južni sokol (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Košarkarski klub Elektra (1)
Laibacher Bicycle-Club (1)
LDS (3)
LEXPERA (1)
Litera (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Blažić (1)
M. Majhen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Zule (1)
Mariborska knjižnica (12)
Marketing magazin (1)
Marte (1)
Matica slovenska (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (7)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Minat (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (77)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (80)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (163)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (9)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Mladinska knjiga (15)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nat. In Založil J. Blaznik (1)
Neo koncept (1)
Nova revija (9)
Novinski biro (8)
Občina Lukovica (36)
Občina Vrhnika (33)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (27)
Onkološki inštitut (1)
Osrednje društvo SPD (1)
PD Lisca (49)
pečatano pismenki Kral: vseučilišča peštanskago (1)
Pedagoška fakulteta (52)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (8)
Pedagoški inštitut (7)
Pivec (1)
Planinska matica (8)
Planinska založba (1)
Planinska založba Slovenije (2)
Planinska zveza Slovenije (1773)
Planinsko društvo Slovenije (1)
Pravna praksa (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Publications Office of the European Union (1)
R. Rother (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
RTV (1)
Ruslica (1)
s. n. (1)
S. n. (2)
samozal. (10)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. M. Hladnik (1)
samozaložba (6)
Sanje (2)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (528)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Schulbücher Verlag (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
self published (1)
self-published by P. Suhodolčan (1)
selfpublisher T. Horvat (2)
selfpublishment (3)
selfpublishment D. Dragić (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (29)
Slavistično društvo Slovenije (53)
Slovene Anthropological Society (11)
Slovenija (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko planinsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (6)
Sofos (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Sokolski savez SHS (1)
Sophia (1)
Speleological Association of Slovenia (1)
Sports Association Riba (1)
Sportska knjiga (1)
Stab. Industriale Grafico Luciano Priora (1)
Statistični urad Republike Slovenije (21)
ŠD Narodni dom (1)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Šola za ravnatelje (2)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (9)
T. Filipčič (1)
T. Planinšek (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka fakulteta (2)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tim (1)
Tiskovna zadruga (1)
TopFit Planet (1)
Turistica (3)
Turistovski klub Skala (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Umanotera (1)
UMco (3)
University of Primorska Press (2)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (84)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Uprava Sokola I. (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V Založbi L. Kremžarja (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Viktor Murnik (122)
Visoka šola za politične vede (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (3)
vlastito izd. P. Suhodolčan (1)
Založba Audibook (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Založla Šolski Bukec (1)
Zavod APGA (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (336)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (61)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (143)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod RS za šolstvo (261)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (37)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (44)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (9)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (2)
Zveza za tujski promet v Sloveniji (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Zvono (1)
Išči med rezultati (5671)