Število rezultatov iskanja: 559

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (12)
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (14)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (3)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (18)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (20)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (4)
Didakta (1)
Dnevnik mladega liberalca (1)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (6)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (5)
Igra ustvarjalnosti (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (4)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (7)
Klin (Ljubljana) (1)
Knjižnica (17)
Kronika (Ljubljana) (11)
Linguistica (Ljubljana) (6)
Liter jezika (8)
Loški razgledi (2)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Medicinski razgledi (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Metodološki zvezki (7)
Muzikološki zbornik (2)
Naše gospodarstvo (5)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (30)
Organizacija (Kranj) (13)
Organizacija znanja (2)
Pedagoška obzorja (20)
Planinski vestnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (21)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (5)
Revija za elementarno izobraževanje (13)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (27)
Sanitarno inženirstvo (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (7)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Strojniški vestnik (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (6)
Šolsko svetovalno delo (2)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (15)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (13)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (14)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (9)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (12)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo psihologov Slovenije (21)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (5)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (1)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (14)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Mlada liberalna demokracija (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (92)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (20)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Statistični urad Republike Slovenije (29)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (24)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (15)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (14)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (30)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
Annales University Press (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Beletrina (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Doba Epis (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (12)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (35)
Društvo študentov biologije (3)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (7)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
G. Vodeb (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (12)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
K. Šikonja (1)
Kulturni center (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Femc (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (8)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (15)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mlada liberalna demokracija (1)
Moderna organizacija (13)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (33)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (13)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (6)
Pedagoška obzorja (20)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
RTV (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (14)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (2)
Statistični urad Republike Slovenije (8)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (5)
T. Lekan Kraševec (1)
Turistica (2)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (5)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (15)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zbornica zdravstvene nege (30)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (43)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Išči med rezultati (559)