Število rezultatov iskanja: 100

Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (30)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. B. Starman (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (2)
Družina (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za farmacijo (3)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Histria Editiones (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Moderna organizacija (3)
Obzorja (3)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
samozal. F. Humski (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Societá storica del Litorale (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
T. Selič Kurinčič (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (3)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (100)