Število rezultatov iskanja: 553

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (9)
Acta agriculturae Slovenica (40)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (28)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (5)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Angeljček (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Arheološki vestnik (1)
Ars et humanitas (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Didakta (11)
Documenta Praehistorica (13)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (4)
Gea (Ljubljana) (8)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (1)
Image analysis and stereology (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (4)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (11)
Kronika (Ljubljana) (5)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (3)
Medicinski razgledi (2)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (8)
Naša skupnost (Ljubljana) (27)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (8)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (3)
Poligrafi (4)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (3)
Proteus (18)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razpotja (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (8)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (20)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (9)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (21)
Štajerc (5)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (3)
Varstvo narave (4)
Vertec (1871) (19)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodovina za vse (2)
Zvonček (Ljubljana) (15)
Železne niti (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (11)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (11)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (30)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (83)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (8)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (167)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (18)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (43)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(2)
A. Polenec (1)
B. Podpečan (1)
Biotehniška fakulteta (40)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. Tovornik (1)
D. Zavodnik (1)
Didakta (11)
dLib distributer (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (21)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohora (6)
Državna založba Slovenije (9)
DZS (4)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gallus Carniolus (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
Genija (1)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Helidon (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
I. Kavčič (1)
I. Kregar (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
J. Babnik (1)
J. Kerčmar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Jožef Blaznik (11)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Karl Linhart (5)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Krščanska kulturna zveza (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Schwentner (1)
LDS (2)
Lek (1)
LUD Literatura (1)
M. Gogala (1)
M. Jelenčič (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinski razgledi (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (10)
Multima (1)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naše delo (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (5)
Občinski odbor SZDL (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Okaši (27)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (18)
R. Rakovec (1)
Rokus (1)
Rokus Klett (1)
RTV (1)
S. R. Zaki (1)
samozal. (7)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sezam-Masima (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (26)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (40)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (5)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Š. Županović (1)
Študentska založba (4)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tiskarna sv. Cirila (20)
Tiskovna zadruga (3)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
V. Ješe-Janežič (1)
Vesna film (1)
Veterinarska fakulteta (11)
VTOZD za veterinarstvo (1)
Zala (1)
Založba Obzorja (2)
Založba ZRC (6)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod Symbiosis (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (553)