Število rezultatov iskanja: 2089

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Cividini (1)
A. Dervishi (1)
A. Ficko (1)
A. Flašker (1)
A. Golob (1)
A. Guček (1)
A. Horvat (1)
A. Japelj (1)
A. Jurše (1)
A. Kaurin (1)
A. Kladnik (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Moškrič (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Penko (1)
A. Razpet (1)
A. Repe (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Sušnik (1)
A. Šorgo (2)
A. Štraser (1)
A. Verlič (1)
A. Vončina (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (5)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
B. Brajović (1)
B. Hribernik (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
B. Rituper (1)
Biotehniška fakulteta (999)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (104)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (131)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (22)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, VTOZD za veterinarstvo (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (7)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (1)
C. Battelli (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (1)
D. Bordjan (1)
D. Firm (1)
D. Goranovič (1)
D. Hrastnik (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Koron (1)
D. Krajčič (1)
D. Lužnik (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Obrstar (1)
D. Podgoršek (1)
D. Roženbergar (1)
D. Stanković (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
dLib distributer (11)
E. Benedik (1)
E. Bizaj (1)
E. Dornik (1)
E. Habič (1)
E. Kovačec (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (3)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (4)
F. Batič (1)
F. Jagodic (1)
F. Perko (1)
F. Vučajnk (1)
G. Fidej (1)
G. Kušar (1)
G. Pustovrh (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (53)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (87)
H. Šeme (1)
H. T. Oršanič (1)
I. Boltar (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Kreft (1)
I. Roškar (1)
I. Šmid (1)
I. Štraus (1)
I. Talaber (1)
I. Vrečar (1)
Institut "Jožef Stefan" (2)
Institut Jožef Stefan (22)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (21)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (2)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
J. Beltram (1)
J. Bizjak (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferdin (1)
J. Gričar (1)
J. Jakše (1)
J. Jenko (1)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Lamovšek (1)
J. Orehek (1)
J. Reščič (1)
J. Rozman (1)
J. Rudolf (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
K. A. Lestan (1)
K. Bezek (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Eler (1)
K. Gorenc (1)
K. Istenič (1)
K. Jerina (1)
K. Karničar (1)
K. Klančnik (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Košmrlj (1)
K. Miklavec (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rostohar (1)
K. Stopar (1)
K. Vrabec (1)
K. Zupančič (1)
Kemijski inštitut (6)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (38)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (5)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Fajs (1)
L. Jan (1)
L. Kranjc (1)
L. Kutnar (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (1)
M. Bajić (1)
M. Bedjanič (1)
M. Bizjak (1)
M. Blas (1)
M. Blažič (1)
M. Colarič (1)
M. Čater (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Ferlan (1)
M. Flajšman (1)
M. Gregorič (2)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Hudina (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Klinc (1)
M. Knap (1)
M. Kolar (1)
M. Konec (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Kovačič (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Nastran (1)
M. Novak Babič (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Pezdirc (1)
M. Piškur (1)
M. Plahuta (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
M. Skudnik (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Vidrih (1)
M. Vittori (1)
M. Vodopivec (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zorc (1)
M. Zorović (1)
M. Zupan (1)
M. Zupin (1)
M. Žavbi (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
N. Bogataj (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Eržen (1)
N. Glavaš (1)
N. Koron (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Ogris (1)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
N. Weber (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (19)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
NUK (1)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (4)
P. Grošelj (1)
P. Hafner (1)
P. Košir (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Mrak (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Zadravec (1)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. Pamić (1)
R. Robek (1)
R. Šiling (1)
R.-C. Cheng (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
S. Bogićević (1)
S. Bonča (1)
S. Jančič (1)
S. Juvan (1)
S. Keren (1)
S. Koprivec (1)
S. Piskernik (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Urbančič (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Š. Koren (1)
T. Bohinc (1)
T. Brate (1)
T. Delić (1)
T. Eleršek (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Levanič (1)
T. Lukežič (1)
T. Nikoloski (1)
T. Petelinc (1)
T. Pogačar (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Robič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Trebušak (1)
T. Vardjan (1)
T. Vidrih (1)
T. Zadražnik (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Čepin (1)
U. Jamnikar (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (258)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (3)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (7)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (8)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Cunja (1)
V. Jelen (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Petkovska (1)
V. Pitacco (1)
V. Progar (1)
V. Stupar (1)
V. Tkalec (1)
V. Vek (1)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Kolenc (1)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (5)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (16)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (23)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Fišer (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (2089)