Število rezultatov iskanja: 113

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. L. P. Peca (1)
A. Ota (1)
Akademija Arhimed (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Bird Publisher (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (1)
Dashöfer (1)
Didakta (1)
DigitPen (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (3)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Družina (2)
ESTEAM partnerska skupina (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
Gabriele-Založba Beseda (1)
Gimnazija Vič (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Güssing Energy Technologies (1)
i2 (2)
Ico (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Lapuh Bele (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Jezikovno društvo barve jezika (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
Litera (2)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
PeBook (1)
Peresa (1)
Pivec (1)
Planet GV (1)
Pravna fakulteta (1)
Providio (3)
samozal. (4)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. R. Škrekovski (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Spletni partner (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Založba FE in FRI (1)
Založba Pivec (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (14)
Založba ZRC (3)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Išči med rezultati (113)