Število rezultatov iskanja: 989

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (10)
Dolenjski list (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za energetiko (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fotolik (4)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Institut Jožef Stefan (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
IR inženiring (367)
J. Wagner (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
Kulturno društvo Obzorje (181)
Mestna občina (1)
Militärgeographisches Institut (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
N. Kodre (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
NEK (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Okrajni odbor OF (145)
Okrajni odbor SZDL (67)
PD Lisca (48)
Planinska zveza Slovenije (1)
Ravnateljstvo (28)
RTV (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Srednja šola tiska in papirja, dislocirana enota Krško (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Trgovsko podjetje Tobak (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
V. Aumann (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Založba ZRC (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (10)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (989)