Število rezultatov iskanja: 75

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Centennial Records (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Galeb (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Istituto della RS per la scuola (1)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (4)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (13)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (2)
Ministero della RS per l'istruzione e lo sport (1)
Ministero dell'Istruzionee lo e dello Sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (12)
Ministero per l'istruzione e lo sport della RS (3)
Ministero per l'istruzione, la scienza e lo sport della Repubblica di Slovenia (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pepermint Production (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
Tiskovna zadruga (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
Išči med rezultati (75)