Število rezultatov iskanja: 1437

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (25)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (5)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (13)
Atlanti (5)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Central European Public Administration Review (4)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (4)
Documenta Praehistorica (7)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (4)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (2)
Geografski vestnik (5)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Hacquetia (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Instrumentum (1)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (8)
Kronika (Ljubljana) (7)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (1)
Management (1)
Managing global transitions (3)
Mednarodna revija za javno upravo (8)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (5)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Porabje (947)
Presek (2)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (29)
Revija za geografijo (12)
Revus (Ljubljana) (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (12)
Slavistična revija (4)
Slovenski gospodar (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (14)
Stati inu obstati (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (6)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (8)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (29)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (14)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (90)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (947)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (111)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (24)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (47)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
(8)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Barasits (6)
Beletrina (1)
Berta dohánytőzsde osztálysorsjegy főárusitó (1)
Bertalanffy I. (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Blum Náthán & Fia (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
D. Stober (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (14)
E. Pierson (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (14)
Filozofska fakulteta (12)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (12)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fogy. es Ért. Szöv. (1)
Forte Szines Labor (1)
Foto Weinstock (2)
Foto Weistock (1)
Gál Testvérek (2)
Gárdony és Fenyvesi képeslapkiado vállalat (1)
Gärdony es Fenyvesi këpeslevelzőlap-kiadóvállalat (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gervais Clouzier (1)
Godba (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
GV Revije (1)
Herman Izidor (1)
Hermann Izidor (1)
Hirschler (1)
Institute for Ethnic Studies (13)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (32)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International Institute for Archival Science (4)
J. Imme (1)
J. Schönberg (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (4)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (1)
Karinger (2)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (1)
Képzőművéseti Kiadó (1)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (36)
Képzőművészeti Alap Kiadövallalata (1)
Keresztény Fogyasztási Szövetkezet (1)
Kis Tivadar (2)
Kis Tívadar (1)
Klub Revus (1)
Koller Károly (4)
Körmendi könyvnymda r.t. utóda (1)
Kovács József (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (3)
L. H. Pannonia (1)
LDS (3)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (3)
Magyar filmiroda (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (2)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Militärgeographisches Institut (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (7)
Moderna organizacija (3)
Monostory kalantay (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Német József könyv (1)
Obzorja (5)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
PKP, RTV (1)
Pravna praksa (1)
Roth Jenő (2)
Rotophot (1)
samozaložba (1)
Sarai (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Seuttero M. (1)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (50)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (5)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Steegmüller fényirda (1)
Stern Jozsef fényk (1)
Szalóky József (1)
SZK Oktatási Intézete (1)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (1)
Tóth Géza (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turul képeslap (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vasúti levelezőlapárusitás (4)
Vasúti Levelezőlapárusitás (2)
Založba ZRC (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (1437)