Število rezultatov iskanja: 1639

Časopisje in članki - naslov
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (52)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (181)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (22)
Mariborska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (119)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (947)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko sociološko društvo (3)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (76)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (47)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (20)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
A. Zorn (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
author R. DiRicchardi (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (23)
Cya (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo Slovencev "Kredarica" (52)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (23)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (20)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Frančiškanski samostan (1)
Goriška Mohorjeva (21)
GV Revije (4)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
Imprimerie de la cour (1)
Institute for Ethnic Studies (66)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (191)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
J. Pleterski (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Klub Revus (4)
Kulturni center Maribor (1)
L. Čermelj (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (4)
R. Bordon (1)
samozal. A. Budja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (23)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
SLORI (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (71)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko sociološko društvo (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (23)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (2)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Svobodna misel (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Uradni list Republike Slovenije (4)
V. Bevc (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Založba ZRC (7)
Zavod Burja (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (23)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Išči med rezultati (1639)