Število rezultatov iskanja: 91

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (13)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Jerko (1)
B. Murovec (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Gradišar (1)
dLib distributer (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
M. Foški (1)
Mariborska knjižnica (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Išči med rezultati (91)