Število rezultatov iskanja: 446

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A.V.F. Studio (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Avgust Černigoj (2)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (3)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (16)
Fr. Dolšak (1)
Georg Gruppenbach (2)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
J. Prašnikar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janž Mandelc (1)
Johanna Kraffta dediči (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Komisijska založba L.Schwentnerjeve knjigarne (1)
Komorni zbor Peko (1)
M. Štupar (1)
Matica Slovenska (1)
Muzejsko društvo (2)
Obzorja (3)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Pedagoški inštitut (10)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
skusi Georga Gruppenbacha (1)
Slavistično društvo Slovenije (36)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (227)
SO (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (1)
T. Kriper (1)
Tiskovna zadruga (20)
Trubarjev antikvariat (1)
Ulrich Morhart (9)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (117)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
V. Simončič (13)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (446)