Število rezultatov iskanja: 171

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (34)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (20)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
ZRC SAZU (16)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Založnik
AND (1)
Ankara Caddesi (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
bey Georg Schlüter ... (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (30)
Demir Color Kartpostal ve Turistik Yayincilik (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Dürr (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
G. Senf (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
GV Revije (1)
Heinrich Steiner (2)
in der akadem. Buchhandlung von J.C.B. Mohr (1)
in Kommision bey Anton Doll (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (1)
Jožef Blaznik (1)
Klub Revus (1)
Leila (2)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Narodna tiskarna (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (20)
Peace Institut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (30)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
SEENPM (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (18)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (30)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Turistica (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
W. Braumüller (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (30)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Išči med rezultati (171)