Število rezultatov iskanja: 95

Založnik
Banka Slovenije (18)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (13)
Ekonomski center Maribor (13)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (13)
Faculty of management (4)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Gospodarski vestnik (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Kreditanstalt für Handel und Industrie (1)
Ljudska univerza (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna hranilnica ljubljanska (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Moderna organizacija (5)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okrajni ljudski odbor (1)
Pravna fakulteta (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska založba (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zavod IRC (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (95)