Število rezultatov iskanja: 165

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (37)
Onkološki inštitut Ljubljana (20)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (34)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (7)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (23)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (7)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
Deželni odbor Kranjski (1)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
M. Dovjak (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naše delo (1)
Občina (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (4)
Pokrajinski arhiv (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (34)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošna bolnišnica (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zbornica zdravstvene nege (23)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (165)