Število rezultatov iskanja: 31076

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (8)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (6)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (24)
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (19)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (151)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (8)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (9)
Anali PAZU HD (1)
Angeljček (9)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1078)
Annales. Series historia naturalis (718)
Annuario della civica scuola reale superiore all`Acquedotto - Trst (1)
Anthropological notebooks (7)
Anthropos (Ljubljana) (38)
AR. Arhitektura, raziskave (13)
Arheološki vestnik (10)
Arhivi (64)
Ars et humanitas (16)
AS. Andragoška spoznanja (65)
Asian studies (1)
Atlanti (18)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bogoslovni vestnik (36)
Bollettino del Comitato L`Italia fara da se (1)
Bollettino del consorzio agrario (10)
CEPS journal (10)
Civica scuola reale autonoma - Trst (10)
Civica scuola reale di San Giacomo - Trst (3)
Credere e vincere (21)
Časopis za kritiko znanosti (67)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (764)
Delavci in delodajalci (9)
Delo - življenje (446)
Delo & dom (131)
Delo (Ljubljana) (4873)
Delo (Trst) (257)
Delo de facto (13)
Delo in varnost (391)
Delo za Slovence (31)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Dialogi (24)
Didakta (55)
Dnevni red (11)
Dogovori (363)
Dom in svet (Ljubljana) (381)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (27)
Edinost in dialog (6)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Endoskopska revija (1)
Era nuova (24)
Etični potrošnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (49)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (12)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (3)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (16)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (24)
Geografski zbornik (2)
Geologija (27)
Gimnazija (italijanska) - Koper (47)
Ginnasio comunale superiore - Trst (15)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (20)
Gorenjski glas (8)
Gozdarski vestnik (19)
Gradbeni vestnik (9)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Hacquetia (4)
Hladnikia (Ljubljana) (5)
IB revija (Ljubljana) (30)
Igra ustvarjalnosti (10)
Illiesia (3)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (891)
Informatica (Ljubljana) (3)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Izzivi (Delo) (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (138)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (245)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (127)
Jezikoslovni zapiski (15)
Jurij baron Vega in njegov čas (3)
Kakovostna starost (149)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (88)
knjige (1)
Knjižnica (146)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Kronika (Ljubljana) (58)
Kronika slovenskih mest (2)
L`Istria popolare (3)
La gazzetta del Governo militare alleato (85)
La giovane Istria (3)
La nostra lotta (455)
La provincia dell`Istria (681)
Le vie dell Istria (1)
Les (Ljubljana) (5)
Letopis Matice Slovenske (1)
Linguistica (Ljubljana) (58)
Literatura (Ljubljana) (16)
Ljubljanski zvon (492)
Loški razgledi (77)
Lublanske novice (2017) (6)
Lublanske novice, 2017 (4)
Management (8)
Management (Spletna izd.) (9)
Managing global transitions (9)
Materiali in tehnologije (11)
Medicinski razgledi (14)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Metodološki zvezki (3)
Misel in delo (58)
Modni katalogi - Ateks (2)
Monitor ISH (9)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Muzikološki zbornik (32)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (1)
Naša komuna - delegatska priloga (147)
Naša komuna - delegatsko gradivo (15)
Naša komuna (Ljubljana) (255)
Naša skupnost (Grosuplje) (82)
Naša skupnost (Jugoslavija) (97)
Naša skupnost (Ljubljana) (498)
Naša sodobnost (22)
Naše delo (Celje) (37)
Naše delo (Laško) (80)
Naše delo (Ptuj) (1883)
Naše gospodarstvo (18)
Natura Sloveniae (25)
Nedelo (Ljubljana) (181)
Nerazvrščeno - članki (3)
Nova obzorja (Maribor) (1)
Novi akordi (12)
Novi svet (Ljubljana) (17)
Novi tednik (1073)
Novinarski ples (1)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (6)
Občinski poročevalec (Domžale) (30)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (4)
Obzornik zdravstvene nege (60)
Odprta kuhinja (170)
Ona (Ljubljana) (168)
Ona plus (44)
Organizacija (Kranj) (45)
Organizacija znanja (8)
Otrok in knjiga (37)
Pedagoška obzorja (11)
Pertrattazioni della Dieta provinciale (14)
Petkov teden (88)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Planinski vestnik (38)
Plus 50 (21)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (53)
Podjetje in delo (384)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (41)
Polet (2002) (19)
Polet fit (2)
Pomorska trgovska akademija - Trst (1)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Pravni letopis (6)
Pravnik (4)
Presek (5)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (17)
Primorske novice (8)
Prispevki za novejšo zgodovino (12)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (44)
Ptujski list (7)
Quark (English. ed.) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (5)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (33)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (14)
Realka - Idrija (3)
Realka (italijanska) - Piran (8)
Rehabilitacija (Ljubljana) (18)
Rekord (Ljubljana) (19)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (5)
Revija za elementarno izobraževanje (21)
Revija za geografijo (4)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revus (Ljubljana) (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (48)
RMZ-materials and geoenvironment (18)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (3)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (35)
Slovenka (2)
Slovenske novice (1112)
Slovenski čebelar (21)
Slovenski etnograf (8)
Slovenski gospodar (176)
Slovenščina 2.0 (1)
Sobotna priloga (447)
Social overview (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (48)
Socialno delo (1321)
Sodobna pedagogika (38)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (129)
Stati inu obstati (4)
Strojniški vestnik (18)
Studia mythologica Slavica (4)
Super 50 (18)
Suzy (98)
Svet kapitala (86)
Šent (Ljubljana) (6)
Šolska kronika (17)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (27)
Štajerski tednik (8)
Tedenska tribuna (1130)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (102)
Tomšičev glas (1)
Tovariš (Ljubljana) (1360)
Traditiones (Ljubljana) (34)
TV okno (60)
Učiteljski tovariš (482)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (6)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (48)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper (46)
Urbani izziv (7)
Vakuumist (6)
Ventil (Ljubljana) (7)
Verba hispanica (118)
Vertec (1871) (15)
Vestnik (8)
Vestnik za tuje jezike (7)
Vikend magazin (Ljubljana) (288)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (27)
Vzgoja (Ljubljana) (21)
Zavarovalniški horizonti (2)
Zavarovalniški horizonti, Spletna izd. (1)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zavod se predstavi (3)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (249)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (15)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (19)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (34)
Zdravstveno varstvo (14)
Zgodovinski časopis (47)
ZPMS novičke (35)
Zvonček (Ljubljana) (24)
Železarski zbornik (40)
Leto izida
???? (2)
01.02.1962 (1)
01.02.1963 (1)
01.03.1962 (1)
01.03.1963 (1)
01.04.1962 (1)
01.04.1963 (1)
01.05.1963 (1)
01.06.1962 (1)
01.06.1963 (1)
01.07.1962 (1)
01.07.1963 (1)
01.08.1962 (1)
01.08.1963 (1)
01.09.1962 (1)
01.09.1963 (1)
01.10.1962 (1)
01.10.1963 (1)
01.11.1962 (1)
01.11.1963 (1)
01.12.1962 (1)
01.12.1963 (1)
02.02.1962 (1)
02.02.1963 (1)
02.03.1962 (1)
02.03.1963 (1)
02.04.1962 (1)
02.04.1963 (1)
02.05.1962 (1)
02.05.1963 (1)
02.06.1962 (1)
02.06.1963 (1)
02.07.1962 (1)
02.07.1963 (1)
02.08.1962 (1)
02.08.1963 (1)
02.09.1962 (1)
02.09.1963 (1)
02.10.1962 (1)
02.10.1963 (1)
02.11.1962 (1)
02.11.1963 (1)
02.12.1962 (1)
02.12.1963 (1)
03.01.1962 (1)
03.01.1963 (1)
03.02.1962 (1)
03.02.1963 (1)
03.03.1962 (1)
03.03.1963 (1)
03.04.1962 (1)
03.04.1963 (1)
03.05.1962 (1)
03.05.1963 (1)
03.06.1962 (1)
03.06.1963 (1)
03.07.1962 (1)
03.07.1963 (1)
03.08.1962 (1)
03.08.1963 (1)
03.09.1962 (1)
03.09.1963 (1)
03.10.1962 (1)
03.10.1963 (1)
03.11.1962 (1)
03.11.1963 (1)
03.12.1962 (1)
03.12.1963 (1)
04.01.1962 (1)
04.01.1963 (1)
04.02.1962 (1)
04.02.1963 (1)
04.03.1962 (1)
04.03.1963 (1)
04.04.1962 (1)
04.04.1963 (1)
04.05.1962 (1)
04.05.1963 (1)
04.06.1962 (1)
04.06.1963 (1)
04.07.1962 (1)
04.07.1963 (1)
04.08.1962 (1)
04.08.1963 (1)
04.09.1962 (1)
04.09.1963 (1)
04.10.1962 (1)
04.10.1963 (1)
04.11.1962 (1)
04.11.1963 (1)
04.12.1962 (1)
04.12.1963 (1)
05.01.1962 (1)
05.01.1963 (1)
05.02.1962 (1)
05.02.1963 (1)
05.03.1962 (1)
05.03.1963 (1)
05.04.1962 (1)
05.04.1963 (1)
05.05.1962 (1)
05.05.1963 (1)
05.06.1962 (1)
05.06.1963 (1)
05.07.1963 (1)
05.08.1962 (1)
05.08.1963 (1)
05.09.1962 (1)
05.09.1963 (1)
05.10.1962 (1)
05.10.1963 (1)
05.11.1962 (1)
05.11.1963 (1)
05.12.1962 (1)
05.12.1963 (1)
06.01.1962 (1)
06.01.1963 (1)
06.02.1962 (1)
06.02.1963 (1)
06.03.1962 (1)
06.03.1963 (1)
06.04.1962 (1)
06.04.1963 (1)
06.05.1962 (1)
06.05.1963 (1)
06.06.1962 (1)
06.06.1963 (1)
06.07.1962 (1)
06.07.1963 (1)
06.08.1962 (1)
06.08.1963 (1)
06.09.1962 (1)
06.09.1963 (1)
06.10.1962 (1)
06.10.1963 (1)
06.11.1962 (1)
06.11.1963 (1)
06.12.1962 (1)
06.12.1963 (1)
07.01.1962 (1)
07.01.1963 (1)
07.02.1962 (1)
07.02.1963 (1)
07.03.1962 (1)
07.03.1963 (1)
07.04.1962 (1)
07.04.1963 (1)
07.05.1962 (1)
07.05.1963 (1)
07.06.1962 (1)
07.06.1963 (1)
07.07.1962 (1)
07.07.1963 (1)
07.08.1962 (1)
07.08.1963 (1)
07.09.1962 (1)
07.09.1963 (1)
07.10.1962 (1)
07.10.1963 (1)
07.11.1962 (1)
07.11.1963 (1)
07.12.1962 (1)
07.12.1963 (1)
08.01.1962 (1)
08.01.1963 (1)
08.02.1962 (1)
08.02.1963 (1)
08.03.1962 (1)
08.03.1963 (1)
08.04.1962 (1)
08.04.1963 (1)
08.05.1962 (1)
08.05.1963 (1)
08.06.1962 (1)
08.06.1963 (1)
08.07.1962 (1)
08.07.1963 (1)
08.08.1962 (1)
08.08.1963 (1)
08.09.1962 (1)
08.09.1963 (1)
08.10.1962 (1)
08.10.1963 (1)
08.11.1962 (1)
08.11.1963 (1)
08.12.1962 (1)
08.12.1963 (1)
09.01.1962 (1)
09.01.1963 (1)
09.02.1962 (1)
09.02.1963 (1)
09.03.1962 (1)
09.03.1963 (1)
09.04.1962 (1)
09.04.1963 (1)
09.05.1962 (1)
09.05.1963 (1)
09.06.1962 (1)
09.06.1963 (1)
09.07.1962 (1)
09.07.1963 (1)
09.08.1962 (1)
09.08.1963 (1)
09.09.1962 (1)
09.09.1963 (1)
09.10.1962 (1)
09.10.1963 (1)
09.11.1962 (1)
09.11.1963 (1)
09.12.1962 (1)
09.12.1963 (1)
10.01.1962 (1)
10.01.1963 (1)
10.02.1962 (1)
10.02.1963 (1)
10.03.1962 (1)
10.03.1963 (1)
10.04.1962 (1)
10.04.1963 (1)
10.05.1962 (1)
10.05.1963 (1)
10.06.1962 (1)
10.06.1963 (1)
10.07.1962 (1)
10.07.1963 (1)
10.08.1962 (1)
10.08.1963 (1)
10.09.1962 (1)
10.09.1963 (1)
10.10.1962 (1)
10.10.1963 (1)
10.11.1962 (1)
10.11.1963 (1)
10.12.1962 (1)
10.12.1963 (1)
100 (1)
100/200 (1)
1000/1100 (1)
11.01.1962 (1)
11.01.1963 (1)
11.02.1962 (1)
11.02.1963 (1)
11.03.1962 (1)
11.03.1963 (1)
11.04.1962 (1)
11.04.1963 (1)
11.05.1962 (1)
11.05.1963 (1)
11.06.1962 (1)
11.06.1963 (1)
11.07.1962 (1)
11.07.1963 (1)
11.08.1962 (1)
11.08.1963 (1)
11.09.1962 (1)
11.09.1963 (1)
11.10.1962 (1)
11.10.1963 (1)
11.11.1962 (1)
11.11.1963 (1)
11.12.1962 (1)
11.12.1963 (1)
12.01.1962 (1)
12.01.1963 (1)
12.02.1962 (1)
12.02.1963 (1)
12.03.1962 (1)
12.03.1963 (1)
12.04.1962 (1)
12.04.1963 (1)
12.05.1962 (1)
12.05.1963 (1)
12.06.1962 (1)
12.06.1963 (1)
12.07.1962 (1)
12.07.1963 (1)
12.08.1962 (1)
12.08.1963 (1)
12.09.1962 (1)
12.09.1963 (1)
12.10.1962 (1)
12.10.1963 (1)
12.11.1962 (1)
12.11.1963 (1)
12.12.1962 (1)
12.12.1963 (1)
13.01.1962 (1)
13.01.1963 (1)
13.02.1962 (1)
13.02.1963 (1)
13.03.1962 (1)
13.03.1963 (1)
13.04.1962 (1)
13.04.1963 (1)
13.05.1962 (1)
13.05.1963 (1)
13.06.1962 (1)
13.06.1963 (1)
13.07.1962 (1)
13.07.1963 (1)
13.08.1962 (1)
13.08.1963 (1)
13.09.1962 (1)
13.09.1963 (1)
13.10.1962 (1)
13.10.1963 (1)
13.11.1962 (1)
13.11.1963 (1)
13.12.1962 (1)
13.12.1963 (1)
13?? (1)
1300/1400 (1)
14.01.1962 (1)
14.01.1963 (1)
14.02.1962 (1)
14.02.1963 (1)
14.03.1962 (1)
14.03.1963 (1)
14.04.1962 (1)
14.04.1963 (1)
14.05.1962 (1)
14.05.1963 (1)
14.06.1962 (1)
14.06.1963 (1)
14.07.1962 (1)
14.07.1963 (1)
14.08.1962 (1)
14.08.1963 (1)
14.09.1962 (1)
14.09.1963 (1)
14.10.1962 (1)
14.10.1963 (1)
14.11.1962 (1)
14.11.1963 (1)
14.12.1962 (1)
14.12.1963 (1)
14?? (1)
15.01.1962 (1)
15.01.1963 (1)
15.02.1962 (1)
15.02.1963 (1)
15.03.1962 (1)
15.03.1963 (1)
15.04.1962 (1)
15.04.1963 (1)
15.05.1962 (1)
15.05.1963 (1)
15.06.1962 (1)
15.06.1963 (1)
15.07.1962 (1)
15.07.1963 (1)
15.08.1962 (1)
15.08.1963 (1)
15.09.1962 (1)
15.09.1963 (1)
15.10.1962 (1)
15.10.1963 (1)
15.11.1962 (1)
15.11.1963 (1)
15.12.1962 (1)
15.12.1963 (1)
1537 (1)
1550 (2)
1550-1600 (1)
1557 (1)
1558 (1)
1565 (1)
1574 (1)
1578 (1)
1580-1590 (1)
1584 (1)
1585 (1)
1589 (1)
16.01.1962 (1)
16.01.1963 (1)
16.02.1962 (1)
16.02.1963 (1)
16.03.1962 (1)
16.03.1963 (1)
16.04.1962 (1)
16.04.1963 (1)
16.05.1962 (1)
16.05.1963 (1)
16.06.1962 (1)
16.06.1963 (1)
16.07.1962 (1)
16.07.1963 (1)
16.08.1962 (1)
16.08.1963 (1)
16.09.1962 (1)
16.09.1963 (1)
16.10.1962 (1)
16.10.1963 (1)
16.11.1962 (1)
16.11.1963 (1)
16.12.1962 (1)
16.12.1963 (1)
16?? (1)
1607 (1)
1608 (1)
1635 (1)
1642 (1)
1659 (1)
1677 (1)
1684 (1)
1690 (1)
1690-1710 (1)
1697 (2)
1698 (1)
1699 (1)
17.01.1962 (1)
17.01.1963 (1)
17.02.1962 (1)
17.02.1963 (1)
17.03.1962 (1)
17.03.1963 (1)
17.04.1962 (1)
17.04.1963 (1)
17.05.1962 (1)
17.05.1963 (1)
17.06.1962 (1)
17.06.1963 (1)
17.07.1962 (1)
17.07.1963 (1)
17.08.1962 (1)
17.08.1963 (1)
17.09.1962 (1)
17.09.1963 (1)
17.10.1962 (1)
17.10.1963 (1)
17.11.1962 (1)
17.11.1963 (1)
17.12.1962 (1)
17.12.1963 (1)
1700 (1)
1728 (1)
1740 (1)
1743 (1)
1744 (1)
1763 (1)
1765 (1)
1766 (1)
1771-1780 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1778 (1)
1779 (1)
1781 (1)
1784 (1)
1787 (1)
1792 (1)
1795 (1)
1798 (1)
18.01.1962 (1)
18.01.1963 (1)
18.02.1962 (1)
18.02.1963 (1)
18.03.1962 (1)
18.03.1963 (1)
18.04.1962 (1)
18.04.1963 (1)
18.05.1962 (1)
18.05.1963 (1)
18.06.1962 (1)
18.06.1963 (1)
18.07.1962 (2)
18.07.1963 (1)
18.08.1962 (1)
18.08.1963 (1)
18.09.1962 (1)
18.09.1963 (1)
18.10.1962 (1)
18.10.1963 (1)
18.11.1962 (1)
18.11.1963 (1)
18.12.1962 (1)
18.12.1963 (1)
18?? (1)
1805 (1)
1807 (1)
1807/1820 (1)
1808 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1826 (1)
1828 (1)
1833 (2)
1834 (1)
1835 (1)
1837 (1)
1838-1840 (1)
1840 (2)
1842 (1)
1843 (2)
1843/1852 (1)
1845 (1)
1847 (1)
1848 (2)
1851 (1)
1853 (1)
1855 (1)
1856 (2)
1858- (1)
1858-1861 (1)
1860/1880 (1)
1861 (2)
1862 (2)
1863 (3)
1864 (3)
1864/1865 (1)
1865 (2)
1866 (1)
1867 (17)
1867/1868 (1)
1868 (26)
1868/1869 (1)
1868-1877 (1)
1869 (24)
1869/1870 (1)
1870 (49)
1870/1871 (1)
1871 (27)
1871/1872 (1)
1872 (25)
1872/1873 (1)
1873 (27)
1873/1874 (1)
1874 (24)
1874/1875 (1)
1875 (24)
1875/1876 (2)
1876 (27)
1876/1877 (2)
1877 (24)
1877/1878 (2)
1878 (28)
1878/1879 (2)
1879 (28)
1879/1880 (2)
1880 (25)
1880/1881 (3)
1880-1918 (10)
1881 (42)
1881/1882 (2)
1882 (41)
1882/1883 (2)
1883 (31)
1883/1884 (1)
1884 (32)
1884/1885 (1)
1885 (33)
1885/1886 (1)
1886 (36)
1886/1887 (1)
1887 (34)
1887/1888 (1)
1888 (31)
1888/1889 (2)
1889 (36)
1889/1890 (1)
1890 (41)
1890/1891 (2)
1890-1913 (1)
1891 (54)
1891/1892 (2)
1891-1941 (1)
1892 (46)
1892/1893 (2)
1892-1894 (1)
1893 (38)
1893/1894 (1)
1893/1984 (1)
1893-1895 (1)
1894 (52)
1894/1895 (1)
1895 (40)
1895/1896 (2)
1896 (22)
1896/1897 (1)
1897 (24)
1897/1898 (1)
1898 (25)
1898/1899 (1)
1899 (15)
1899/1900 (2)
19.01.1962 (1)
19.01.1963 (1)
19.02.1962 (1)
19.02.1963 (1)
19.03.1962 (1)
19.03.1963 (1)
19.04.1962 (1)
19.04.1963 (1)
19.05.1962 (1)
19.05.1963 (1)
19.06.1962 (1)
19.06.1963 (1)
19.07.1963 (1)
19.08.1962 (1)
19.08.1963 (1)
19.09.1962 (1)
19.09.1963 (1)
19.10.1962 (1)
19.10.1963 (1)
19.11.1962 (1)
19.11.1963 (1)
19.12.1962 (1)
19.12.1963 (1)
19?? (18)
1900 (24)
1900- (1)
1900/1901 (1)
1900-1975 (1)
1901 (70)
1901/1902 (1)
1902 (42)
1902/1903 (1)
1902-1903 (1)
1903 (39)
1903/1904 (1)
1904 (26)
1904/1905 (1)
1905 (31)
1905/1906 (2)
1906 (27)
1906/1907 (1)
1906-1908 (1)
1907 (47)
1907/1908 (2)
1908 (62)
1908/1909 (2)
1909 (42)
1909/1910 (3)
1909-1911 (1)
191? (1)
1910 (50)
1910/1911 (5)
1910/1925 (3)
1911 (29)
1911/1912 (4)
1911-1913 (1)
1912 (40)
1912/1913 (3)
1913 (27)
1913/1914 (4)
1914 (21)
1915 (33)
1915/1920 (1)
1915/1925 (1)
1916 (71)
1917 (31)
1918 (14)
1918/1919 (2)
1919 (28)
1919/1920 (2)
192? (2)
1920 (126)
1920/1921 (1)
1921 (65)
1922 (121)
1922/1923 (1)
1923 (110)
1924 (78)
1925 (46)
1926 (51)
1926-1927 (1)
1927 (48)
1928 (34)
1929 (48)
1930 (44)
1931 (28)
1932 (18)
1933 (42)
1934 (35)
1934/1935 (1)
1935 (34)
1936 (41)
1937 (23)
1937/1938 (4)
1937-1939 (2)
1938 (42)
1938/1939 (1)
1939 (56)
1940 (54)
1941 (44)
1941/1942 (1)
1941? (1)
1942 (82)
1942-1945 (2)
1943 (43)
1944 (19)
1945 (25)
1946 (142)
1947 (100)
1948 (426)
1949 (1164)
195? (2)
1950 (666)
1951 (114)
1952 (133)
1952-1954 (2)
1953 (141)
1954 (180)
1954-1969 (1)
1955 (184)
1955/1956 (2)
1955-1965 (1)
1956 (179)
1957 (179)
1958 (135)
1959 (376)
196? (1)
1960 (504)
1960-1970 (3)
1961 (500)
1962 (145)
1962-2015 (1)
1963 (151)
1963-1964 (1)
1964 (176)
1965 (246)
1966 (554)
1967 (148)
1968 (153)
1969 (188)
197? (1)
1970 (192)
1971 (204)
1971-1974 (1)
1972 (201)
1973 (219)
1974 (118)
1974/1975 (2)
1975 (125)
1976 (473)
1977 (220)
1977/1977 (1)
1977/1978 (1)
1978 (176)
1979 (219)
198? (3)
1980 (221)
1981 (228)
1981-1982 (2)
1982 (235)
1982/1986 (1)
1983 (286)
1984 (276)
1984/1985 (4)
1985 (231)
1986 (273)
1987 (277)
1988 (247)
1988/1989 (3)
1989 (706)
1990 (552)
1991 (599)
1992 (540)
1992-1999 (1)
1993 (552)
1994 (257)
1995 (208)
1995-1996 (1)
1996 (230)
1997 (231)
1998 (203)
1998-1997 (1)
1999 (277)
1999- (1)
20.01.1962 (1)
20.01.1963 (1)
20.02.1962 (1)
20.02.1963 (1)
20.03.1962 (1)
20.03.1963 (1)
20.04.1962 (1)
20.04.1963 (1)
20.05.1962 (1)
20.05.1963 (1)
20.06.1962 (1)
20.06.1963 (1)
20.07.1962 (1)
20.07.1963 (1)
20.08.1962 (1)
20.08.1963 (1)
20.09.1962 (1)
20.09.1963 (1)
20.10.1962 (1)
20.10.1963 (1)
20.11.1962 (1)
20.11.1963 (1)
20.12.1962 (1)
20.12.1963 (1)
20.2.2015 (1)
2000 (210)
2001 (263)
2002 (299)
2003 (302)
2004 (353)
2005 (306)
2006 (367)
2007 (373)
2008 (434)
2008-2009 (2)
2009 (444)
2010 (452)
2011 (560)
2012 (503)
2012/2013 (1)
2012-2013 (3)
2012-2014 (1)
2013 (641)
2013/2014 (1)
2014 (1106)
2014/2015 (1)
2015 (1681)
2016 (1635)
2017 (1308)
2018 (6)
21.01.1962 (1)
21.01.1963 (1)
21.02.1962 (1)
21.02.1963 (1)
21.03.1962 (1)
21.03.1963 (1)
21.04.1962 (1)
21.04.1963 (1)
21.05.1962 (1)
21.05.1963 (1)
21.06.1962 (1)
21.06.1963 (1)
21.07.1962 (1)
21.07.1963 (1)
21.08.1962 (1)
21.08.1963 (1)
21.09.1962 (1)
21.09.1963 (1)
21.10.1962 (1)
21.10.1963 (1)
21.11.1962 (1)
21.11.1963 (1)
21.12.1962 (1)
21.12.1963 (1)
22.01.1962 (1)
22.01.1963 (1)
22.02.1962 (1)
22.02.1963 (1)
22.03.1962 (1)
22.03.1963 (1)
22.04.1962 (1)
22.04.1963 (1)
22.05.1962 (1)
22.05.1963 (1)
22.06.1962 (1)
22.06.1963 (1)
22.07.1962 (1)
22.08.1962 (1)
22.08.1963 (1)
22.09.1962 (1)
22.09.1963 (1)
22.10.1962 (1)
22.10.1963 (1)
22.11.1962 (1)
22.11.1963 (1)
22.12.1962 (1)
22.12.1963 (1)
23.01.1962 (1)
23.01.1963 (1)
23.02.1962 (1)
23.02.1963 (1)
23.03.1962 (1)
23.03.1963 (1)
23.04.1962 (1)
23.04.1963 (1)
23.05.1962 (1)
23.05.1963 (1)
23.06.1962 (1)
23.06.1963 (1)
23.07.1962 (1)
23.07.1963 (1)
23.08.1962 (1)
23.08.1963 (1)
23.09.1962 (1)
23.09.1963 (1)
23.10.1962 (1)
23.10.1963 (1)
23.11.1962 (1)
23.11.1963 (1)
23.12.1962 (1)
23.12.1963 (1)
24.01.1962 (1)
24.01.1963 (1)
24.02.1962 (1)
24.02.1963 (1)
24.03.1962 (1)
24.03.1963 (1)
24.04.1962 (1)
24.04.1963 (1)
24.05.1962 (1)
24.05.1963 (1)
24.06.1962 (1)
24.06.1963 (1)
24.07.1962 (1)
24.07.1963 (1)
24.08.1962 (1)
24.08.1963 (1)
24.09.1962 (1)
24.09.1963 (1)
24.10.1962 (1)
24.10.1963 (1)
24.11.1962 (1)
24.11.1963 (1)
24.12.1962 (1)
24.12.1963 (1)
25.01.1962 (1)
25.01.1963 (1)
25.02.1962 (1)
25.02.1963 (1)
25.03.1962 (1)
25.03.1963 (1)
25.04.1962 (1)
25.04.1963 (1)
25.05.1962 (1)
25.05.1963 (1)
25.06.1962 (1)
25.06.1963 (1)
25.07.1962 (1)
25.07.1963 (1)
25.08.1962 (1)
25.08.1963 (1)
25.09.1962 (1)
25.09.1963 (1)
25.10.1962 (1)
25.10.1963 (1)
25.11.1962 (1)
25.11.1963 (1)
25.12.1962 (1)
25.12.1963 (1)
26.01.1962 (1)
26.01.1963 (1)
26.02.1962 (1)
26.02.1963 (1)
26.03.1962 (1)
26.03.1963 (1)
26.04.1962 (1)
26.04.1963 (1)
26.05.1962 (1)
26.05.1963 (1)
26.06.1962 (1)
26.06.1963 (1)
26.07.1962 (1)
26.07.1963 (2)
26.08.1962 (1)
26.08.1963 (1)
26.09.1962 (1)
26.09.1963 (1)
26.10.1962 (1)
26.10.1963 (2)
26.11.1962 (1)
26.11.1963 (1)
26.12.1962 (1)
26.12.1963 (1)
27.01.1962 (1)
27.01.1963 (1)
27.02.1962 (1)
27.02.1963 (1)
27.03.1962 (1)
27.03.1963 (1)
27.04.1962 (1)
27.04.1963 (1)
27.05.1962 (1)
27.05.1963 (1)
27.06.1962 (1)
27.06.1963 (1)
27.07.1962 (1)
27.07.1963 (1)
27.08.1962 (1)
27.08.1963 (1)
27.09.1962 (1)
27.09.1963 (1)
27.10.1962 (1)
27.10.1963 (1)
27.11.1962 (1)
27.11.1963 (1)
27.12.1962 (1)
27.12.1963 (1)
28.01.1962 (1)
28.01.1963 (1)
28.02.1962 (1)
28.02.1963 (1)
28.03.1962 (1)
28.03.1963 (1)
28.04.1962 (1)
28.04.1963 (1)
28.05.1962 (1)
28.05.1963 (1)
28.06.1962 (1)
28.06.1963 (1)
28.07.1962 (1)
28.07.1963 (1)
28.08.1962 (1)
28.08.1963 (1)
28.09.1962 (1)
28.09.1963 (1)
28.10.1962 (1)
28.10.1963 (1)
28.11.1962 (1)
28.11.1963 (1)
28.12.1962 (1)
28.12.1963 (1)
29.01.1962 (1)
29.01.1963 (1)
29.03.1962 (1)
29.03.1963 (1)
29.04.1962 (1)
29.04.1963 (1)
29.05.1962 (1)
29.05.1963 (1)
29.06.1962 (1)
29.06.1963 (1)
29.07.1962 (1)
29.07.1963 (1)
29.08.1962 (1)
29.08.1963 (1)
29.09.1962 (1)
29.09.1963 (1)
29.10.1962 (1)
29.12.1962 (1)
29.12.1963 (1)
30.01.1962 (1)
30.01.1963 (1)
30.03.1962 (1)
30.03.1963 (1)
30.05.1962 (1)
30.05.1963 (1)
30.06.1962 (1)
30.06.1963 (1)
30.07.1962 (1)
30.07.1963 (1)
30.08.1962 (1)
30.08.1963 (1)
30.09.1962 (1)
30.09.1963 (1)
30.10.1962 (1)
30.10.1963 (1)
30.12.1962 (2)
30.12.1963 (1)
31.01.1962 (1)
31.01.1963 (1)
31.03.1962 (1)
31.03.1963 (1)
31.05.1962 (1)
31.07.1962 (1)
31.07.1963 (1)
31.08.1962 (1)
31.08.1963 (1)
31.10.1962 (1)
31.10.1963 (1)
31.12.1963 (1)
800 (1)
Izvor
Alpina, d.o.o. (446)
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (64)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (98)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (5)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Čebelarska zveza Slovenije (21)
DELO, d.d. (6189)
Didakta (55)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo arhitektov Ljubljana (8)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (33)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (20)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (13)
Društvo Medicinski razgledi (14)
Društvo psihologov Slovenije (44)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za marketing Slovenije (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (5)
Florida State University (1)
Focus, društvo za sonaraven razoj (1)
Geološki zavod Slovenije (9)
Goldsmiths, University of London (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (149)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (12)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (17)
Inštitut za varovanje zdravja RS (14)
IUS SOFTWARE d.o.o. (389)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (8)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Katholieke Universiteit Leuven (1)
Knjižnica Domžale (32)
Knjižnica Ivana Potrča (1933)
Knjižnica Ivana Tavčarja (68)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (31)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (129)
Mariborska knjižnica (38)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Medijski partner d.o.o. (9)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (18)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (452)
Mestna knjižnica Ljubljana (2148)
Mladinska knjiga (4)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (78)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9253)
Občina Kamnik (1)
Občina Moravče (1)
Osrednja knjižnica Celje (1188)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1459)
Pedagoška obzorja (11)
Planinska zveza Slovenije (38)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (25)
Quark, d.o.o. (4)
Semeniška knjižnica (1)
SIB d.o.o. (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (17)
Slavistično društvo Slovenije (51)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (36)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (3)
Slovensko zdravniško društvo (34)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Statistični urad Republike Slovenije (48)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (891)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (7)
Šola za ravnatelje (27)
Študentska založba (64)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
University of Sheffield (3)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (26)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (152)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (330)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (58)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (103)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (153)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (500)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1039)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za geografijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (71)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (63)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (19)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (46)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (23)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (18)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (36)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Založba Pasadena (1)
Zavod Ulala (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (391)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (59)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (60)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (47)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1796)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
ZRC SAZU (51)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (12)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (15)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (14)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (38)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (38)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografov Slovenije (29)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (19)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (35)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (67)
Založnik
(9)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
[s. n.] (31)
1A internet (1)
A. B. Starman (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Baš (1)
A. Berkopec (1)
A. Blatnik (1)
A. Budja (1)
A. Buturović (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cividini (1)
A. Černigoj (1)
A. Česen (1)
A. Dekleva (1)
A. Dervishi (1)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Fifolt (1)
A. Flašker (1)
A. Gigov (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Grčar (1)
A. Guček (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jarc (1)
A. Jovanović (1)
A. Jurman (1)
A. Jurše (1)
A. Kansky (1)
A. Kaurin (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Kermauner (1)
A. Kladnik (1)
A. Klemen (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Kornhauser (1)
A. Kos (2)
A. Košar (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Krbavčič (1)
A. Kroflič (1)
A. Krošl (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kunčič (1)
A. Lah (1)
A. Lazar (1)
A. Lukanc (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Majer (1)
A. Makra (1)
A. Marjetič (1)
A. Martinčič (1)
A. Maslo (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Moškrič (1)
A. Ocvirk (1)
A. Ogorelec (1)
A. Olenšek (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Perdih (1)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Razpet (1)
A. Reichard in druž. (1)
A. Repe (1)
A. Rijavec (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sore (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Šarlah (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šmalc (1)
A. Šorgo (2)
A. Štraser (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Todorović (1)
A. Torkar (1)
A. Verlič (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Ziegler (1)
A. Zorman (1)
A. Zorn (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Aleš Šef (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Alpina (446)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Anton Krempl (1)
appresso Bernardo Basa (1)
appresso Domenico Occhi (1)
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Appresso Giorgio Greco (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
appresso la Compagnia de gli Uniti (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (64)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (17)
B. Badovinac (1)
B. Bandelj (2)
B. Belec (1)
B. Blažič (2)
B. Brajović (2)
B. Breznik (1)
B. Brzin (1)
B. Cigoj (1)
B. Čadež (1)
B. Čerček (1)
B. Dobovišek (1)
B. Drinovec (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Fučić (1)
B. Golob (1)
B. Gorenc (1)
B. Grafenauer (1)
B. Grašič (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Jerko (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Korpar (1)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kovář (1)
B. Kuhar (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Majer (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (2)
B. Naglič (1)
B. Orel (1)
B. Paternu (1)
B. Peršič (1)
B. Pesan (1)
B. Pipan (1)
B. Plesničar (1)
B. Podpečan (1)
B. Povh (1)
B. Rituper (1)
B. Rusjan (1)
B. Sket (1)
B. Stanovnik (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Volavšek (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (3)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (2)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Biteks (4)
Blasnik (1)
Bologna University Press (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (5)
Bralno društvo Slovenije (1)
C. A. Spina (1)
C. Battelli (1)
C. Klofutar (1)
C. Mastnak (1)
C. Petr (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (5)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1796)
Centro di sviluppo e formazione (1)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Civica scuola reale autonoma in Trieste (1)
Civica scuola reale superiore all' acquedotto in Trieste (5)
Civica scuola reale superiore all` acquedotto in Trieste (1)
Civica scuola reale superiore di San Giacomo Trieste (3)
Civica scuola reale superiore di Trieste (4)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
Comitato Provinciale Istriano del PPI (3)
Comune censuario S. Salvore. Distretto di Pirano (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (5)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Č. Lucu (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
Čemažar in drug (1)
D. A. Jurišić (1)
D. Antolinc (1)
D. Balažic (1)
D. Blatnik (1)
D. Bokal (1)
D. Bordjan (1)
D. Celarec (1)
D. Cvetko (1)
D. Davidov (1)
D. del Bianco (1)
D. Dolar (1)
D. Duh (1)
D. Firm (1)
D. Furlan (1)
D. Gerbec (2)
D. Goranovič (1)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Hrastnik (1)
D. Hribar (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Jamnik (1)
D. Jelić (1)
D. Jelovčan (1)
D. Jeremić (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Josipović (1)
D. Karba (1)
D. Kardoš (1)
D. Kerin (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Kolar (1)
D. Koron (1)
D. Kotnik (1)
D. Kozak (1)
D. Kozelj (1)
D. Krajčič (1)
D. Kuščer (1)
D. Lužnik (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Meze (1)
D. Obrstar (1)
D. Ocepek (1)
D. Omrčen (1)
D. Ožura (1)
D. Pagon (1)
D. Pirjavec (1)
D. Podgoršek (1)
D. Popenko (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Radinja (1)
D. Repovš (1)
D. Roženbergar (1)
D. Ružić (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šarac (1)
D. Šemrov (1)
D. Škerl (2)
D. Šubic (1)
D. Tica (1)
D. Tinta (2)
D. Topolšek (1)
D. Tovornik (1)
D. Turnšek (1)
D. Vajs (1)
D. Voglar (1)
D. Vučković-Todorović (1)
D. Zavodnik (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
Dashöfer (1)
Delavska enotnost (4)
Delavsko pevsko društvo Cankar (1)
Delo (11532)
Delo [etc.] (60)
Didakta (62)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Dj. Kalčov (2)
dLib (1)
dLib distributer (76)
DMFA - založništvo (2)
DMFA, založništvo (1)
Doba Epis (4)
Dolenjski muzej (1)
Domus (1)
DOZ, zaščitna služba (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo arhitektov (8)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (18)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo humanistov Goriške (33)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (66)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (21)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (9)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo psihologov Slovenije (82)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (21)
Družba sv. Mohora (5)
Družba sv. Mohora v Celovcu (2)
Družba sv. Mohorja (5)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (2)
Družina (36)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna založba Slovenije (173)
DZS (57)
E. Benedik (1)
E. Bizaj (1)
E. Bulić (1)
E. Cevc (1)
E. Cilenšek (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Dornik (2)
E. Džebo (1)
E. Habič (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Jamnik (1)
E. Kansky (1)
E. Košnjek (1)
E. Kovačec (1)
E. Koželj (1)
E. Kramar (1)
E. Mičović (1)
E. Mihevc (1)
E. Pirkmajer (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (18)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (18)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Eno (7)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Erma di Bretschneider (1)
Etnografski muzej (13)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. Batič (1)
F. Bernik (1)
F. Cvelbar (1)
F. Černe (1)
F. Dular (1)
F. Erjavec (1)
F. Gnidovec (1)
F. Gubenšek (1)
F. Habe (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. Jagodic (1)
F. Jenko (1)
F. K. Kos (1)
F. Kopač (1)
F. Križanič (1)
F. Kuhelj (1)
F. Novak (1)
F. Osole (1)
F. Pediček (1)
F. Perko (1)
F. Planinc (1)
F. Sunčič (1)
F. Sušnik (1)
F. Vallardi (1)
F. Vode (1)
F. Vučajnk (1)
F. Zadravec (1)
F. Ž. Županič (1)
F. Žumer (1)
Facolta di Management (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (47)
Faculty of management (9)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Work (2)
Fakulteta za arhitekturo (23)
Fakulteta za družbene vede (15)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (24)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za socialno delo (1324)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (102)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (7)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (8)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (20)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (12)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Fr. Vesel (6)
Frančiškanski samostan (1)
Fratelli Treves (1)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Fidej (1)
G. Golob (1)
G. Južnič (1)
G. Karer (1)
G. Kernel (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Novak (1)
G. Orlov (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Pustovrh (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Taljan (1)
G. Tomažič (1)
G. Tomšič (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vlatković (1)
G. Vodeb (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU (2)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod (9)
Geološki zavod, Ljubljana (18)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (10)
Ginnasio superiore comunale di Trieste (2)
Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca Trieste (1)
Gioani Georgio Heptner (1)
Giunta provinciale (14)
Glasbena matica (13)
Glasbena Matica (1)
Gospodarski vestnik (310)
Governo militare alleato (85)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski vestnik (1)
Građevinska knjiga (1)
Grafika 11A (1)
Grm - center biotehnike in turizma (2)
GV Revije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
H. Dermol Hvala (1)
H. Pečko-Mlekuš (1)
H. Šeme (1)
H. T. Oršanič (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
I. Bizjak (1)
I. Boltar (1)
I. Brenčič (1)
I. Cikajlo (1)
I. Delač (1)
I. Dolenc (1)
I. Dornik (1)
I. Hrdalo (1)
I. Jazbec (1)
I. Jerič (1)
I. Josifovski (1)
I. Kavčič (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Komelj (1)
I. Kreft (1)
I. Kristan (1)
I. Lavrač (1)
I. Lenart (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Lorger (1)
I. Mikl (1)
I. Munda (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (39)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
I. Raišp (1)
I. Roškar (1)
I. Sedej (1)
I. Šmid (1)
I. Šmon (1)
I. Štraus (1)
I. Talaber (1)
I. Toličič (1)
I. Turk (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vodopivec (1)
I. Voje (1)
I. Vrečar (1)
I. Vrišer (1)
I. Zupančič (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
ICOM - Slovenia (1)
Ign. Merk, Stampadore (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (1)
IMAD (1)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (14)
Institute for Slovene Emigration Research (23)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Antona Trstenjaka (149)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (14)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (310)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (14)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (16)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
Inštitut za novejšo zgodovino (14)
Inštitut za primerjalno pravo (6)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje Krasa (23)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (18)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (15)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (27)
Inštitut za slovensko narodopisje (33)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (17)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
International Institute for Archival Science (15)
Inženirska zbornica Slovenije (2)
IO Komunistične stranke Italije (253)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
Ipi (1)
Iskra (2)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto idrografico della P. Marina, Genova (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Babnik (1)
J. Beltram (1)
J. Bizjak (1)
J. Blasnik (1)
J. Blaznik (1)
J. Bole (1)
J. Bračič (1)
J. Cimprič (1)
J. Colnarič (1)
J. Činkelj (1)
J. Dedič (1)
J. Dujc (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Ferdin (1)
J. Fettich (1)
J. Fridl (1)
J. Furlan (1)
J. Gale (1)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (3)
J. Globevnik (1)
J. Grah (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Guna (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (2)
J. Jan (1)
J. Jenko (2)
J. Jeras (1)
J. Jernejčič (1)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Jurančič (1)
J. Kamenik (1)
J. Keber (1)
J. Kerčmar (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Kos (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Krajec (1)
J. Kralj (1)
J. Kristan (1)
J. Kruh (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Lojk (1)
J. Matjašič (1)
J. Mazi (1)
J. Mehle (1)
J. Mohorič (1)
J. Muster (1)
J. Oražem (1)
J. Orehek (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pahor (1)
J. Pečar (1)
J. Peeters (1)
J. Perkavac (1)
J. Pirc (1)
J. Planina (1)
J. Pleterski (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Prezelj (1)
J. Reščič (1)
J. Režek (1)
J. Rigler (1)
J. Rotar (1)
J. Rozman (1)
J. Rudolf (1)
J. Sagadin (1)
J. Schöndorfer (1)
J. Senegačnik (1)
J. Sivec (1)
J. Slivnik (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (1)
J. Stanonik (1)
J. Sušin (1)
J. Šiftar (1)
J. Šinkovic (1)
J. Širec (1)
J. Škerjanc (1)
J. Šorn (1)
J. Špan (1)
J. Špicar (1)
J. Titl (1)
J. Triglav (1)
J. Urbas (1)
J. V. Čirić (1)
J. Virant (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vojvoda (1)
J. Vrečko (1)
J. Zajc (1)
J. Zajc-Satler (1)
J. Žibert (2)
J. Žižmond (1)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (482)
Jakopičev paviljon (5)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Jg. Pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg (1)
Joan Leon (1)
Johann Friderich Eger (1)
Jožef Blaznik (88)
Jug (2)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslavijapublik (1)
Jugoslov. Sokolska matica (1)
Jugoslov. Sokolski zavez (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Eler (1)
K. Gantar (1)
K. Gorenc (1)
K. Istenič (1)
K. Jerina (1)
K. Južnič (1)
K. Karničar (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Klančnik (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Kos (1)
K. Košmrlj (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kunstelj (1)
K. Miklavec (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Petrič (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rejec (1)
K. Rostohar (1)
K. Rozman (1)
K. Sinkovič (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. Stopar (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Tarman (1)
K. Trontelj (1)
K. Vrabec (1)
K. Zakšek (1)
K. Zupančič (1)
Karl Linhart (27)
Kat. tisk. društvo (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (381)
Klainmayr & Bamberg (1)
Klein in Kovač (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Komunist (4)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Koroška osrednja knižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kraljevska srpska državna štamparija (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
L. Ausec (1)
L. Avsenik (1)
L. B. Sretenović (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Čepon (1)
L. Fajs (1)
L. Gosar (1)
L. Jan (1)
L. Jovančić (1)
L. Klančnik (1)
L. Kobi-Istenič (1)
L. Kranjc (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Menaše (1)
L. Novak (1)
L. Potočnik (1)
L. Premru (1)
L. Puš (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (31)
L. Sinkovič (1)
L. Strauch (1)
L. Šturm (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
L. Zorman (1)
L. Žibret (1)
L. Žlebnik (1)
L. Županović (1)
La societá Alpina delle Giulie editrice (1)
Lampo, Benzina Superiore, Societá Italo-Americana pel Petrolio (1)
LDS (16)
Leonova družba (2)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (2)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljanska banka (2)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudska univerza (4)
LUD Literatura (1)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (3)
M. Antonijević (1)
M. Avčin (1)
M. Ažnik (1)
M. B. Kobav (1)
M. Bedjanič (1)
M. Berginc (1)
M. Bešter (1)
M. Betetto (1)
M. Bizjak (1)
M. Blas (1)
M. Blažić (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Bombač (1)
M. Božič (1)
M. Brodar (1)
M. Brozovič (1)
M. Brzin (1)
M. Colarič (1)
M. Čater (1)
M. Čebulc (1)
M. Čeh (1)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Čuk (1)
M. D. Popović (1)
M. Damaška (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Dolenc (1)
M. Dovjak (1)
M. Drovenik (1)
M. Dular (1)
M. Eržen (1)
M. Ferlan (1)
M. Flajšman (1)
M. Gabrovšek (1)
M. Gams (1)
M. Gerbec (1)
M. Gogala (1)
M. Gregorič (2)
M. Grošelj (1)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hajdinjak (2)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Hudina (1)
M. Janc (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jeršič (1)
M. Jukić (1)
M. Jurak (1)
M. Juriševič (2)
M. Jurkovič (1)
M. Kališnik (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Klinc (2)
M. Knap (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (1)
M. Kolenc (1)
M. Konec (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Kovačič (1)
M. Kovič (1)
M. Kralj (2)
M. Kramar (1)
M. Krasnići (1)
M. Kregar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Kržan (1)
M. Kunaver (1)
M. Kusna (1)
M. Kušar (2)
M. Langus (1)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Ličer (1)
M. Likar (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Maček (1)
M. Mahnič (1)
M. Majhen (1)
M. Makarovič (1)
M. Malus (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mikuž (1)
M. Milanič (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Müller (1)
M. Munda (1)
M. Muršič (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Najžer (1)
M. Nastran (1)
M. Nikolić (2)
M. Novak Babič (1)
M. Oder (1)
M. Omerzu (1)
M. Ovsenik (1)
M. Pahor (1)
M. Pak (1)
M. Pavlič (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Petrič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Pikl (1)
M. Pirš (1)
M. Piskernik (1)
M. Piškur (1)
M. Plahuta (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Plavšak (1)
M. Pleničar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Popovič (2)
M. Popović (1)
M. Povh (1)
M. Prelog (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Ribarič (1)
M. Rozman (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. S. Karaman (1)
M. Simčič (1)
M. Simoneti (1)
M. Skubic (1)
M. Skudnik (1)
M. Šalamon (1)
M. Šalej (1)
M. Šifrer (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Škerjanec (1)
M. Škrabec (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Štupar (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Turnšek (1)
M. Ulčar (1)
M. Uplaznik (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. V. Mihailović (1)
M. Vardjan (2)
M. Veber (1)
M. Verbič (1)
M. Vidrih (1)
M. Vittori (1)
M. Vojvoda (1)
M. Vugrin (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zorc (1)
M. Zorović (1)
M. Zupan (1)
M. Zupančič (1)
M. Zupin (1)
M. Žagar (1)
M. Žavbi (1)
M. Željeznov (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
M. Žnidarič (1)
M.Omladič (1)
M.Pintar (1)
Mariborska knjižnica (38)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (1)
Marketing magazin (9)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Math (1)
Matica Slovenska (2)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (14)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (9)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (2)
Mestna galerija (1)
Mestna občina (2)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Metalurški inštitut el at. (40)
Milan Schara (1)
Milocco (1)
Ministero Della Guerra (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (7)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (17)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (9)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (3)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (43)
Mladinski svet Slovenije (1)
Moderna galerija (3)
Moderna organizacija (45)
Multima (4)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (77)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (12)
N. Bezak (1)
N. Bogataj (1)
N. Bricelj (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Durjava (1)
N. Eržen (1)
N. Glavaš (1)
N. Klemenc (1)
N. Klopčar (2)
N. Kobilarov (1)
N. Kodila-Češnovar (1)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Koron (1)
N. Košnik (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. L. Diklić (1)
N. Lindič (1)
N. Marolt (1)
N. Mehle (1)
N. Mešiček (1)
N. Ogris (1)
N. Osterman (1)
N. Pavšelj (2)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Prijatelj (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Šterbenc (1)
N. Šumi (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
N. Turk (1)
N. Verdel (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Weber (1)
N. Zavrtanik (1)
N.Kravanja (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (18)
Narodna galerija (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja (1)
Narodna založba (1)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (2)
Nasta (58)
Naše delo (1883)
National Institute of Public Health (1)
Natis In Zaloga Egerjeva (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
natisnila Rosalia Eger (1)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
Naučno delo (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Nella Stamperia Della Sac. Congr. de Propag. Fide (1)
Nella Tipigr. Del Seminaris (1)
Neo koncept (1)
neznan (2)
Nova revija (9)
Nova založba (1)
NUK (4)
O. Petrovič (1)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Sterle (1)
O. Zubčević (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (5)
Občina Moravče (1)
Občinski odbor SZDL (7)
Obzorja (30)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (764)
OK SZDL Bežigrad (249)
OK SZDL Ljubljana Center (363)
Okrajni ljudski odbor (46)
Okrožni odbor OF (37)
Organo del Comitato Giovanile Democratico Sociale (3)
Organo del partito democratico (24)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
P. Bohinc (1)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
P. Č. Vasić (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Erjavec (1)
P. Grošelj (1)
P. Habič (1)
P. Hafner (1)
P. Jančič (1)
P. Južnič (1)
P. Košir (1)
P. Kramar (1)
P. Kuret (1)
P. Lamovec (1)
P. Legiša (1)
P. Luković (1)
P. Marc (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Može (1)
P. Mrak (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Petru (1)
P. Pori (1)
P. Ritoša (1)
P. Schauer (1)
P. Sicherl (1)
P. Singh (1)
P. Šemnički (1)
P. Štrekelj (1)
P. Štrukelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Weiss (1)
P. Zadravec (1)
Padiglione Jakopič (2)
Papirnica Vera Remec (1)
Pasadena (1)
Paternolli (1)
Pedagoška fakulteta (79)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (11)
Pedagoški inštitut (3)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
per Henricum Petrum (1)
Per La Stamperia Camerali (1)
Per La Stamperia Camerate (1)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
Per Li Fratelli Gallici Alla Fontana (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pevski zbor Glasbene matice (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Piranesi (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (38)
PNOO za Slovensko Primorje (48)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Posavski muzej (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
Pravna praksa (1)
Premiata tipografia Paternolli (1)
presso Alvise Milocco (1)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
Primo ginnasio superiore comunale di Trieste (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
Quark d.o.o. (4)
R. Blinc (1)
R. Bordon (1)
R. Čeh (1)
R. Drnovšek (1)
R. Garevski (1)
R. ginnasio - liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Jamnik (1)
R. Kamnik (2)
R. Kladnik (1)
R. Klinc (1)
R. Kobentar (1)
R. Kotnik (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (2)
R. Mlaker (1)
R. Pahor (1)
R. Pamić (1)
R. Pavlin (1)
R. Pavlovec (1)
R. Pečenko (1)
R. Rakovec (1)
R. Robek (1)
R. Smola (1)
R. Sušnik (1)
R. Šiling (1)
R. Švent (1)
R. Vezočnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
R.-C. Cheng (1)
RIC (1)
RKVITK - Odbor za prostovoljno delo (3)
Rokus Klett (31)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
Ruslica (2)
S. Baraga (1)
S. Bogićević (1)
S. Bonča (1)
S. Brus (1)
S. Buser (1)
S. Cajnkar (1)
S. D. Matvejev (1)
S. Dohčević (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Gamse (1)
S. Glavan (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Jančič (1)
S. Juvan (1)
S. Kač (1)
S. Keren (1)
S. Kolbl (1)
S. Koprivec (1)
S. Lapanje (1)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
s. n, (1)
s. n. (15)
S. Novak (1)
S. Novljan (1)
S. Oman (1)
S. Pahor (1)
S. Petan (1)
S. Piskernik (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. R. Zaki (1)
S. Rajgl (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Schaup (1)
S. Slana (1)
S. Starček (1)
S. Strassberger (1)
S. Svetina (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Šikovec (1)
S. Širca (1)
S. Trajkovski (1)
S. Trdina (1)
S. Urbančič (1)
S. Zorzut (1)
S. Zwitter (1)
S. Žakelj (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
s.n (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (2)
samozal. M. Gams (1)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (11)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1796)
Secondo ginnasio comunale superiore Trieste (1)
Seguro (1)
Selbstverl. (4)
Selbstverlag (1)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupščina občine (2)
Skupščina občine Laško (80)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (492)
Slavistično društvo Slovenije (162)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (5)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska matica (1)
Slovenska turistična organizacija (1)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenski etnografski muzej (49)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski šolski muzej (18)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (19)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (38)
Slovensko geološko društvo (9)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (18)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko kulturno gospodarska zveza (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (1)
Slovensko zavarovalniško združenje (3)
Slovensko zavarovalno združenje (10)
Slovensko zdravniško društvo (35)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
SNG (2)
SO (82)
SO Domžale (30)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (97)
Societa storica del Litorale (31)
Societá storica del Litorale (1796)
Sokolski Savez SHS (1)
Sophia (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srpska književna zadruga (1)
SSS (1)
Stab. Industriale Grafico Luciano Priora (1)
Stab. tip. Nazionale Carlo Priora (10)
Stabilimento artistico del Lloyd Austriaco (1)
Stabilimento tipografico Nazionale Priora (1)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
stapatto da me Adamo Reichart (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (891)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (29)
Š. Cobelj (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Š. Koren (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Š. Logar (1)
Š. Samsa (1)
Š. Sušec Michieli (1)
Š. Urh (1)
Š. Županović (1)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (31)
Študentska založba (69)
T. Avšič-Sernec (1)
T. Bohinc (1)
T. Brate (1)
T. Bratina Grmek (1)
T. Bregant (1)
T. Černe (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
t. Jadran (455)
T. Jaklič (1)
T. Jeras (1)
T. Klemenčič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Koler Povh (1)
T. Kurent (1)
T. L. Merlo (1)
T. Lavrinc (1)
T. Levanič (1)
T. Likar (1)
T. Lubarda (1)
T. Lukman (1)
T. Melik (1)
T. Merčun (1)
T. Mlakar (1)
T. Pardubsky (1)
T. Pazlar (1)
T. Petelinc (1)
T. Pfajfar (1)
T. Planinšek (1)
T. Pogačar (1)
T. Prešeren (1)
T. Pristovnik (1)
T. Pucher-Petković (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Robič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Ščuka (1)
T. Španić (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
T. Trebušak (1)
T. Vardjan (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vidrih (1)
T. Vrtovec (1)
T. Zadražnik (1)
Tehniška fakulteta (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (4)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tip. Pecchiari (21)
Tip. Sociale (1)
Tipogr. Della Minerva (1)
Tipograf. Sociale (1)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
Tipografia del patronato (1)
Tipografia del Patronato (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (176)
Tiskovna zadruga (501)
Tiskovna založba (1)
Tovarna Saturnus (1)
Tovarna usnja (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Tržaška čitalnica (1)
Turistica (1)
Turistički savez Jugoslavije (2)
Turistična zveza (2)
Turistično društvo (2)
Turistično društvo Ljubljana (1)
U. Bajc (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Bizjak (2)
U. Bohinc (1)
U. Čepin (1)
U. Hacin (1)
U. Jamnikar (1)
U. Mali (2)
U. Miklavžič (1)
U. Podobnik (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Ufficio idrografico del R. magistrato alle acque, Venezia (1)
Ulrich Morhart (1)
UMAR (2)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Universita degli Studi, Dipartimento di Scienze dell'Antichita Leonardo Ferrero (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (33)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (14)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerza, Arheološki seminar (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Uppsala Universitet (1)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Uradni list LRS (2)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v lastnej zalogi skladatelja (1)
V. Ažbe (2)
V. Bračič (1)
V. Brumen (1)
V. Cunja (1)
V. Doleček (1)
V. Ekl (1)
V. Gregorič (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kambič (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Kosovel (1)
V. Kremenšek (1)
V. Kresnik (1)
V. Lahtov (1)
V. Lampret (1)
V. Marinković (1)
V. Melik (1)
V. Mujbegović (1)
V. Pečjak (1)
V. Petkovska (1)
V. Petkovšek (1)
V. Pitacco (1)
V. Požgaj (1)
V. Ramšak (1)
V. Ravnik (1)
V. Rupnik (1)
V. Schmidt (1)
V. Simčič (1)
V. Simončič (1)
V. Sirnik (1)
V. Stankovski (1)
V. Stupar (1)
V. Šiftar (1)
V. Šribar (1)
V. Štemberger (1)
V. Tkalec (1)
V. Turk (1)
V. Vek (1)
V. Vlahović (1)
V. Vlašič (1)
V. Vukobratović (1)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
V.-D. Degan (1)
Valardi (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Veselin Masleša (1)
Vesna film (3)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (5)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Visoka zdravstvena šola (2)
Višja strokovna šola Academia (1)
Vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Vrtec Trnovo (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Z. Bohte (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Korošec-Koruza (1)
Z. Krstulović (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Marić (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Z. Vidrih (1)
Z.Petkovšek (1)
Založba Delavca (1)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (10)
Založla Šolski Bukec (1)
Zavarovalna skupnost Triglav (1)
Zavod IRC (19)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Projekt Atol, rx:tx (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (33)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (258)
Zavod RS za šolstvo (28)
Zavod SR Slovenije za statistiko (36)
Zavod SRS za varstvo pri delu (133)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za geološka i geofizička istraživanja (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (3)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (61)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (60)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje gledaliških igralcev, sekcija Ljubljana (1)
Združenje Manager (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (48)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1796)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (151)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (237)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1796)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (4)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (146)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (21)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (20)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (38)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (310)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografskih društev Slovenije (29)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (35)
Zveza slovenskih kulturnih društev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (18)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (47)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (57)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Kokalj (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Ž. Ramšak (1)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Pravice
Išči med rezultati (31076)