Število rezultatov iskanja: 22001

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (121)
Acta biologica Slovenica (7)
Acta carsologica (2)
Acta Histriae (5)
Acta silvae et ligni (1)
Alumni OMM (10)
Annales. Series historia et sociologia (15)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (10)
Arheo (33)
Arhivi (66)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Avstralski Slovenec (18)
Bančni vestnik (1921) (2)
Bilten (Banja Luka) (5)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (34)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (26)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Bogoslovni vestnik (1)
Carniola (1910-1919) (35)
Cvetje in zelenje (2)
Čas hiti (13)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Deutsche Wacht (1)
Dialogi (3)
Didakta (2)
Dogovori (26)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (7)
Dom in svet (Ljubljana) (91)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (15)
Edinost (Trst) (12725)
Edinost in dialog (1)
Espero (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Flores (11)
Geodetski vestnik (12)
Geografski obzornik (15)
Geografski vestnik (18)
Geologija (13)
Glas podzemlja (3)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (931)
Gospodarski list (Gorica) (85)
Gospodarstvena priloga (14)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (2)
Hladnikia (36)
Hladnikia (Ljubljana) (240)
Hortikulturni bilten (2)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (13)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Jezik in slovstvo (14)
Kakovostna starost (5)
Kmetijske in rokodelske novice (16)
Knjižnica (89)
Koledar Slovenskega planinskega društva (4)
Konjerejec (32)
Kronika (Ljubljana) (53)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Letni poročevalec (2)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (5)
Letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani (1)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Livarski vestnik (24)
Ljubljanski zvon (263)
Loški razgledi (107)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Mreža odnosov (3)
Muzikološki zbornik (6)
Naša komuna - delegatska priloga (20)
Naša komuna (Ljubljana) (34)
Naša skupnost (Grosuplje) (12)
Naša skupnost (Ljubljana) (78)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (9)
Naše travinje (13)
Neskončnost (15)
Notranjec (217)
Novi akordi (1)
Novi odmev (72)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Ogenj (1)
Oglar (32)
Okno (Ljubljana) (44)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (326)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (7)
Papir (Ljubljana) (14)
Pavliha (Canberra) (1)
Phainomena (Ljubljana) (34)
Planinska siratka (1)
Planinski vestnik (51)
Podjetje in delo (2)
Poetikon (2)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (9)
Ptujski list (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
Rodoljub (357)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Sejni zapisi Državnega zbora (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (3)
Slovenska pisarna (8)
Slovenski čebelar (9)
Slovenski čebelar in sadjerejec (67)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (354)
Slovenski hmeljar (303)
Slovenski jezik (4)
Slovenski pravnik (2800)
Slovenski Sokol (122)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (5)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (7)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (196)
Stati inu obstati (1)
Svet ptic (55)
Šola raka dojk 2016 (18)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Štajerc (5)
Teorija in praksa (3)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Triglav (Canberra) (7)
Učiteljski tovariš (127)
Upokojenec (1936) (80)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (40)
Vertec (1871) (1)
Vetrnica (11)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Zbor občanov (36)
Zbori (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (114)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (19)
Železne niti (13)
Leto izida
1847 (1)
1848 (1)
1849 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1863 (1)
1864 (1)
1865 (3)
1866 (1)
1867 (3)
1868 (1)
1869 (4)
1870 (5)
1871 (7)
1872 (2)
1873 (7)
1874 (2)
1875 (7)
1876 (28)
1877 (26)
1878 (28)
1879 (28)
1880 (55)
1881 (176)
1882 (221)
1882-1883 (1)
1883 (134)
1884 (128)
1885 (125)
1886 (127)
1887 (140)
1888 (254)
1889 (222)
189? (1)
1890 (203)
1891 (215)
1892 (224)
1893 (257)
1894 (458)
1895 (430)
1896 (419)
1897 (407)
1898 (394)
1899 (409)
1899/1900 (7)
19?? (13)
1900 (397)
1900-1914 (1)
1901 (435)
1902 (396)
1903 (391)
1904 (461)
1905 (616)
1906 (474)
1906-1907 (1)
1907 (490)
1908 (508)
1909 (491)
191? (1)
1910 (450)
1911 (449)
1912 (427)
1913 (439)
1914 (420)
1914-1918 (1)
1915 (405)
1915/1920 (1)
1916 (406)
1917 (379)
1918 (362)
1918/1919 (3)
1918-1925 (1)
1919 (368)
192? (2)
1920 (317)
1920-1930 (2)
1921 (344)
1922 (351)
1923 (338)
1924 (394)
1925 (377)
1926 (387)
1927 (404)
1928 (294)
1929 (87)
1929/1934 (1)
1929-1935 (1)
193? (1)
1930 (106)
1930-1935 (3)
1930-1940 (1)
1931 (67)
1932 (94)
1933 (98)
1934 (90)
1935 (95)
1935? (1)
1936 (108)
1937 (121)
1938 (128)
1938/1939 (1)
1939 (94)
1940 (98)
1941 (65)
1942 (56)
1943 (39)
1944 (33)
1945 (2)
1946 (1)
1948 (1)
1949 (5)
195? (1)
1950 (5)
1951 (1)
1953 (2)
1954 (1)
1955 (3)
1956 (3)
1957 (4)
1958 (13)
1959 (5)
196? (3)
1960 (18)
1961 (5)
1962 (12)
1963 (7)
1964 (12)
1965 (11)
1966 (10)
1967 (9)
1968 (11)
1969 (9)
1969/1970 (1)
1970 (12)
1971 (8)
1972 (18)
1973 (10)
1974 (22)
1975 (7)
1976 (10)
1977 (18)
1978 (18)
1979 (20)
198? (1)
1980 (23)
1981 (23)
1982 (39)
1983 (33)
1984 (26)
1985 (24)
1986 (19)
1987 (27)
1988 (35)
1989 (26)
1990 (24)
1991 (19)
1992 (55)
1993 (46)
1994 (58)
1995 (38)
1996 (50)
1997 (60)
1998 (89)
1999 (51)
2000 (52)
2001 (55)
2002 (60)
2002/2003 (1)
2003 (33)
2004 (100)
2005 (113)
2006 (100)
2007 (118)
2007/2008 (1)
2008 (136)
2009 (128)
2009/2010 (1)
2010 (120)
2010-2009 (1)
2011 (144)
2012 (154)
2013 (192)
2014 (177)
2015 (147)
2016 (170)
2017 (171)
2018 (140)
2019 (57)
2020 (15)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (13)
Arhivsko društvo Slovenije (66)
Botanično društvo Slovenije (276)
Čebelarska zveza Slovenije (9)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (10)
Društvo biologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo livarjev Slovenije (24)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (26)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (34)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (5)
Društvo slovenskih skladateljev (46)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (176)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (40)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Esperantsko društvo Maribor (3)
Geološki zavod Slovenije (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (32)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (34)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (23)
Knjižnica Ivana Tavčarja (94)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Logatec (5)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca (34)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (25)
Kulturno društvo Zavratec (32)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (73)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Kranj (117)
Mestna knjižnica Ljubljana (230)
Muzejsko društvo Škofja Loka (107)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (18412)
Onkološki inštitut Ljubljana (365)
Osrednja knjižnica Celje (319)
Osrednja knjižnica Mozirje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (7)
Planinska zveza Slovenije (51)
Prirodoslovno društvo Slovenije (9)
Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije (15)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (47)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenian Media House (8)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko arheološko društvo (33)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko etnološko društvo (930)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Statistično društvo Slovenije (13)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (33)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (26)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (33)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (49)
Vsebina
Arheologija (36)
Arhitektura (17)
Astronomija, astrofizika (12)
Bibliografije (12)
Bibliotekarstvo (116)
Biografije (127)
Biologija (26)
Botanika (245)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (1)
Civilizacija (95)
Demografija (50)
Domoznanstvo (110)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (2)
Družbene vede (5)
Ekonomija (29)
Etnologija (502)
Filozofija, psihologija (48)
Fizika (35)
Fotografija (51)
Geografija (31)
Geologija (31)
Glasba (16)
Glasba za posamezne inštrumente (1)
Gledališče (17)
Gospodinjstvo (7)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (7)
Grafična umetnost (22)
Industrija, obrt, rokodelstvo (23)
Informatika (3)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (36)
Inženirstvo, tehnologija (59)
Javna uprava (228)
Jezikoslovje in jeziki (50)
Kemijska tehnologija (3)
Kinematografija (10)
Kmetijstvo (540)
Književnost (404)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (5)
Likovna umetnost (5)
Ljudsko slovstvo (13)
Matematika (1)
Medicina (590)
Menedžment (8)
Naravoslovne vede (127)
Odrska glasba. Opera (1)
Oglaševanje (5)
Organizacije (343)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (2)
Pisave, knjige (1)
Politika (8847)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (17)
Poslovni menedžment (2)
Pravo (2835)
Promet (2)
Računalništvo (1)
Risanje (15)
Rokopisi (2)
Slikarstvo (5)
Socialno delo (8)
Sociologija (67)
Statistika (14)
Šport (185)
Tiskovine (5634)
Umetnost (7)
Urbanizem (57)
Verstva. Teologija (9)
Vokalna glasba (15)
Vzgoja, izobraževanje (192)
Zgodovina (271)
Znanost (7)
Zoologija (56)
Založnik
(1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (12)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (66)
Avstralsko slovenski klub Canberra (8)
B. Flajšman (2)
B. Kmetec-Friedl (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (276)
Bralno društvo Edinost (1)
Bralno društvo Slovenije (2)
Cecilijino društvo (2)
Cecilijino društvo ljubljanske škofije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Čebelarsko društvo (1)
Čitalnica (40)
D. Popenko (1)
Delniška Tisk. (1)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Doba Epis (1)
Dramatično društvo (9)
Društva onkoloških bolnikov (20)
Društvo (8)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (10)
Društvo arhitektov, DAL (1)
Društvo biologov Slovenije (7)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (5)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo livarjev Slovenije (24)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo Pravnik (2800)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (6)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (7)
Društvo Slovencev Triglav (5)
Društvo slovenskih skladateljev (42)
Društvo Sokol (1)
Društvo upokojencev (2)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (121)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (55)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (40)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna založba Slovenije (8)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Edition Peters (1)
Esperantsko društvo (3)
Etnografski muzej (2)
F. Planina (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (33)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fr. Vesel (2)
Fritz Rasch, Celje (1)
Gasilsko društvo (3)
Geološki zavod Slovenije (5)
Geološki zavod, Ljubljana (8)
Glasbena matica (7)
Glasbena Matica (34)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarski vestnik (2)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (1)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
H. Hibšer (2)
HASA (1)
Helidon (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (303)
I. Tišler (1)
ICOM - Slovenia (1)
im Selbstverlage des Vereines (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut RS za rehabilitacijo (29)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Ivan Dolinar (12725)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (4)
Izdalo In Založilo 'podporno Društvo'. (1)
J. Müller (1)
J. Pelikan (1)
J. Tomažič (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (127)
Janez Modic (67)
Janez Rakusch (14)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Jožef Blaznik (16)
Jožef Erjavec (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (17)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (307)
Kancerološko združenje SZD (20)
Karl Linhart (5)
Katoliška Liga (1)
Katoliško tiskovno društvo (91)
Kmetijsko društvo (Gorica) (85)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konzorcij Edinosti (3)
Krščanska kulturna zveza (1)
KS Senica (1)
Kulturni center (1)
Kulturno društvo (32)
Kulturno društvo France Prešeren (1)
Kulturno prosvetno društvo (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (72)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
L. Schwentner (1)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
Ljubljanski Sokol (5)
Ljudska univerza (1)
Ljudski pevci Društva upokojencev (1)
Maks Šeber (217)
Mariborska knjižnica (7)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mestna občina (1)
Mestno društvo gluhih (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Moderna galerija (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (110)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzejsko društvo za Slovenijo (26)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (9)
natisnil J.K. Jeretin (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (34)
'nova Tiskara'vrček I Dr (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (2)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (36)
OK SZDL Ljubljana Center (26)
Onkološki inštitut (291)
Pedagoška fakulteta (7)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Ljubljana (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (8)
Pevsko društvo Slavec (3)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (5)
Photo-Ateller Rudolf Permoser (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (51)
Pokrajinski muzej (1)
Požarna skupnost (1)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (9)
Prizma (15)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Radio Tednik (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Rohrschützen Gesellschaft (1)
s. n. (2)
samozal. A. Budja (1)
samozal. društva (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
SKUD Tine Rožanc (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (78)
Slavistično društvo (4)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (16)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska pravda (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (8)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (931)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (8)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (1)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Slovensko muzejsko društvo (3)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (4)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (114)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
SO (12)
Societá storica del Litorale (16)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Sokolska župa (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
Sovetskij kompozitor (1)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Statistično društvo Slovenije (13)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Studio Potrč (1)
Sunny Records (1)
ŠD Narodni dom (1)
Študentska založba (2)
Študijski krožek (1)
T. H. Sax (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (354)
Tiskovna zadruga (266)
Trbovlje, S. Weiss (1)
Učiteljska tiskarna (196)
Učiteljsko društvo (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Bevc (2)
Vejica (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Viktor Murnik (122)
Vincencijeva družba (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (4)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (26)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (4)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (29)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (19)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zlati zvoki (1)
ZMS (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (91)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (33)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (253)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (45)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna Tisk. (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (22001)