Število rezultatov iskanja: 247

Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (122)
Rokodelski center Ribnica (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (18)
Študentska založba (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Audibook (1)
Beletrina (6)
Cankarjeva založba (6)
Doba Epis (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (2)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (3)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (19)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Festfest (1)
Filozofska fakulteta (4)
FrodX (2)
Goga (1)
IMAD (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Pleterski (1)
J. Titl (1)
Kulturni center (1)
Kulturni center Maribor (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
LDS (1)
Litera (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mladinska knjiga (6)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
'Naš glas' (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
samozal. A. Vojko (1)
Sanje (6)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (18)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (21)
UMAR (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zala (1)
Založba /*cf (1)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (247)