Število rezultatov iskanja: 1969

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta Histriae (8)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (11)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (23)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bogoslovni vestnik (786)
CEPS journal (11)
Communio (Ljubljana) (202)
Časopis za kritiko znanosti (22)
Delavci in delodajalci (2)
Dialogi (2)
Didakta (1)
Dogovori (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (26)
Družboslovne razprave (29)
Družina (26)
Družina (1929-1930) (22)
Dve domovini (5)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kakovostna starost (5)
Knjižnica (3)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (16)
Kronika slovenskih mest (1)
Ljubljanski zvon (9)
Loški razgledi (1)
Medicinski razgledi (3)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (12)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (3)
Pravni letopis (1)
Presek (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (16)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rak pri otrocih in mladostnikih (1)
Razpotja (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (7)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (1)
Slovenski čebelar (17)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (13)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (31)
Socialno delo (48)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (2)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (21)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Učiteljski tovariš (7)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (2)
Vertec (1871) (6)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (16)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (2)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (5)
Železne niti (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (17)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina d.o.o. (229)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (38)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (518)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Rokodelski center Ribnica (2)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (29)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (23)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (787)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (7)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (12)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (29)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
(1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (6)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (4)
Didakta d. o. o. (1)
DMFA - založništvo (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (16)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (1041)
Državna založba Slovenije (4)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (32)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (49)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (16)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Fotografisch artistische Anstalt V. Lobenwein (1)
Fr. Vesel (3)
Gec (1)
Glasbena založba MiMik (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška matica (1)
GPZ Sraka (1)
Hemamed (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institute for Social Sciences (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
IPSOS (3)
Istros Books (1)
J. J. Giontini (1)
J. Krajec nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karitas (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška tiskarna (22)
Katoliško tiskovno društvo (26)
Književna družina Luč (1)
Književna družina Luč i. e. Tiskarna Edinost (1)
Krka (1)
KS (1)
Kulturni center (2)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
Lovska družina Bistra (1)
M. Štupar (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (4)
Medicinski razgledi (3)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Melopoja (1)
Mestna občina (1)
Mestno gledališče ljubljansko (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (2)
Mohorjeva založba (1)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna galerija (1)
Naše delo (2)
Novi svet (1)
noviter impressa per Bernardinum de Tridino de Monte Ferrato ... (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Okaši (1)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
OŠ Tončke Čeč (1)
Pan (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prešernovo gledališče Kranj (1)
Primož Ramovš (1)
RIS Dvorec (2)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
S. Hvalič Touzery (1)
s. n. (5)
samozal. (2)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (10)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Sociological Association (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenske rimskokatoliške škofije (26)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (28)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Sodobnost International (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (202)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (23)
Teološka fakulteta (11)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (9)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (1)
W. Braumüller (1)
Zala (1)
Založba Audibook (1)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram (1)
Zbornica zdravstvene nege (12)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (31)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
ZKP RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (17)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Išči med rezultati (1969)