Število rezultatov iskanja: 539

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta Histriae (6)
Aktualno! (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (2)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (3)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
CEPS journal (2)
Communio (Ljubljana) (3)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Delavci in delodajalci (1)
Dialogi (2)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (7)
Družinski prijatelj (Trst) (25)
Dve domovini (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (16)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (1)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (9)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (10)
Naše delo (Ptuj) (3)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Razpotja (9)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (2)
Salezijanski vestnik (124)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (63)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (18)
Socialno delo (31)
Sodobnost (1963) (1)
Šolska kronika (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (11)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (3)
Železne niti (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (64)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Družina d.o.o. (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (37)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (99)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Salezijanski inšpektorat (124)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje za socialno pedagogiko (17)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
(1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Mozaik - društvo otrok (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Družba Jezusova (4)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (32)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fr. Pavlin (1)
Genija (1)
I. Tischler (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
IPSOS (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Johann Friderich Eger (1)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Krainischer Jagdschutz-Verein (1)
M. Bedjanič (1)
Mayr (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna galerija (1)
Naše delo (3)
Obzorja (5)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
s. n. (25)
Salezijanski inšpektorat (124)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (14)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (6)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (3)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (2)
Turistično društvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za socialno pedagogiko (18)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (63)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (539)