Število rezultatov iskanja: 169

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Državna založba Slovenije (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
LDS (1)
Muzejsko društvo (2)
Obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
s. n. (23)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (27)
Societá storica del Litorale (14)
Sophia (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (8)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba /*cf (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (169)