Število rezultatov iskanja: 1156

Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (114)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (134)
Pedagoška obzorja (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (4)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (799)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (18)
Andragoški center Slovenije (164)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (1)
Didakta (3)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljudska univerza (7)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Moderna organizacija (2)
N. Bogataj (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Naši zapiski (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (3)
samozal. (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenian Institute for Adult Education (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
SO (1)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (4)
Šola za ravnatelje (2)
Šolski center (2)
Šolski center Ptuj (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Zavod Bob (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (810)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (33)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (1156)