Število rezultatov iskanja: 565

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (17)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (15)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (207)
Pedagoška obzorja (10)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Šola za ravnatelje (37)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (22)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (44)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (51)
Zavod RS za šolstvo (67)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (31)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Andragoški center Slovenije (1)
B. Jordan Fleten (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (17)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
IZUM (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (169)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta (51)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (32)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (20)
Pedagoška obzorja (10)
Pedagoški inštitut (2)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (9)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Srednja upravno administrativna šola (1)
Šola za ravnatelje (39)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
V. Cernic (15)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (67)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (31)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (565)