Število rezultatov iskanja: 78337

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (26)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (284)
Alex_Lootz (Madrid) (1)
Amfiteater (Ljubljana) (19)
Anali PAZU HD (2)
Annales. Series historia et sociologia (42)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (15)
Arheo (1)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (102)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (13)
Azijske in afriške študije (16)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Blätter aus Krain (367)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bogoslovni vestnik (13)
Cankarjev glasnik (69)
Carniolia (Laibach) (626)
Clotho (4)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (66)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (34)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (2)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dialogi (1143)
Didakta (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (24)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (7)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (17378)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (65)
Edinost in dialog (10)
ELOPE (Ljubljana) (124)
Emzin (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (17)
FLIT magazine (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik (1869) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Goriški list (1944) (84)
Illyrisches Blatt (1842)
Jašubeg en Jered (41)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (1694)
Jezikoslovni zapiski (6)
Jug (7)
Kakovostna starost (16)
Kaplje (Idrija) (366)
Keria (Ljubljana) (77)
Kmetijske in rokodelske novice (16)
Književnost (1932) (31)
Knjižnica (22)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Krajnska čbelica (5)
Kres (Celovec) (70)
Kritika (1925-1927) (16)
Kronika (Ljubljana) (22)
Laibacher Wochenblatt (302)
Lepa Vida (1)
Linguistica (Ljubljana) (16)
Liter jezika (8)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (731)
Lives journal (15)
Ljubljanski zvon (11629)
Loški razgledi (29)
Meddobje (Entresiglo) (132)
Medicine, law & society (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mladost (Zagreb) (5)
Modra ptica (143)
Monitor ISH (51)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (15)
Na meji nevidnega (6)
Narodni dnevnik (1)
Naš glas (1925-1928) (33)
Naš rod (142)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (2253)
Nebulae (2)
Nerazvrščeno - članki (1)
Neskončnost (10)
Nova nada (12)
Nova revija (1)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi zvon (66)
Obzorja (Maribor) (26)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Odsevanja (68)
Otrok in knjiga (1131)
Pedagoška obzorja (1)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Phainomena (Ljubljana) (16)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (334)
Pod lipo (2)
Poetikon (2)
Poligrafi (11)
Pomladni glasi (10)
Pravnik (1)
Prepihi (3)
Primerjalna književnost (1043)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Problemi. Razprave (43)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (35)
Rast (Novo mesto) (118)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (34)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Revija SRP (Online) (45)
Revija za elementarno izobraževanje (18)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (109)
Slavica Tergestina (2)
Slavistična revija (667)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenka (1004)
Slovenska bčela (110)
Slovenska čbela (13)
Slovenska mladina (14)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski gospodar (18)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenščina v šoli (54)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (1045)
Sodobnost (1963) (9948)
Stati inu obstati (22)
Studia mythologica Slavica (16)
Studia universitatis hereditati (6)
Supernova (Celje) (10)
Svet ptic (2)
Svoboda (1919) (13)
Svobodna misel (38)
Svobodna mladina (6)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (2679)
Šolska kronika (6)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (2)
Štajerc (22)
Štampihar (4)
Štampiharski glas (14)
Tank (2)
Teorija in praksa (8)
Torbica (12)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (70)
Trije labodje (2)
Učiteljski tovariš (972)
Urbani izziv (2)
Vedež (1848) (134)
Verba hispanica (301)
Vertec (1871) (1)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (42)
Vsesledje (Celje) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (17)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (11)
Zgodovinski časopis (19)
Zgodovinski zapisi (8)
Zora (1872) (150)
Zora (Ljubljana) (169)
Zrnje (Maribor) (32)
Zvon (1870) (144)
Zvonček (Ljubljana) (7313)
Železne niti (45)
Leto izida
1472 (1)
1501 (1)
1519 (2)
1520 (1)
1537 (1)
1550 (1)
1577 (2)
1584 (1)
1585 (1)
1589 (1)
1612 (1)
1625 (1)
1654 (2)
1675-1790 (1)
1682 (1)
1687 (1)
1688 (3)
1689 (1)
1690 (1)
1696 (1)
1699 (4)
17?? (1)
1700 (2)
1701 (2)
1705 (1)
1706 (1)
1713 (1)
1715 (1)
1725 (1)
1727 (1)
1728 (1)
1730 (2)
1737 (1)
1738 (1)
1739 (1)
1740 (1)
1743 (1)
1744 (1)
1745 (1)
1757 (1)
1760-1762 (1)
1760-1769 (1)
1763 (2)
1765 (2)
1766 (1)
1769 (4)
1770 (1)
1771 (1)
1772 (2)
1773 (5)
1774 (1)
1775 (3)
1776 (2)
1776-1777 (1)
1777 (2)
1779 (1)
1779-1781 (1)
1780 (4)
1781 (2)
1781-1784 (1)
1782 (1)
1783 (3)
1784 (2)
1785 (3)
1786 (2)
1787 (1)
1788 (1)
1789 (2)
1790 (2)
1791 (1)
1792 (1)
1793 (2)
1795 (5)
1796 (1)
1798 (1)
18?? (10)
1800 (2)
1800-1850 (1)
1801 (2)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (44)
1805 (45)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (1)
1809 (7)
1814 (10)
1815 (52)
1816 (52)
1817 (54)
1818 (58)
1819 (54)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (53)
1823 (53)
1824 (54)
1825 (52)
1826 (54)
1827 (55)
1828 (58)
1829 (56)
183? (19)
1830 (53)
1830-1831 (1)
1831 (58)
1832 (59)
1833 (56)
1834 (56)
1835 (56)
1835-1836 (1)
1836 (64)
1837 (53)
1837-1839 (1)
1838 (60)
1838/1839 (104)
1839 (54)
1839/1840 (104)
1839-1844 (1)
184? (11)
1840 (65)
1840/1841 (105)
1840-1845 (1)
1841 (58)
1841/1842 (104)
1842 (56)
1842/1843 (104)
1842-1843 (1)
1843 (57)
1844 (163)
1845 (60)
1845-1846 (1)
1846 (108)
1847 (107)
1848 (143)
1849 (163)
1849-1851 (1)
1850 (77)
1850-1853 (1)
1851 (28)
1851-1853 (1)
1852 (109)
1853 (90)
1854 (58)
1855 (4)
1855-1856 (1)
1856 (19)
1856-1857 (1)
1857 (69)
1858 (36)
1859 (34)
1860 (85)
1861 (105)
1861-1862 (2)
1862 (90)
1863 (100)
1864 (103)
1865 (98)
1865-1868 (1)
1866 (36)
1867 (52)
1867-1868 (1)
1867-1874 (1)
1868 (37)
1869 (36)
1870 (60)
1871 (22)
1872 (51)
1873 (63)
1874 (54)
1875 (56)
1876 (95)
1877 (70)
1878 (60)
1878-1879 (1)
1879 (56)
1879-1880 (1)
188? (1)
1880 (51)
1880-1891 (1)
1881 (244)
1882 (238)
1882/1888 (1)
1882-1883 (1)
1883 (287)
1883-1884 (1)
1884 (180)
1884/1887 (1)
1885 (191)
1885/1887 (1)
1886 (191)
1886/1887 (1)
1887 (198)
1887/1888 (1)
1887-1899 (1)
1888 (351)
1888/1889 (3)
1888-1892 (1)
1889 (381)
1889/1894 (1)
1890 (423)
1891 (763)
1891-1899 (1)
1892 (718)
1892/1893 (1)
1892-1894 (1)
1893 (611)
1893/1894 (1)
1894 (840)
1894-1898 (1)
1894-1910 (1)
1895 (733)
1895/1896 (1)
1895-1896 (2)
1896 (601)
1896-1895 (1)
1897 (931)
1897/1900 (1)
1898 (982)
1899 (923)
1899-1901 (1)
19-- (3)
19?? (1)
1900 (923)
1900-1908 (1)
1900-1914 (1)
1901 (1029)
1901/1902 (1)
1901-1902 (1)
1902 (1200)
1902-1903 (1)
1903 (1292)
1904 (1198)
1905 (1289)
1905/1906 (1)
1906 (1189)
1906-1909 (1)
1907 (1137)
1907/1908 (13)
1908 (960)
1908/1909 (11)
1909 (1015)
1909/1910 (24)
1909-1911 (1)
191? (1)
1910 (1023)
1910/1911 (24)
1910-1911 (2)
1911 (785)
1911/1912 (22)
1912 (925)
1912/1913 (23)
1913 (832)
1913/1914 (18)
1914 (730)
1914/1915 (8)
1914-1914 (1)
1915 (597)
1915/1916 (6)
1915/1918 (1)
1915/1920 (1)
1916 (579)
1917 (582)
1917/1918 (7)
1918 (471)
1918/1919 (11)
1919 (651)
1919/1920 (4)
1920 (644)
1920/1921 (8)
1920/1940 (1)
1921 (545)
1921/1922 (6)
1922 (628)
1922/1923 (5)
1923 (636)
1923-1924 (1)
1923-1945 (1)
1924 (604)
1924-1926 (1)
1925 (553)
1925-1940 (1)
1926 (578)
1926/1927 (7)
1926-1928 (1)
1927 (695)
1927/1928 (8)
1928 (594)
1928/1929 (9)
1928-1929 (1)
1928-1933 (1)
1929 (703)
1929/1930 (17)
1929-1938 (1)
1930 (685)
1930/1931 (17)
1930-1931 (1)
1931 (544)
1931/1932 (15)
1932 (494)
1932/1933 (29)
1932-1953 (2)
1933 (691)
1933/1934 (18)
1933-1934 (1)
1934 (601)
1934/1935 (18)
1935 (583)
1935/1936 (18)
1936 (575)
1936/1937 (18)
1937 (360)
1937/1938 (162)
1937-1939 (2)
1938 (564)
1938/1939 (26)
1938-1940 (1)
1939 (751)
1939/1940 (39)
194? (1)
1940 (534)
1940/1941 (32)
1941 (228)
1941/1942 (23)
1942 (150)
1942/1943 (17)
1942-1952 (1)
1943 (157)
1943/1944 (11)
1944 (225)
1945 (27)
1946 (163)
1946-1960 (1)
1947 (137)
1948 (181)
1948/1950 (1)
1949 (200)
1950 (206)
1950-1951 (1)
1951 (157)
1952 (198)
1953 (184)
1954 (172)
1955 (186)
1955/1956 (38)
1956 (206)
1956/1957 (8)
1957 (315)
1957/1958 (8)
1958 (290)
1958/1959 (8)
1959 (336)
1959/1960 (9)
196? (2)
1960 (342)
1960/1961 (19)
1961 (339)
1961/1962 (19)
1961-1962 (1)
1962 (364)
1962/1963 (27)
1963 (287)
1963/1964 (10)
1964 (303)
1965 (306)
1966 (398)
1967 (352)
1967/1969 (1)
1968 (384)
1969 (340)
1969/1970 (7)
1970 (353)
1970/1971 (7)
1971 (341)
1971/1972 (6)
1972 (335)
1972/1973 (6)
1973 (306)
1973/1974 (6)
1974 (277)
1974/1975 (8)
1975 (318)
1975/1976 (8)
1975-1976 (1)
1976 (291)
1976/1977 (8)
1976-1977 (2)
1977 (316)
1977/1978 (15)
1978 (293)
1978/1979 (6)
1979 (289)
1979/1980 (6)
1980 (307)
1980/1981 (7)
1981 (277)
1981/1982 (6)
1982 (240)
1982/1983 (7)
1983 (248)
1983/1984 (6)
1984 (252)
1984/1985 (8)
1985 (285)
1985/1986 (7)
1986 (281)
1986/1987 (6)
1987 (307)
1987/1988 (6)
1988 (304)
1988/1989 (5)
1989 (356)
1989/1990 (7)
1990 (318)
1990/1991 (5)
1991 (375)
1991/1992 (10)
1992 (444)
1992/1993 (6)
1993 (459)
1993/1994 (6)
1994 (463)
1994/1995 (6)
1995 (502)
1995/1996 (5)
1996 (572)
1996/1997 (6)
1997 (546)
1997/1998 (6)
1998 (529)
1998/1999 (6)
1999 (606)
1999/2000 (6)
2000 (498)
2000/2001 (6)
2001 (546)
2001/2002 (5)
2002 (517)
2003 (478)
2004 (528)
2005 (472)
2006 (484)
2007 (273)
2008 (412)
2008-2009 (2)
2009 (397)
201? (1)
2010 (456)
2011 (685)
2012 (833)
2012-2014 (1)
2013 (1083)
2014 (898)
2015 (809)
2016 (830)
2017 (760)
2017-2016 (1)
2018 (657)
2018-2012 (1)
2019 (781)
2019-1890 (1)
2020 (795)
2021 (269)
30.09.2017 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Celjsko literarno društvo (11)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (34)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (17)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Družina d.o.o. (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (374)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (51)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (16)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (16)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Intelyway webmedia (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (2)
Knjižnica Ivana Potrča (96)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (23)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Lenart (2)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (129)
Knjižnica Velenje (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (134)
KUD Šmaug (6)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9949)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (1131)
Mariborska literarna družba (2)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (13)
Mestna knjižnica Kranj (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (7354)
Mestni muzej Radovljica (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (31)
Muzejsko društvo Železniki (45)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (54412)
Osrednja knjižnica Celje (43)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (63)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (334)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije (10)
Revija SRP (60)
Rokodelski center Ribnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (768)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (19)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (805)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (22)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (49)
Universita degli Studi di Trieste (3)
Univerza na Primorskem (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (700)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (205)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (117)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (62)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zedinjena Slovenija (640)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Zgodovinsko društvo Ormož (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (34)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (43)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (161)
ZRC SAZU (75)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Vsebina
Založnik
(15)
(Rupnik) (1)
... stampe Gasparo Weis (1)
121 Marketing (3)
1A internet (38)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. Bonniers (1)
A. Einšpieler (524)
a. Gabršček (2)
A. Gabršček (1)
A. Hartleben (1)
A. Hölder (1)
A. Holzhausen (1)
A. Keiss (1)
A. Klodič (1)
A. Kosi (4)
A. L. P. Peca (1)
A. Ocvirk (1)
A. Raunecker (1)
A. Reiss & P. Horn (1)
A. Scholz (1)
A. Stele (1)
A. Svěcený (1)
A. Šuster (1)
A. Trstenjak (2)
A. Turk (21)
ABV (5)
Addenda (1)
Akademie der bildenden Künste, Institut für Kunst und Architektur (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (17)
Akademska založba (4)
Alex_Lootz ediciones (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Alpaso (1)
Amalietti & Amalietti (8)
Amikum (2)
Annales ZRS (1)
Anton Janežič (163)
Anton Jeretič (1)
Anton Turk (4)
Apostolat de la presse (1)
appresso Bernardo Basa (1)
appresso Christoforo Zane (1)
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
Appresso Giorgio Greco (1)
appresso il Turrini (2)
appresso la Compagnia de gli Uniti (1)
appresso Pietro Farri (1)
apud Christoph. Gottlieb Nicolai (1)
apud haeredes Viviani (1)
Argo, društvo za humanistična vprašanja (1)
Arhika (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Aristej (1)
Armenskiga samostana tiskarnica (1)
Arnoldische Buchhandlung (3)
Art Party (1)
Art Party, Zasebni zavod za film, umetnost, kulturo in izobraževanje (1)
Artep (1)
Artius (5)
Artizan (7)
Asociacija Velenika (2)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Atelje Doria (1)
au magasin de la Societé typographique (1)
Audibook (164)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
author (4)
autor (1)
autor T. Orter (3)
Aventinum (1)
avtor T. Orter (1)
B. Cigoj (1)
B. Kos (14)
B. Mavrel (1)
B. Paternu (1)
Bamb. (2)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Baraga s.r.l. (1)
Barrois (1)
Begunska tiskarna (1)
bei Johann Georg Heptner ... (1)
beletrina (1)
Beletrina (319)
Beletrina Academic Press (5)
Belo-modra knjižnica (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey Friedrich Fleischer (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Georg Schlüter ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Matthias Sischowitz ... (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
bey Wilhelm Rein (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bird Publisher (161)
Blasnik (1)
Borec (1)
Brat Frančišek (1)
Bratko Kreft (31)
Bratstvo-Jednota (2)
Britanska obveščevalna služba (1)
Buča (1)
C. E. Kollmann (1)
C. Graefer (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Rümpler (1)
C.A. Hartleben's Verlag (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva ustanova (69)
Cankarjeva založba (158)
Casasola (1)
Castle (1)
Celjsko literarno društvo (18)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (43)
Cerdonis (5)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (3)
chez Chretien Theoph. Schmieder (1)
chez François Changuion (1)
chez J. Pierre Heubach (2)
chez Jean George Fleischhauer (1)
chez Merlin ... (1)
chez Nourse (1)
chez Ruault (1)
chez Samuel Pitra ... (1)
Cotta (1)
Cultural Tourist Association Women Writers Route (1)
Českoslovanská sociálná demokratická strana dělnická (1)
Čista pozitiva (2)
D. del Bianco (1)
D. Gelt (1)
D. Hribar (6)
D. Kragelj Eigenverl. (1)
D. Kragelj Eigenverlag (1)
D. Kragelj self-publishing (2)
D. Pirjavec (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
dal Pinelli (1)
Das Dürerbund für Österreich (1)
Dashöfer (1)
de l'imprimerie de La société typographique (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Dedal (2)
Delavska izobraževalna zveza Svobode (13)
Delavska založba (2)
Delniška Tiskarna (1)
Delo (5)
Demat (1)
Denicke (1)
Der Sturm (1)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Didakta (56)
DigitPen (11)
Dijaški dom Tabor (1)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
Dionička Tisk (5)
distribucija Stella (4)
DMFA, založništvo (1)
Dobri skupaj (1)
Dobri skupaj, računalništvo, vedeževanje in založništvo (2)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Dr. Köhler (1)
Dragotin Hribar (7)
Dramatično društvo (117)
Dramatiško društvo (3)
Drava (1)
Dreambook Studio (2)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo Center za pomoč mladim (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo Festival Sanje (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (17)
Društvo humanistov Goriške (34)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (17)
Društvo Knof (1)
Društvo MAUS (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (31)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (33)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za dolgovezenje (1)
Društvo za domače raziskave (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (91)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (221)
Družba Jezusova (17)
Družba sv. Cirila in Metoda (5)
Družba Sv. Moh. (1)
Družba sv. Mohora (26)
Družba Sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (78)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Družba sv. Petra Klaverja za afriške misijone (1)
Družina (93)
Družtvo sv. Mohora (1)
Družtvo Sv. Mohora (2)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (13253)
Duncker & Humblot (1)
Dürr (1)
Dyk (5)
DZS (42)
E. Beaufort (2)
E. Beauforta (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Flammarion (1)
E. Hölzel (1)
E. Liegel (1)
E. Piersons Verlag (1)
E. Weber (1)
Ebook (10)
Ed. Janžič (1)
Edina (1)
Edinost (2)
édition aux frais de l'auteur (2)
Edittorial Baraga S.R.L. (2)
EDUvision (1)
Eger, Janez Friderik (1)
Ekslibris (2)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Eno (24)
Eos Verlag Erzabtei (1)
Epistola (1)
EPOS (2)
Etnografski muzej (13)
Euroteh (1)
Evalit (3)
Evelyn K. Sunshine (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex aedibus Thomae Anshelmi Badensis (1)
ex Hieronymo Albricio in vico D. Iuliani (1)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
ex typographeo Joannis Baptistae Mayr ... (1)
ex Typographéo Mayriano (1)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
ex typographia Iacobi Raillard (1)
F. A. Brockhaus (1)
F. B. Geitler (1)
F. Bernik (1)
F. Dümmler (1)
F. Duncker (1)
F. K. Meško (3)
F. Suppan (1)
F. v. Kleinmayr (1)
F. Zupanc (1)
F.A. Brockhaus (1)
F.L. Herbig (1)
F.W. Grunow (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (90)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Felix Stegnar (1)
Festfest (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (284)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (16)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (109)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (15)
Fit media (1)
FLIT Media (1)
Folkwang-Verlag (1)
formis J. Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (2)
Fotospring (3)
Fr. Brodhag'sche Buchhandlung (1)
Fr. Derganc (7)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
Frančišek Kralj (10)
Frančišek Pavletič (169)
Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih (1)
G. Fischer (1)
G. Grote (1)
G. Senf (3)
G. Wigand (1)
Gebrüder Kröner (1)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften (1)
gedruckt mit W. Widmansttäterischen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt von Adam Fridrich Reichardt (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
gedruckt, bey Joseph Sasseberg (1)
gedruct mit Tedeschischen Schriften (1)
Genija (204)
Gimnazija (1)
Gimnazija Vič (1)
Gioani Georgio Heptner (1)
Giontini (7)
Goethe-Institut (2)
Goga (87)
Goriška matica (4)
Goriška Matica (2)
Goriška Mohorjeva družba (6)
Goriška Mohorjeva Družba (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (6)
Goriška tiskarna A. Gabršček (40)
Goriška tiskarna 'A. Gabršček' (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (4)
Goriška Tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška Tiskarna' A. Gabršček (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
GOZMS (1)
Grafiti studio (1)
H. Costenoble (4)
H. Fries (1)
H. Ničman (1)
H. Slovák (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (2)
Hamburger (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Hartleben (1)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Helidon (3)
Hemamed (1)
Herder (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (62)
Hiša! Društvo za ljudi in prostore (1)
Hofbuchdruckerei (1)
Hram (2)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Huannes (2)
I. Gruntar (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (12)
I. Orožen (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
I. Tavčar (1)
I. Tomažič (1)
I. Tomšić (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Ibis (1)
Ico (20)
ICO (70)
ICO d.o.o. (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (5)
Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ig. v.Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ign. Merk, Stampadore (1)
Ignac Alojz Kleinmayr (1)
Ignaz Alois Kleinmayer (1)
Ignaz Aloys Kleinmayer (2)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (2)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (3)
in aedibus Io. Frobenii (1)
in aedibus Thomae Anshelmi ... (1)
in der Arnoldischen Buchhablung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in Kommision bey Anton Doll (1)
Infomedia (1)
Institut slavjanovedenija RAN (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (55)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (51)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (16)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (10)
Inštitut za likovno umetnost (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (65)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (3)
Intelego (6)
Intelyway webmedia (22)
International Foundation - Forum of Slavic Cultures (1)
Ipavska čitavnica (1)
ISPO (1)
ISSV Inc. (1)
Istros Books (7)
Ivan Gršak (2)
izdal kot rokopis Anton Klodič (1)
izdatelj (2)
Izvršni odbor Jadranske straže (1)
J. & F. Leon (1)
J. B. i. e. K. Jeretin (1)
J. Blasnik (627)
J. Blasnika Nasledniki (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blasnik-ovi nasledniki (2)
J. Blaznik (6)
J. Blaznikovi nasledniki (2)
J. Bleiweis (3)
J. Cherbuliez (1)
J. Cimperman (1)
J. F. Buček (3)
J. G. Cotta (1)
J. G. Vrdélski (2)
J. Giontini (66)
J. Godina (1)
J. Gorup (2)
J. Imme (1)
J. J. Giontini (12)
J. Jurančič (1)
J. K. Jeretin (13)
J. Kleinmayr (1)
J. Krajec (43)
J. Krajec nasl. (8)
J. Leon (6)
J. Leon etc. (1)
J. M. Heberle (H. Lempertz) (1)
J. Naumann (1)
J. Otto (1)
J. Otty (1)
J. Pospišil (1)
J. Putrich (1)
J. R. Milic (3)
J. Robnik-Šikonja (3)
J. Rotar (1)
J. Rubinstein (1)
J. Rud. Milic (1)
J. Rudolf Milic (27)
J. Scheible's Buchhandlung (1)
J. Stanonik (1)
J. Stoka (1)
J. Stritar (1)
J. Stritar in J. Jurčič (1)
J. Špicar (71)
J. Tomažič (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (972)
Janez Friderik Eger (1)
Janez Giontin (1)
Janez Giontini (4)
Janko M. Pajk (150)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Joann. Georg. Heptner (1)
Joannes Baptista Mayr (1)
Joannes Gymnicus excudebat (1)
Joannis Georgij Mayr (1)
Johann Friderich Eger (2)
Jos. R. Vilímek (2)
Josip Furlan (1)
Josip Jurčič (1)
Josip Pavliček (2)
Josip Stritar (144)
Josip Vidmar (16)
Jožef Blaznik (18)
Jožef R. Milic (1)
Jug (1)
Jugoslovanska knjigarna (43)
Jugoslovanska tiskarna (2)
Jugoslovenska kultura (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutro (2)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. Gantar (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. Kesar (3)
K. Sohar (1)
K. W. Krüger (1)
Kamnotis Jožefa Blaznika (5)
Karel Albrecht (1)
Karis (1)
Karl Linhart (22)
Kat. Tisk. (2)
Kat. tiskovno društvo (1)
Katol. bukvarna (4)
Katol. Bukvarna (1)
Katol. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (2)
Katol. Tiskov. Društvo (1)
Katoliška bukvarna (26)
Katoliška Bukvarna (4)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (17381)
KDG Reciklaža (1)
KGD Reciklaža (1)
Kienreich (1)
Klein & Kovač (1)
Klein in Kovač (Egerjeva tiskarna) (1)
Kleinmayr (1957)
Kleinmayr & Bamberg (10)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kleinmeier & Bamberg (1)
Kmečki glas (3)
Kmetijska tiskovna zadruga (2)
Knjigarna Schwentner (1)
Knjigca (1)
Knjigotržnica J. Giontinijeva (1)
Knjižara Zabavne biblioteke (1)
Književna družina Luč (1)
Književna družina Luč i. e. Tiskarna Edinost (1)
Književno društvo Hiša poezije (51)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica Hrvatske revije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Makse Samsa (1)
Komisijska založba L.Schwentnerjeve knjigarne (1)
Kongregacija misijonarjev sv. Vincencija Pavljanskega (1)
Konsorcij Slov. Branika (1)
Konzorcij (456)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (1002)
Konzorcij 'Jutra' (1)
Konzorcij Križa (1)
Konzorcij revije Svoboda (1)
Konzorcij Slovenca (1)
Konzorcij 'Slovenca' (1)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Koroška kronika (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Krajec (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Kraljek in Vežič (1)
Krščanski center Slovenija (1)
KUD Logos (32)
KUD Sodobnost International (28)
KUD Šmaug (6)
Kultúregyesületek községi szövetsége (1)
Kulturni center (88)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturni center Maribor (10)
Kulturni centero (1)
Kulturno - prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno - prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno društvo Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (7)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (4)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (4)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (11)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (47)
L. Cappelli (1)
L. Kordež (2)
L. Pesjak-ova (2)
L. Pessiack (1)
L. Prenner (1)
L. Schwentner (47)
L. Trevisini (1)
lastna založba (1)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
LDS (731)
Lebarorama (1)
Les presses universitaires de l'Université de Ljubljana, Faculté des Lettres (1)
Leuschner & Lubensky (1)
Leykam-Verlag (1)
Liberty (1)
Liberty Publishing Corporation (1)
Libris (1)
Licinio Cappelli (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Linguarus (3)
Lipa (1)
Litera (114)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (5)
Literarno društvo (1)
Literarno društvo IA (3)
Literarno društvo RIS (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Littera picta (1)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana Castle (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (2)
Ljubljanski Zvon (1)
Ljudska knjigarna (3)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudski oder (1)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (46)
Lynx (1)
LYNX (10)
M. Blažić (2)
M. Gerber (2)
M. Gerber knjigotržec (1)
M. Gošte (1)
M. Hrovatin (1)
M. Jeršič (1)
M. Jurak (1)
M. Klemenčič (2)
M. Lendovšek (3)
M. Pungartnik (1)
M. Vrtovec (1)
Maat Entertainment (3)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (30)
Manični poet (6)
Margarana (1)
Mariborska knjižnica (1131)
Mariborska literarna družba (11)
Mariborska tiskarna (26)
Math (2)
Matica hrvatska (4)
Matica Hrvatska (1)
Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske (1)
Matica slovenska (7)
'Matica slovenska' (1)
Matica Slovenska (9)
Matica srpska (1)
MAUS (5)
Mavrično gledališče (1)
Mehitar. Tisk. (1)
Merkur (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (21)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Meyer & Zeller (1)
Miha Kastelic (5)
Miha Mazzini (1)
Milic (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Miš (39)
Miš založba (1)
mit Egerschen Schriften (1)
Mladika (28)
Mladinska knjiga (604)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinska matica (6)
Mladinska Matica (2)
Mladinska založba (3)
Mladinski center (1)
Mladinski center Dravinjske doline (1)
Modra ptica (143)
Mohorjeva (1)
Mohorjeva družba (4)
Moje sanje (2)
Moksha (1)
Montel Energetika.NET (1)
MTM Press (1)
Muck Blažina (11)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Multicultural Women's Association of Sunraysia (1)
Multima (38)
Municipality (1)
Murenček (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (30)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (45)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj in v saloshbi pri Janesu Giontini ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu (3)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Paternolli (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljublanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' Fr. Ferstl'vi knigarnji, Janesa Lovrenza Greinera (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naprej (1)
Nar. Tisk. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Narodna knjigarna (3)
Narodna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (142)
Narodna Tiskarna (2)
Narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (7)
Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja (1)
Narodna založba (6)
Narodne tiskarne (29)
'Narodne tiskarne' (1)
Naša gruda (2)
Naša knjiga (1)
Naša knjiga i.e. Ljudska knjigarna (1)
Naši zapiski (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnenu per Leopold Egerju (2)
Natisnil a. Slatnar V Kamniku (1)
Natisnil Blaznik (1)
natisnil I. od Kleinmayr (1)
natisnil in saloshil Paternolli (2)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
Natisnil J. R. Milic (1)
Natisnil J. R. Milliz (1)
Natisnil J. Rud. Millic (1)
natisnil Janes Leon (5)
Natisnil Janez Leon (1)
Natisnil Josef Bláznik (1)
natisnil Joshef Blasnik (6)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
Natisnil Jož. Blaznik (1)
natisnil Jožef Blaznik (11)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Paternolli v' Gorizi (1)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
natisnil, saloshil in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
Natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnila in založila Kleinmayr & Bamberg (1)
natisnili A. Lejkamovi nasledniki (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (1)
Nejamedia (2)
nella Stamparia di Adamo Frid. Reichardt (1)
nella Stamparia di Giov. Federico Eger ... (1)
nella tipogr. del Seminario (1)
Neo koncept (1)
Ničman (1)
Nova Domovina (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (29)
Nova založba (10)
Nova Založba (1)
NUK (1)
Nyugat (1)
O. Fischer (2)
O. Harrassowitz (2)
O. Wagner (1)
O. Wigand (1)
Občina (1)
Občinska kulturna skupnost (49)
Obzorja (1244)
Ocean (8)
Odbor za izdajo pesmi (1)
Odbor za Jurčičev spomenik (5)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (9)
Ognjišče (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Okaši (2)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Omladina (2)
Oprecht (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osebna rast, Robert Goreta (2)
Osnovna šola (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Osrednja pisarna s. Krščanskosocialne zveze (1)
OŠ Tončke Čeč (5)
Oton Wagner (1)
P. Bizjak (1)
Palčava šiša (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Partizanska knjiga (1)
Paš - Deviza (1)
Pavelhaus (1)
Pavlova hiša (1)
PeBook (70)
pečatano u slaveno-serbskoj i vostočny proči jazyka pečatij kralevskago Vseučilišča Peštanskago (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (1049)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (6)
per Ignaz Kremshari (2)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
per Iohannem Schüssler (1)
per Joanesu Leonu, shtamparju (1)
per Joannesu Rezerju ... (2)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
per Simonem Papiensem, dictum Bivilaquam (1)
per Vincenzu Ruziczku mejstn. buqvavęszu pod Tranzho (1)
PikicaPikaPok (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (157)
Pionirski dom - Center za kulturo mladih (1)
Pipinova knjiga (3)
Piramida (Maribor) (9)
pisatelj (9)
Pisateljsko društvo (1)
Pivčanin (1)
Pivec (64)
Planinska matica (3)
Planinska zveza Slovenije (338)
Plon (1)
po brattih Gallicichih (1)
po Brattih Murero (1)
Pobratimstvo (1)
Pokrajinska šolska založba (6)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Pozitivna moč (3)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (1)
Prešernova družba (3)
Prešernovo gledališče Kranj (2)
Prežihov V. (4)
Prežihova ustanova (1)
Prijatelj (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Primary School (1)
printed by J.G.A. Stoupe and sold by J.N. Pissot and Barrois, junior ... (1)
printed for A. Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies ... (1)
printed for G. G. J. and J. Robinson (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason ... (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson ... (1)
printed for Stanfield Parkinson, the editor (1)
printed for T. Cadell ... (1)
printed for the author and sold by J. Edwards ... (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne ... (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell ... (1)
printed for W. Lowndes ... (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell ... (1)
printed for William Lane (1)
Pripravniški dom (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prizma (10)
Proksima (2)
Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ (1)
Prosvetna matica (1)
Prosvetna zveza (1)
published by B. Kos (1)
Quark (6)
R. Decker (1)
R. Milic (2)
R. Promberger (1)
Rad (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Rainbow Theater (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Remco Knibbe (1)
Revija SRP (74)
RIC - Anglunipe (1)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Robinson (1)
Rokus (1)
Rokus Klett (11)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Rozalija Eger (135)
RTV (2)
RTV Slovenija (3)
Ruslica (132)
s pismenzami Andrea Leykama (1)
S. Baraga (1)
S. Bratuša (1)
S. Ermacora (1)
S. Hirzel (1)
S. Kugli (1)
s. n. (665)
S. Orač (2)
S. Trdina (1)
s.n (1)
s.n. (1534)
Salezijanski inspektorat (1)
Salve (6)
samizdat (2)
samoizd. (1)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (158)
samozal. A. Klodič (1)
samozal. A. Kokot (1)
samozal. A. Paulič (1)
samozal. A. Petkovska (1)
samozal. A. Rose (1)
samozal. A. Rupnik (1)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. avtor (1)
samozal. B. Ekselenski (58)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. B. Pintar (2)
samozal. B. Šifrar (1)
samozal. D. Hribar (2)
samozal. D. Kragelj (2)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. E. Jazbinšek (1)
samozal. F. Celestin in J. Jurčič (1)
samozal. F. Haderlap (1)
samozal. F. Mohorič (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (20)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (9)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. H. Ledóchowski (1)
samozal. I ! B. Kokelj (1)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. I. Pangeršič (5)
samozal. J. Aléšovec (2)
samozal. J. Jurčič (7)
samozal. J. Krajec (1)
samozal. J. Sraka (2)
samozal. J. Srečkar (4)
samozal. J. Stritar (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. J. Železnikar (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. K. Kesar (1)
samozal. M. Belec (1)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozal. M. Mazzini (4)
samozal. M. Rojko (1)
samozal. M. Slatinek (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. Maja M. Taron (1)
samozal. Miha Mazzini (1)
samozal. N. Kremžar (2)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. P. Semolič (1)
samozal. P. Suhodolčan (15)
samozal. pisatelj (2)
samozal. pisateljica (1)
samozal. prevajalca (3)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. S. Kidrič (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
samozal. T. Orter (1)
samozal. U. Hrovat (13)
samozal. V. Ravnjak (2)
samozal. V. Stanič (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (55)
Samozaložba (1)
Samsara (1)
Sanje (159)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (43)
Scriptio (1)
se najde per Aloysiu Raabu ... (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Seguro (9)
Selbstverlag (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (1)
self published by U. Hrovat (5)
self-published by author (1)
self-published by P. Suhodolčan (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (6)
self-publisher T. Orter (1)
selfpublisher U. Hrovat (6)
selfpublishing (1)
self-publishing (2)
selfpublishing J. Srečkar (3)
Setev, kulturno društvo gimnazijcev (1)
Sigma (1)
Sigmundova bukvarnica (1)
Silvio Spazzal (1)
Skrivnost (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (2362)
Slavjanskij mir" (1)
Slomškova družba (3)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slov. Glasnik (1)
Slov. Knjižni Zavod (1)
Slovene Comparative Literature Association (15)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (8)
Slovenia Esperanto-Ligo (1)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenija (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (74)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska begunska tiskarna (2)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1045)
Slovenska kulturna akcija (145)
Slovenska matica (16)
Slovenska Matica (18)
Slovenska straža (1)
Slovenski bogoslovci (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki in filmski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki muzej (31)
Slovenski knjižni zavod (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (5)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za angleške študije (99)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (952)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko planinsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (22)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
slovotisctem Tomme Parisa ... (1)
Slowenische Schriftstellerverband (1)
Slowenischen Schriftstellerverband (1)
SNG (2)
SO (1)
Socialni demokrati (1)
Societa storica del Litorale (9)
Societá storica del Litorale (43)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (5)
Sodalizio S. Ermacora (2)
Sodobnost International (10)
Sofos (1)
sold by Richardson et al. (1)
Soliris (1)
sous le direction de Née (1)
Sraka (1)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
St. Kugli (1)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
stampato da Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
Steinbrener V Vimperku (1)
Steps (1)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane per Joan. Frideriku Egerju... (1)
Studio Blest (1)
Studio print (4)
Styria (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet svobod in prosvetnih društev (1)
Svet za prosveto in kulturo okraja Celje (1)
Svetovni detektiv (1)
Svobodna misel (1)
Svobodna Slovenija (1)
ŠENT (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Škuc (2)
Št. obod (1)
Štamparija Marinković (1)
Štefanija Ravnikar - Podbevškova (1)
Štrancar.com (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (6)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (3)
Študentska založba (412)
Študentska založba Litera (2)
Študijska knjižnica (1)
T. Ackermann (1)
T. Banko (1)
T. Cmok (1)
T. D. Weigel (1)
T. Štanglerové (1)
T.A. Strauss (1)
Tancer (1)
Tehnika Slovenske armade (2)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (4)
Tipografia consorziale (1)
Tipografia Consorziale (2)
Tipografia del patronato (1)
tisk in zaloga Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskal D. Hribar (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (72)
Tiskarna sv. Cirila (23)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
Tiskovna zadruga (11687)
Tiskovna Zadruga (1)
Tiskovna založba (1)
Tiskovno društvo (1)
Triglav (1)
Trigon (1)
Trpinac (1)
Tržaška čitalnica (1)
Typ. Tiskarn. Družbe Sv. Mohora V Celovcu (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
typis Joannis Georgii Schlegel (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (2)
typis, Leopoldi Joannis Kaliwoda ... (2)
U. Mentzel (1)
Učiteljska tiskarna (11)
Učiteljska Tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (142)
Umco (1)
UMco (9)
Umetniška propaganda (3)
UNAH (1)
Unione editoriale Goriziana (1)
Unione Editoriale Goriziana (2)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (16)
Universita degli Studi, Trieste (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Nova Gorica Press (2)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (25)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (14)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Unrra D. P. Camp (1)
Uprava Razorov (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Urbankod (2)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
Uroš Hrovat (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (3)
Ústrední delnické knihkupectví nakladatelství a antikvariat (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salogi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
v samozal. (4)
v samozaložbi (1)
V samozaložbi (1)
V' Tipografii V. Plavil' ščikova (1)
v zalogi izdajatelja (1)
v zalogi izdajateljevi (1)
v založbi in naprodaj pri Eduardu Hohnu ... (1)
V Založbi J. Giontini (1)
V Založbi Jon. Giontini (1)
V. B. Z. (1)
V. Brumen (1)
V. Pfeifer (1)
V. Požgaj (3)
V. Weixl (1)
V.B.Z. (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Večer (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Velhagen & Klasing (1)
Vereš i drugovi (1)
Verl. des Verfassers (1)
Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses (1)
Verlag der F. Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei (1)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Verlag von Gustav Mayer (1)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
Vieweg (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Vladavina Kraljestva (1)
Vladimir J. Teharski (12)
vlastito izd. P. Suhodolčan (1)
Vodnikova družba (3)
von Joh. Baptist Mayr (1)
von Johann Baptist Mayr (1)
Vrazov rod (1)
vredništvo slov. Glasnika (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (5)
Vredništvo slovenskega Glasnika (4)
Vseočesje (2)
W. Blanke (1)
W. Söderström Osakeyhtiö (1)
W.S. Orr ... (1)
Weidmannsche Buchhandlung (1)
William Clowes and sons (1)
Zadružna tiskarna (2)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zala (22)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
zaloga pri Francu Dirnbök'u (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Založ. O. Fischer (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba /*cf (4)
Založba /*cf. (1)
Založba Aristej (1)
Založba Audibook (111)
Založba 'Domači glasovi' (1)
Založba Genija (1)
Založba Goga (1)
Založba Litera (2)
Založba Malinc (1)
Založba Narodne tiskarne (1)
Založba Obzorja (21)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba Pivec (19)
Založba 'Sila' (1)
Založba Tiskarne Merkur (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (13)
Založba ZRC, ZRC SAZU (21)
Založil Dr. Sohar (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini. (1)
založil izdajatelj (1)
Založil J. Giontini (1)
Založil L. Sehwenter (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
založili izdavatelji (1)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zaveza avstr. jugoslov. učiteljskih društev (1)
Zavod Baja (1)
Zavod Marianum (1)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Partizanka (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (61)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod Sv. Stanislava (235)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod Volosov hram (3)
Zavod Volosov hram, Pekel (1)
Zavod za izobraževanje in kulturo (2)
Zavod za kulturo (2)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (3)
Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram (6)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zedinjena Slovenija (637)
Zemědělské knjihkupectví A. Neubert (1)
Zen+ (1)
Zgodba.net (10)
Zgodovinsko društvo (17)
Zgodovinsko društvo Ormož (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (44)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (26)
Znanje (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (482)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (43)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
znayduia sie w Wilhelma Bogumiłego Korna, ksiegarni (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Aloys Raab (1)
zu finden bey Johann Friderich Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturnih društev (6)
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec (19)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (49)
Zveza Modro-bela ptica (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella-Dežnik, Anglunipe-RIC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezda 11 (1)
Zvezna tiskarna (232)
Zvezna tiskarna in knjigarna (5)
Zvezna trgovina (4)
Ž. Borak (1)
Ženska sekcija Jadranske straže (1)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Župnija (1)
Išči med rezultati (78337)