Število rezultatov iskanja: 221

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (20)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (22)
J. Jurančič (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Mariborska knjižnica (3)
Ministrstvo za kulturo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (4)
Pedagoška fakulteta (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (129)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (2)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (221)