Število rezultatov iskanja: 2211

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arhivi (8)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (1)
Atlanti (4)
Blejske novice (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (2)
Didakta (9)
Dogovori (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Družboslovne razprave (1)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Goriški knjižničar (4)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (4)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (6)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (1064)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (12)
Kronika (Ljubljana) (12)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Lex localis (1)
Ljubljanski zvon (41)
Loški razgledi (18)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (6)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (5)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija znanja (80)
Otrok in knjiga (223)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Proteus (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (5)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (5)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (2)
Sodobnost (1963) (1)
Splet znanja in domišljije (1)
Stati inu obstati (1)
Šolska knjižnica (17)
Šolska kronika (1)
Tednik (Ptuj) (1)
Teorija in praksa (11)
Učiteljski tovariš (12)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Vakuumist (1)
Vedež (1848) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Zbor občanov (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (7)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Leto izida
1000-1100 (1)
1557 (1)
1560 (1)
1561 (1)
1567 (1)
1594 (1)
1643 (1)
1680/1685 (1)
1711-1712 (1)
1739 (1)
1780 (1)
1781 (1)
1787/1798 (1)
1788 (1)
1794 (1)
1799 (1)
1806/1817 (1)
1819? (2)
1821 (1)
1833-1834 (1)
1836 (1)
1836—1844 (1)
1846 (1)
1849 (1)
1858- (1)
1861 (1)
1862 (1)
1865 (1)
1870 (2)
1872 (1)
1875 (1)
1879 (1)
1880-1918 (2)
1881 (1)
1884 (1)
1885 (4)
1888 (2)
1891 (1)
1892 (1)
1894 (3)
1895 (5)
1896 (9)
1897 (4)
1898 (3)
1899 (1)
19?? (1)
1900 (1)
1900/1920 (1)
1900/1925 (1)
1901 (2)
1902 (1)
1903 (5)
1904 (1)
1904/1915 (1)
1905 (2)
1906 (8)
1907 (3)
1908 (4)
1909 (1)
1911 (1)
1912 (2)
1913 (1)
1914 (2)
1915 (2)
1916 (1)
1917 (1)
1918-1925 (1)
1919 (4)
1920 (1)
1920/1930 (2)
1921 (1)
1922 (2)
1923 (2)
1924 (3)
1925 (3)
1926 (5)
1927 (3)
1928 (6)
1928-1941 (1)
1929 (7)
1929/1934 (1)
1930 (8)
1931 (2)
1934 (2)
1935 (3)
1936 (3)
1937 (2)
1939 (3)
1939/1940 (1)
1940 (4)
1940/1941 (1)
1940/1945 (1)
1941 (2)
1942 (2)
1945 (1)
1946 (4)
1947 (3)
1948 (8)
1949 (5)
195? (1)
1950 (7)
1950/1967 (1)
1951 (3)
1952 (6)
1953 (5)
1954 (10)
1954/1956 (1)
1955 (7)
1956 (21)
1957 (29)
1958 (18)
1959 (22)
1960 (15)
1961 (14)
1962 (25)
1963 (27)
1964 (24)
1965 (10)
1966 (5)
1967 (11)
1968 (4)
1969 (5)
1970 (16)
1971 (27)
1972 (23)
1973 (28)
1974 (32)
1975 (45)
1976 (31)
1977 (32)
1978 (42)
1979 (23)
1980 (24)
1980-1982 (1)
1981 (29)
1982 (19)
1983 (26)
1984 (23)
1985 (36)
1986 (16)
1987 (11)
1988 (12)
1989 (32)
1990 (27)
1991 (22)
1992 (31)
1993 (29)
1994 (21)
1995 (26)
1996 (47)
1997 (34)
1998 (28)
1999 (43)
2000 (20)
2001 (20)
2002 (18)
2003 (18)
2004 (25)
2005 (26)
2006 (35)
2007 (38)
2008 (35)
2009 (33)
2010 (28)
2011 (51)
2012 (52)
2012-2013 (1)
2013 (28)
2014 (40)
2015 (93)
2016 (85)
2017 (107)
2018 (53)
2019 (61)
2019-2018 (1)
2020 (24)
2021 (2)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Didakta (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (1)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Glasbena šola Domžale (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (4)
Institut Jožef Stefan (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
IZUM - In��titut informacijskih znanosti (80)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Grosuplje (1)
Knjižnica Ivana Potrča (18)
Knjižnica Ivana Tavčarja (14)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Kočevje (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (3)
Knjižnica Šmarje pri Jelšah (1)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (52)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Lavričeva knjižnica Ajdovščina (1)
Mariborska knjižnica (230)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (23)
Mestna knjižnica Piran (3)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (18)
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1247)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Osnovna šola Majde Vrhovnik (1)
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna (1)
Osnovna šola Riharda Jakopiča (1)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (9)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Srednja zdravstvena šola Celje (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (4)
Študentska založba (1)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (14)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (1)
Zavod RS za šolstvo (24)
Zavod sv. Stanislava (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (346)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
[Friedrich Reichardt] (1)
A. Burra (1)
A. Češarek (1)
A. Grčar (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Novaković (1)
A. Rasberger (1)
A. Ulčnik (1)
Alpina (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Anton Krempl (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
B. Fidel (1)
B. Kmetec-Friedl (1)
B. Kovář (1)
bei Joh. Fried. Eger (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (3)
Biblioteca civica (1)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
C. Blažon (1)
C. Rabitsch (1)
Cankarjeva založba (1)
Centralna tehniška knjižnica (3)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Columbia (6)
Columbia Graphophone (1)
Columbia graphophone co. (2)
D. Balažic (1)
D. Čatorič (1)
D. Češarek (1)
D. Praznik Bračič (1)
Delavska enotnost (1)
Didakta (9)
dLib distributer (5)
Druck und Papier von den A. Leykam'schen Erben in Gratz (1)
Druck von Jos. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (10)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
DZS (1)
E. Adamlje (1)
Edison Bell Penkala (1)
Edison Bell Penkala Record (1)
Edison Bell Radio (2)
Elektra (2)
Etnografski muzej (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
F. Žumer (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
Geografski institut JNA (30)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Goriška knjižnica (4)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (1)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
H. Erčulj (1)
I. Grlj (1)
I. Hrovat Mujčinović (1)
I. Podbrežnik (1)
I. Roškar (1)
I. Tutuš (1)
I. Vodopivec (1)
I. Vurnik (1)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (4)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Ipi (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
IZUM (7)
J. Kavšek (1)
J. Kos (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (12)
Jadran (2)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Tisk. (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
K. Cvek (1)
K. Petrič (1)
K. Šek Škafar (1)
K. Šikonja (1)
K. Švab (1)
K. Tučič (1)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (1)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kmečka knjiga (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Knjižnica Jožeta Mazovca (1)
Knjižnica Pavla Golie (1)
Knjižnice Rakovnik (2)
Koroška osrednja knjižnica (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (7)
Krajec (1)
Kraljevska banska uprava (1)
L. Blažič (1)
L. Očko (1)
Lipa (1)
Ljudska in študijska knjižnica (2)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
M. Ambrožič (2)
M. Beribak (2)
M. Božič (1)
M. Eržen (1)
M. Femc (1)
M. Fonda (1)
M. Gabrejna Kraševec (1)
M. Gros (1)
M. Hreščak (1)
M. Javornik (1)
M. Kos (1)
M. Planko (1)
M. Praprotnik (1)
M. Razgor (1)
M. Zule (1)
M. Žagar (1)
Magdič (1)
Marburger Druckerei (1)
Mariborska knjižnica (230)
Mariborska tiskarna (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestni gradbeni urad (1)
Ministerstvo svjazi SSSR (1)
Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (4)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (4)
MOOF (1)
Muzejsko društvo (18)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
N. Kodila-Češnovar (1)
N. Mlakar (1)
N. Trošt (1)
N. Turk (1)
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Naglas (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (75)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
Narodna Tiskarna (2)
Naše delo (1)
neznan (1)
Nova strokovna založba (1)
NUK (2)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (9)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (6)
P. Homec (1)
P. Maček (1)
P. Marincelj (1)
P. Višnjevec (1)
Parlophon (1)
Partner graf (1)
Pedagoška fakulteta (224)
Pedagoška obzorja (2)
Peko (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (188)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Prosvetna Zveza (1)
R. Šeber (2)
Radio- Tednik (1)
RCA Victor (7)
Rozalija Eger (1)
S. Fras Popović (1)
S. Glavan (1)
S. Kumše (1)
S. Malmenvall (1)
s. n. (40)
S. Novljan (2)
S. Žnidar (1)
samozal. (3)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS (1)
Selbstverlag (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Library Association (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska Matica (2)
Slovenska Straža (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SO (5)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Steirischer Heimatbund (1)
Š. Samsa (1)
Š. Sanabor (1)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Študentska založba (1)
Študijska knjižnica (1)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Medved (1)
T. Merčun (1)
Teološka knjižnica (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (42)
Triglav (1)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Turistično društvo (4)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Učila (1)
Učit.Tisk.Vlj (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Učiteljski dom (4)
Učiteljsko društvo (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Ulrich Morhart (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
V. Valentinčič Murovec (1)
V. Vodopivec (1)
Victor (7)
Vojnogeografski institut (26)
Vojnogeografski inštitut (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založila Ljudska Knjižnica V Škofji Loki (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (26)
Zavod RS za šolstvo (1)
ZBDS, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1074)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zvezna Tisk. (1)
Ž. Borak (1)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Išči med rezultati (2211)