Število rezultatov iskanja: 366

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Acrocephalus (5)
Acta agriculturae Slovenica (8)
Acta carsologica (8)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta silvae et ligni (2)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheološki vestnik (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dogovori (9)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (6)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (11)
Geologija (8)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (5)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (2)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (5)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (7)
Materiali in tehnologije (9)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (10)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (8)
Obzornik zdravstvene nege (10)
Organizacija znanja (2)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Primerjalna književnost (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Raziskave in razprave (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (11)
RMZ-materials and geoenvironment (8)
Sanitarno inženirstvo (2)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavistična revija (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (7)
Šolska kronika (9)
Šolsko polje (1)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (6)
Varstvo narave (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (6)
Zdravniški vestnik (22)
Zdravstveno varstvo (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Geološki zavod Slovenije (8)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (60)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (17)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (22)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (10)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
ZRC SAZU (18)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
A. Kobler (1)
A. Schädler (1)
A. Zupan (1)
A. Žorž (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
Biotehniška fakulteta (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Doba Epis (2)
Društvo arhitektov (4)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Elektra (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (8)
Glasbena matica (15)
Glasbena Matica (2)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Gramofon A. Rasberger (1)
His master´s voice (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
IZUM (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
M. König (1)
M. Plahuta (1)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (1)
neznan (2)
Nova revija (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Ljubljana Center (9)
P. Zadravec (1)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Plavalni klub Celulozar (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
S. Petan (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (22)
Študentska založba (1)
Tiskovna zadruga (7)
UMco (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
V. Pitacco (1)
Založba ZRC (7)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zbornica zdravstvene nege (10)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Išči med rezultati (366)