Število rezultatov iskanja: 2475

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Zorn (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Artur Kollitsch (1)
Bohumil Sirotek (1027)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Fr. Vesel (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Gutenberghaus (2)
Institute for Ethnic Studies (12)
Inštitut za narodnostna vprašanja (26)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Pleterski (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jožef Blaznik (2)
Karl Linhart (1)
Klub koroških Slovencev (2)
Koroški muzej (3)
Litera (1)
Melopoja (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni svet za Koroško (4)
Naše delo (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
RTV (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Seebad Maria Wörth (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sraka (1)
Tiskarna sv. Cirila (10)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Uredništvo Koroško Korošcem (1)
V. Bevc (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (1202)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (18)
Išči med rezultati (2475)