Število rezultatov iskanja: 397

Časopisje in članki - oblika
Založnik
C. Gerold''s Sohn (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (17)
D. u. Oe. Alpenverein (1)
Deutscher und Oesterreichischen Alpenvereins (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
F. Osole (1)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Giontini (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Planinska zveza Slovenije (12)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (17)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (293)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Societá storica del Litorale (17)
Tiskovna zadruga (1)
Turističko preduzeće Kraške jame Slovenije u Postojni (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (17)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (22)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (397)