Število rezultatov iskanja: 1009

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (7)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (5)
Better, worse, average (3)
Bogoslovni vestnik (2)
Boljši, slabši, povprečni (3)
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (5)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (7)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (19)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (6)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna meščanska šola - Jesenice (4)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državna meščanska šola - Ptuj (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (2)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (2)
Državna realna gimnazija (Maribor) (25)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (12)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Geologija (3)
Gimnazija - Maribor (1)
Glavna deška šola - Škofja Loka (4)
Glavna šola - Kranj (4)
Glavna šola - Postojna (6)
Glavna šola - Tržič (1)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (28)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Klasična gimnazija - Ljubljana (3)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (4)
Knjižnica (1)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (5)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (10)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (2)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (8)
Letno poročilo Centra za varnejši internet (3)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (4)
Letno poročilo KPK (12)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (5)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (5)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Ljudska šola - Idrija (12)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Postojna (35)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (3)
Ljudska šola - Tržič (14)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (7)
Ljudska šola - Višnja Gora (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Management (Spletna izd.) (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (42)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Meščanska šola - Ljutomer (3)
Meščanska šola - Novo mesto (1)
Narodna šola - Ljutomer (3)
National statistics in Slovenia. Annual report (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (2)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Poročilo deželnemu zboru (Trst) (3)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (16)
Proteus (2)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (3)
SID banka (English ed.) (12)
SID banka (Slovenska izd.) (12)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (19)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (19)
Slovenski čebelar (1)
Staats-Oberrealschule (Klagenfurt) (4)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (5)
Statopis (Slov. spletna izd.) (5)
Šolska poročila (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tekstilna šola - Kranj (6)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (10)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Trgovska akademija - Maribor (5)
Trorazredna dekliška ljudska šola v Novem Mestu (1)
Učiteljišče - Ljubljana (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (50)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu - Kočevje (2)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (1)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (1)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (4)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (1)
Zgodovinski časopis (2)
Leto izida
1777 (1)
1778 (1)
1778- (1)
1779 (2)
1780 (2)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1829 (1)
1831 (1)
1834 (1)
1836 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (1)
1848 (1)
1854 (2)
1855 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1859 (1)
1860 (1)
1861 (2)
1862 (2)
1863 (1)
1864 (3)
1865 (6)
1866 (6)
1867 (5)
1868 (7)
1869 (3)
1870 (7)
1871 (8)
1872 (9)
1873 (9)
1874 (9)
1875 (6)
1876 (5)
1877 (7)
1877/1878 (1)
1878 (4)
1878/1879 (1)
1879 (5)
1879/1880 (1)
1880 (4)
1880/1881 (2)
1881 (5)
1881/1882 (5)
1882 (3)
1882/1883 (8)
1883 (5)
1883/1884 (9)
1884 (2)
1884/1885 (9)
1885 (5)
1885/1886 (12)
1886 (5)
1886/1887 (10)
1887 (1)
1887/1888 (12)
1887/18888 (2)
1888 (3)
1888/1889 (12)
1889 (1)
1889/1890 (12)
1889/1990 (1)
1890 (4)
1890/1891 (12)
1890/1892 (1)
1891 (2)
1891/1892 (13)
1892 (1)
1892/1893 (13)
1892/1993 (1)
1893 (3)
1893/1894 (10)
1893/1984 (1)
1894 (7)
1894/1895 (12)
1894/1896 (1)
1895 (2)
1895/1896 (12)
1895-1896 (1)
1896 (1)
1896/1897 (11)
1896-1897 (1)
1897 (2)
1897/1898 (18)
1898 (2)
1898/1899 (11)
1899 (1)
1899/1900 (11)
1900 (2)
1900/1901 (15)
1901 (1)
1901/1902 (16)
1902 (2)
1902/1903 (12)
1902-1903 (1)
1903 (3)
1903/1904 (9)
1904 (2)
1904/1905 (6)
1904-1905 (1)
1905 (2)
1905/1906 (5)
1906 (3)
1906/1907 (9)
1907 (3)
1907/1908 (12)
1907-1908 (1)
1908 (2)
1908/1909 (11)
1908-1909 (1)
1909 (2)
1909/1910 (12)
1910 (4)
1910/1911 (11)
1911 (1)
1911/1912 (6)
1911-1912 (1)
1912 (1)
1912/1913 (5)
1913 (1)
1913/1914 (4)
1913-1914 (1)
1914 (1)
1914/1915 (2)
1915 (1)
1915/1916 (3)
1916 (2)
1916/1917 (3)
1916-1917 (1)
1917/1918 (3)
1918/1919 (1)
1919/1920 (1)
1920 (1)
1920/1921 (1)
1921/1922 (1)
1922/1923 (1)
1923 (1)
1925 (1)
1927 (1)
1928/1929 (1)
1929 (1)
1929/1930 (6)
1930 (4)
1930/1931 (4)
1931 (2)
1931/1932 (6)
1932 (2)
1932/1933 (6)
1933 (2)
1933/1934 (10)
1934 (1)
1934/1935 (10)
1935 (2)
1935/1936 (13)
1936 (2)
1936/1937 (13)
1937 (3)
1937/1938 (14)
1938 (2)
1938/1939 (17)
1939 (3)
1939/1940 (23)
1940 (6)
1941 (2)
1942 (1)
1943 (2)
1944 (2)
1945 (1)
1945/1946 (1)
1946/1947 (1)
1947 (1)
1947/1948 (1)
1948 (1)
1949 (1)
1950 (1)
1951 (1)
1952 (1)
1953 (2)
1953/1954 (1)
1954 (1)
1955 (1)
1956 (1)
1957 (1)
1958 (1)
1959 (1)
1960 (2)
1970 (1)
1971 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1976 (1)
1977 (1)
1978 (1)
1979 (1)
1980 (1)
1982 (1)
1983 (1)
1984 (1)
1985 (1)
1986 (1)
1987 (1)
1988 (1)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (1)
1992 (1)
1995 (1)
1996 (1)
1997 (1)
1999 (2)
2000 (1)
2001 (1)
2002 (2)
2003 (2)
2004 (4)
2005 (3)
2006 (3)
2007 (4)
2008 (7)
2009 (4)
2010 (8)
2011 (13)
2011/2012 (1)
2012 (10)
2013 (9)
2014 (13)
2015 (21)
2016 (15)
2017 (13)
2018 (17)
2019 (6)
2020 (1)
Založnik
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (1)
Deželni odbor kranjski (7)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Družba sv. Cirila in Metoda (4)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna dekliška meščanska šola (3)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola (6)
Državna II. deška meščanska šola (7)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (1)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (3)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (1)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (4)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna realka (2)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (2)
Državna trgovska akademije v Mariboru (3)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (2)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
Elektro Gorenjska (10)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gimnazijsko ravnateljstvo (10)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glasbena Matica (34)
Glavna šola v Krajni (3)
Gospodarski vestnik (2)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
Gymnasio Marburgensi (36)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Informacijski pooblaščenec (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
Ipavska glavna šola (4)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
Jožef Blaznik (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (3)
K. k. Montanärars zu Idria (6)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K.k. Oberrealschule (4)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (12)
Krajni šolski svet (67)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Laibach (1)
LDS (1)
Lek (2)
Ljubljanski Sokol (5)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola v Kranji (9)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Senožečah (2)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Loška deška glavna šola (3)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Mestna glavna šola (42)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Ministrstvo za zunanje zadeve (6)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (35)
Narodna šola v ljutomerskem glavarstvu (1)
Narodna šola v ljutomerskem okraju (2)
Narodna tiskarna (3)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna deška in trirazredna (s paralelko) dekliška ljudska šola v Ribnici (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola (1)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (38)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
SID banka (24)
Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko geološko društvo (3)
Srenja Tržiška (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Statistični urad Republike Slovenije (15)
Statistični urad RS (2)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (4)
Šola za ravnatelje (2)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
Tehniška tekstilna šola v Kranju (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (5)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
UniCredit banka Slovenija (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (24)
Upraviteljstvo (1)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (5)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (20)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan (1)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (4)
Verlag der k. k. Oberrealschule (18)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (5)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
vodstvo šole (3)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (10)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu v Kočevju (2)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Zavod šolskih sester v Celju (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (1009)