Število rezultatov iskanja: 3654

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta neophilologica (106)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (5)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (21)
Asian studies (3)
Azijske in afriške študije (8)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (8)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (17)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dialogi (449)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (5)
Dve domovini (15)
ELOPE (Ljubljana) (38)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (475)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (12)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (62)
Ljubljanski zvon (669)
Loški razgledi (3)
Modra ptica (143)
Muzikološki zbornik (2)
Nova revija (1)
Obzorja (Maribor) (26)
Otrok in knjiga (189)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Prepihi (3)
Primerjalna književnost (129)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Slavia Centralis (21)
Slavistična revija (268)
Slovenski etnograf (3)
Slovenščina v šoli (12)
Sodobnost (1963) (59)
Studia mythologica Slavica (2)
Studia universitatis hereditati (1)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (40)
Verba hispanica (113)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik za tuje jezike (6)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zora (1872) (150)
Zvon (1870) (144)
Železne niti (1)
Vsebina
Založnik
A. Trstenjak (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
appresso Pietro Farri (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of the Slovene Literary Translators (2)
Beletrina (56)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (17)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo slovenskih pisateljev (10)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (4)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (57)
DZS (8)
Etnografski muzej (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (28)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (106)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (21)
Goga (13)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
H. Slovák (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (15)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
J. Otto (1)
Janko M. Pajk (150)
Josip Stritar (144)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Književno društvo Hiša poezije (10)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KUD Logos (5)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
LDS (62)
Litera (15)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (189)
Mariborska tiskarna (26)
Matica hrvatska (1)
Mladinska knjiga (25)
Modra ptica (143)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna knjižnica (1)
Narodne tiskarne (29)
Nova revija (3)
Nova založba (1)
O. Fischer (1)
O. Wagner (1)
O. Wigand (1)
Obzorja (469)
Osrednja pisarna s. Krščanskosocialne zveze (1)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (179)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (7)
Pivec (3)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Rokus Klett (2)
Ruslica (2)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. J. Tominšek (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (744)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene Writers' Association (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (44)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (6)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za angleške študije (30)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (125)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Svobodna misel (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (64)
Študijska knjižnica (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (671)
Tiskovna založba (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University Press, Faculty of Arts (8)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba /*cf (1)
Založba Pivec (2)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (132)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3654)