Število rezultatov iskanja: 475

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (212)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (18)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (78)
Pedagoška obzorja (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (26)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (33)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (211)
Faculty of Social Sciences (2)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za družbene vede (28)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (56)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (18)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Klub Revus (1)
LDS (5)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (1)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
National Institute of Public Health (1)
Obzorja (10)
Peace Institut (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pravna praksa (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
SEENPM (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (26)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (10)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (32)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje DrogArt (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Išči med rezultati (475)