Število rezultatov iskanja: 533

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (145)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (22)
Mariborska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (108)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (33)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (76)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (22)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
A. Zorn (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
author R. DiRicchardi (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (22)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (23)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (20)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Imprimerie de la cour (1)
Institute for Ethnic Studies (53)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (152)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (14)
J. Pleterski (1)
Klub koroških Slovencev (1)
L. Čermelj (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta (1)
Pravna fakulteta (2)
R. Bordon (1)
samozal. A. Budja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (22)
Slavistično društvo Slovenije (13)
SLORI (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovenska skupnost (13)
Slovenski dom KPD Bazovica (71)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (22)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
V. Bevc (1)
Založba ZRC (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (22)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (22)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Išči med rezultati (533)