Število rezultatov iskanja: 1602

Založnik
(1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
B. Orel (1)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Circolo culturale Rečan (1)
CNVOS (2)
Cya (1)
Društvo psihologov Slovenije (29)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Državna založba Slovenije (10)
Etnografski muzej (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (39)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Glasbena matica (1)
Goga (1)
Institute for Ethnic Studies (11)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (27)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Ivan Dolinar (1)
J. Blaznik (1)
J. Pleterski (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (93)
Jožef Blaznik (84)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Katoliško tiskovno društvo (21)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konzorcij Edinosti (9)
Konzorcij Jutra (589)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Ženski svet (244)
Kulturni center (1)
Kulturno društvo Rečan (1)
LDS (13)
Metalurški inštitut el at. (2)
Narodni svet za Koroško (2)
Obzorja (16)
Pedagoški inštitut (2)
Ruslica (1)
s. n. (2)
samozal. pisatelj (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
self-publishing (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (14)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (29)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Sophia (1)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (44)
Tiskovna zadruga (176)
Umanotera (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje pevskih zborov Primorske (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (35)
Išči med rezultati (1602)