Število rezultatov iskanja: 16697

Časopisje in članki - naslov
1. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
2. državna gimnazija - Ljubljana (1)
2. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
AB. Arhitektov bilten (9)
Acrocephalus (36)
Acta agriculturae Slovenica (11)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (43)
Acta chimica slovenica (9)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (11)
Acta historiae artis Slovenica (6)
Acta Histriae (22)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (4)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (4)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (9)
Angeljček (35)
Annales. Series historia et sociologia (51)
Annales. Series historia naturalis (10)
Anthropos (Ljubljana) (107)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheološki vestnik (35)
Arhivi (95)
Ars et humanitas (9)
AS. Andragoška spoznanja (47)
Atlanti (3)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Blejske delavnice iz fizike (2)
Bogoslovni vestnik (34)
CEPS journal (5)
Časopis za kritiko znanosti (96)
Časopis za zgodovino in narodopisje (22)
De musica disserenda (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Delo in varnost (18)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (5)
Dialogi (198)
Didakta (8)
Divji kozel (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (47)
Dolenjski list (3)
Dom in svet (Ljubljana) (1813)
Družboslovne razprave (14)
Državna meščanska šola - Jesenice (1)
Državna meščanska šola - Rakek (1)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna nemška dekliška šola - Ljubljana (1)
Državna nemška deška šola - Ljubljana (1)
Dve domovini (56)
Edinost in dialog (10)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Etnolog (Ljubljana) (23)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (210)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (34)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (3)
Geodetski vestnik (22)
Geografski obzornik (7)
Geografski vestnik (51)
Geologija (89)
Glas naroda (New York) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (71)
Glasnik sreče (2)
Gledališki list SNG. Drama (1)
Golj`fiva kača (1)
Gozdarski vestnik (18)
Gradbeni vestnik (8)
Hacquetia (3)
Hladnikia (Ljubljana) (3)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (9)
Igra ustvarjalnosti (4)
Image analysis and stereology (1)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (9)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (9)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (6)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (8)
Informacije MIDEM (9)
Javna tribuna - Delegatska priloga (147)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (43)
Javnost (Ljubljana) (15)
Jezičnik (6)
Jezik in slovstvo (576)
Jezikoslovni zapiski (63)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kakovostna starost (47)
Kaplje (Idrija) (10)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (7)
Kmetijske in rokodelske novice (916)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Knjižnica (185)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Kovine zlitine tehnologije (8)
Kronika (Ljubljana) (215)
Kronika slovenskih mest (6)
Kula (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (8)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (5)
Lexonomica (6)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Listi (68)
Literatura (Ljubljana) (105)
Ljubljanski zvon (3156)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Gorica (1)
Ljudska šola - Postojna (3)
Ljudska šola - Višnja Gora (1)
Ljudska šola na Barju - Ljubljana (1)
Loški razgledi (63)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (3)
Materiali in tehnologije (20)
Medicinski razgledi (3)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Meščanska šola - Krško (3)
Meščanska šola - Ljutomer (1)
Meščanska šola - Novo mesto (1)
Monitor ISH (10)
Muzikološki zbornik (39)
Narodna sloga (4)
Naša komuna - delegatska priloga (98)
Naša komuna - delegatsko gradivo (31)
Naša komuna (Ljubljana) (92)
Naša skupnost (Grosuplje) (38)
Naša skupnost (Jugoslavija) (13)
Naša skupnost (Ljubljana) (115)
Naša sodobnost (307)
Naše delo (Ptuj) (18)
Naše gospodarstvo (10)
Naše novine - slovenske strani (94)
Natura Sloveniae (9)
Nerazvrščeno - članki (4)
Notarski vestnik (1925-1927) (4)
Nova muzika (7)
Novi akordi (64)
Novi svet (Ljubljana) (153)
Ob Soči (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (10)
Obzornik zdravstvene nege (40)
Onkologija (Ljubljana) (7)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (7)
Otrok in knjiga (159)
Pedagoška obzorja (3)
Phainomena (Ljubljana) (45)
Planinska siratka (1)
Planinski vestnik (52)
Podjetje in delo (58)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (18)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o razvoju (16)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (16)
Pravni letopis (5)
Pravnik (11)
Presek (57)
Primerjalna književnost (66)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Problemi (Ljubljana) (8)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (34)
Ptujski list (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (29)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (37)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (8)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (6)
Revija za javna naročila in javne finance (7)
Revus (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (20)
RMZ-materials and geoenvironment (22)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Scopolia (2)
Scopolia. Supplementum (2)
Sejni zapisi Državnega zbora (6)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (2)
Slavia Centralis (11)
Slavistična revija (158)
Slovenka (67)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Slovenski čebelar (33)
Slovenski etnograf (59)
Slovenski gospodar (792)
Slovenski jezik (1997) (6)
Slovenski pravnik (9)
Slovenščina 2.0 (6)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (13)
Socialno delo (91)
Sodobna pedagogika (35)
Sodobnost (1933) (87)
Sodobnost (1963) (417)
Stati inu obstati (33)
Strojniški vestnik (10)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia mythologica Slavica (35)
Svet ptic (12)
Šolska kronika (40)
Šolsko polje (16)
Šport (Ljubljana) (5)
Štajerc (24)
Teorija in praksa (160)
Traditiones (Ljubljana) (104)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Učiteljski tovariš (1139)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (10)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (14)
Varstvo narave (9)
Ventil (Ljubljana) (8)
Verba hispanica (7)
Vertec (1871) (74)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (7)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (10)
Vzgoja (Ljubljana) (14)
Zasebne šole - Ljubljana (1)
Zbor občanov (24)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (9)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (21)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (5)
Zdravniški vestnik (23)
Zdravstveno varstvo (25)
Zemonski cajtng (2)
Zgodovinski časopis (91)
Zvonček (Ljubljana) (28)
Železarski zbornik (41)
Leto izida
???? (2)
1??? (1)
1150-1200 (3)
1270-1330 (1)
13?? (1)
1300-1325 (1)
1300-1400 (1)
1350 (1)
14?? (2)
1401 (1)
1415 (1)
1450-1500 (1)
1481 (1)
1497 (1)
1510-1524 (1)
1535 (1)
1557 (1)
1566 (1)
1567 (1)
1574 (1)
1580-1590 (1)
1594 (1)
16?? (1)
1667 (1)
1690 (1)
1690-1710 (1)
1700 (1)
1707 (1)
1739 (1)
1752 (1)
1765 (1)
1775/1825 (1)
1776 (1)
1778- (1)
1799/1810 (1)
18?? (1)
1800/1840 (1)
1811 (1)
1812 (3)
1828 (1)
1829 (1)
1836 (2)
1836—1844 (1)
1843 (1)
1844 (2)
1845 (14)
1846 (11)
1847 (7)
1848 (12)
1849 (5)
1850 (8)
1851 (12)
1852 (21)
1853 (17)
1854 (14)
1855 (19)
1855-1856 (1)
1856 (6)
1857 (28)
1858 (29)
1859 (16)
1860 (21)
1861 (37)
1862 (41)
1863 (55)
1864 (53)
1865 (19)
1866 (30)
1867 (25)
1867-1957 (1)
1868 (17)
1869 (24)
187? (1)
1870 (38)
1871 (30)
1872 (22)
1873 (51)
1874 (20)
1875 (31)
1876 (34)
1877 (45)
1878 (31)
1879 (36)
1880 (46)
1880-1881 (2)
1880-1918 (8)
1881 (151)
1882 (164)
1882/1888 (1)
1883 (122)
1884 (64)
1885 (88)
1885/1887 (1)
1886 (95)
1887 (96)
1887/1888 (2)
1888 (117)
1888/1889 (2)
1889 (119)
1889/1890 (2)
189? (1)
1890 (143)
1891 (206)
1892 (190)
1892/1893 (1)
1893 (80)
1893-1895 (1)
1894 (171)
1895 (149)
1895/1896 (1)
1896 (116)
1896/1897 (1)
1897 (197)
1898 (133)
1899 (139)
19?? (102)
19??-1928 (1)
190? (1)
1900 (162)
1900/1906 (1)
1900-1909 (1)
1900-1910 (1)
1900-1915 (1)
1901 (133)
1901/1902 (1)
1902 (186)
1903 (211)
1903/1904 (2)
1904 (171)
1904/1905 (3)
1904-1908 (1)
1904-1919 (1)
1905 (165)
1905/1906 (3)
1905/1925 (1)
1906 (158)
1906/1907 (1)
1906-1926 (1)
1907 (137)
1907/1908 (1)
1908 (118)
1909 (103)
1909-1914 (1)
1909-1916 (1)
191? (4)
1910 (167)
1910/1925 (8)
1910/1930 (5)
1910-1920 (1)
1911 (106)
1911-1914 (1)
1912 (92)
1913 (82)
1914 (98)
1914-1918 (2)
1915 (73)
1915/1925 (2)
1916 (87)
1917 (111)
1917-1918 (1)
1918 (72)
1918-1919 (3)
1919 (115)
1919-195? (1)
192? (4)
1920 (97)
1920/1923 (2)
1920/1940 (1)
1920-1940 (1)
1921 (93)
1922 (109)
1922/1930 (1)
1923 (101)
1924 (94)
1924-1925 (1)
1925 (114)
1925/1926 (9)
1925/1929 (1)
1926 (95)
1927 (118)
1927/1928 (1)
1928 (112)
1928-1930 (1)
1929 (149)
1929-1930 (1)
1929-1939 (1)
193? (3)
1930 (203)
1930-1931 (2)
1931 (87)
1931/1932 (1)
1932 (119)
1933 (141)
1933/1934 (1)
1934 (94)
1935 (116)
1935-1940 (1)
1935-1950 (1)
1936 (151)
1936/1937 (2)
1937 (123)
1937/1938 (18)
1937-1939 (7)
1938 (132)
1938/1939 (2)
1939 (153)
1939/1940 (1)
194? (3)
1940 (159)
1940-1950 (1)
1941 (43)
1941-1945 (2)
1942 (21)
1943 (16)
1944 (27)
1945 (4)
1945-1995 (2)
1946 (16)
1946-1955 (1)
1947 (10)
1948 (37)
1949 (45)
195? (3)
1950 (37)
1950/1960 (1)
1950-1951 (7)
1951 (21)
1952 (40)
1953 (44)
1953- (1)
1953-1954 (5)
1954 (41)
1955 (41)
1955/1956 (25)
1956 (43)
1957 (79)
1958 (70)
1959 (55)
1960 (82)
1960/1961 (1)
1961 (63)
1962 (64)
1963 (68)
1963-1964 (3)
1964 (62)
1965 (60)
1965-1966 (1)
1966 (59)
1967 (56)
1968 (50)
1968-1969 (2)
1969 (75)
1970 (53)
1971 (77)
1972 (40)
1972-1973 (1)
1973 (45)
1974 (103)
1974-1975 (2)
1975 (72)
1976 (74)
1977 (78)
1977/1978 (6)
1978 (148)
1979 (153)
1980 (78)
1981 (80)
1982 (91)
1982/1986 (1)
1983 (93)
1983-1987 (1)
1984 (94)
1984/1985 (1)
1985 (96)
1985/1986 (1)
1986 (122)
1987 (105)
1988 (108)
1988/1989 (1)
1988-1990 (1)
1989 (166)
1989/1990 (1)
199? (1)
1990 (138)
1991 (134)
1992 (126)
1993 (166)
1994 (120)
1994/1995 (4)
1995 (134)
1995-1996 (2)
1996 (137)
1997 (139)
1998 (133)
1999 (146)
1999/2000 (1)
20.2.2015 (1)
2000 (96)
2001 (127)
2002 (95)
2003 (123)
2003/2004 (1)
2004 (129)
2005 (125)
2006 (156)
2007 (135)
2008 (149)
2009 (168)
2009- (1)
2010 (175)
2011 (236)
2012 (203)
2012/2013 (1)
2012-2014 (1)
2013 (244)
2013/2014 (1)
2014 (296)
2015 (259)
2016 (206)
2017 (184)
2018 (58)
Izvor
Acroni, d. o. o. (68)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (32)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (95)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (30)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (33)
Didakta (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo Gledališče Glej (1)
Društvo humanistov Goriške (29)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (70)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (34)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (48)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (14)
Državni zbor Republike Slovenije (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (15)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (11)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (10)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (47)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (45)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (23)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (38)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (26)
IUS SOFTWARE d.o.o. (72)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Ivana Potrča (65)
Knjižnica Ivana Tavčarja (43)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca (6)
Knjižnica Radlje ob Dravi (1)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (44)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (417)
Kulturo društvo Grad Dolnji Zemon (2)
Mariborska knjižnica (159)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (2)
Mestna knjižnica Kranj (74)
Mestna knjižnica Ljubljana (797)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (65)
Narodna in univerzitetna knjižnica (12269)
Občinska knjižnica Jesenice (68)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoška obzorja (3)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (52)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIB d.o.o. (8)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (45)
Slavistično društvo Slovenije (144)
Slovenian Media House (94)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (114)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (9)
Slovenski šolski muzej (40)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (16)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (48)
Slovensko etnološko društvo (71)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (33)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (21)
Slovensko zdravniško društvo (23)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (20)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (11)
Študentska založba (78)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (22)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (72)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (58)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (48)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (8)
Uprava RS za jedrsko varnost (18)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (25)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Zavod RS za varstvo narave (9)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (40)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za socialno pedagogiko (12)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (22)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (61)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
ZRC SAZU (266)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (7)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza geodetov Slovenije (22)
Zveza geografov Slovenije (58)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (18)
Zveza lesarjev Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (129)
Založnik
(10)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
1A internet (3)
A. Buturović (1)
A. Huber (2)
A. Jerkič (1)
A. Kansky (1)
A. Slatnar (1)
A. Trstenjak (1)
A. Turk (2)
A. Vengar (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (24)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (8)
Agencija RS za okolje (1)
AK Gorica (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (7)
Alchemical Playgrounds (1)
AMD (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (7)
Anton Krempl (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (95)
Aristej (1)
Artur Kollitsch (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (9)
August Cesarec (1)
Aura (1)
Aventinum (1)
B. Flajšman (2)
B. Pleničar (2)
Bamb. (1)
Beletrina (8)
Biotehniška fakulteta (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (4)
Bird Publisher (4)
Biteks (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Bralno društvo Slovenije (2)
Brat Frančišek (2)
C. kr. državna nižja gimnazija (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (1)
C. kr. mestni šolski svet ljubljanski (1)
Cankarjev dom (8)
Cankarjeva založba (11)
Cecilijino društvo (1)
Celjsko pevsko društvo (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (4)
Center RS za poklicno izobraževanje (8)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (61)
Comando Superiore Ff. Aa. 'slovenia-Dalmazia' (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Čebelarski muzej (1)
Čebelarsko društvo (1)
Čitalnica (5)
D. Hribar (1)
D. Stober (1)
Dalmacijaturist (1)
Dashöfer (9)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (1)
Delavska založba (1)
Delo (2)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novem mestu (1)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novemmestu (1)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (3)
Didakta (11)
DMFA, založništvo (2)
Doba Epis (1)
Dolenjski list (3)
Društvo arhitektov (9)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (29)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (67)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo Pravnik (9)
Društvo psihologov Slovenije (141)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo učiteljev glasbe (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (36)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (12)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (14)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba Jezusova (14)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba Sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (10)
Družina (43)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (1)
Državna meščanska šola Martina Hočevarja v Krškem (1)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (1)
Državna meščanska šola v Krškem (1)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna založba Slovenije (878)
Državni izpitni center (6)
Državni zbor Republike Slovenije (6)
E. Kodrič-Dačić (1)
Edinost (1)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elektroton (1)
Emonica (2)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (1)
Etnografski muzej (82)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (15)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
ex tpographia Rev. Cam. Apostol. (1)
F. Mavec (1)
F. Žumer (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (13)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za socialno delo (91)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (155)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Festival (7)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (29)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (34)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Vesel (26)
Francoski institut (1)
Frančiškanski samostan (1)
Friedrich Reichardt (1)
Fritz Rasch, Celje (1)
G. Kernel (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (1)
Genija (8)
Geološki zavod (9)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (78)
Gimnazija (1)
Giontini (1)
Glas naroda (1)
Glasbena matica (56)
Glasbena Matica (21)
Gledališče Glej (1)
Glej (3)
Gorenje Commerce (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriški muzej (2)
Gospodarski vestnik (43)
Gostilničarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
GV Revije (3)
Handicraft Centre Public Institute (1)
His master´s voice (1)
Histria Editiones (2)
Hubadova župa J. P. S. (1)
I. Jerič (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Kvas (1)
I. Lapajne (1)
I. Predan (3)
I. Raišp (1)
I. Tišler (1)
Ibis (1)
Ico (9)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (3)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (10)
Institute for Slovene Emigration Research (52)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka (47)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (7)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (43)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (10)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (29)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (40)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za primerjalno pravo (5)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (22)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (63)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (56)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (38)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Intelyway webmedia (5)
International Institute for Archival Science (2)
Ipavska čitavnica (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Blasnik (1)
J. Blasnika Nasl. (1)
J. Blasnikovi Nasl. (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Dornig (1)
J. Jenko (1)
J. Oražem (1)
J. Pelikan (2)
J. R. Milic (1)
J. Rakusch (2)
J. Rudolf Milic (6)
J. Senegačnik (1)
J. Šiftar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1139)
Jakopičev paviljon (3)
Janko Glazer (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Josip Bezjak (2)
Jožef Blaznik (916)
Jugosl. Tisk. (1)
Jugoslavenska komisija (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (1)
Jugoslovenska matica (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
Jutro (1)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. Eler (1)
Karl Linhart (24)
Kartuzija (1)
Katol. bukvarna (1)
Katol. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (1813)
Kemijski inštitut (2)
Kinematografi (6)
Kleinmayr (1)
Kleinmayr & B. (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Knezoškofijstvo (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnice Rakovnik (1)
Kobariški muzej (1)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Komunalna banka (1)
Konzorcij (4)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (67)
Koroška osrednja knjižnica (2)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Krajevna skupnost (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
KUD (1)
KUD Logos (1)
KUD Maks Henigman (1)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturna skupnost Slovenije (1)
Kulturni center (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni dom (6)
Kulturno društvo Grad (2)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
L. Bolha (1)
L. Čepon (1)
L. Novak (1)
L. Puš (1)
L. Schwentner (69)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
lastna založba (1)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
LDS (105)
Lek (2)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Litera (3)
Literarno društvo IA (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (3)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Ljudska šola v Gorici (1)
Ljudska univerza (1)
LUD Literatura (1)
M. Brzin (1)
M. Gaspari (1)
M. Japelj (1)
M. Klemenčič (1)
M. Kovič (1)
M. Müller (1)
M. O. Vol'f" (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
MANZ''ova c. k. dvorna založna in vseučiliška knjigarna I. Kohlmarkt (1)
Marianum (1)
Mariborska knjižnica (160)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Marketing 013 ZTP (1)
Marketing magazin (1)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Math (1)
Matica Slovenska (3)
Mavec (1)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (3)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mestna občina (6)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni muzej (1)
Metalurški inštitut el at. (39)
Metalurški inštitut et al. (2)
Milic (1)
Milič (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (2)
Ministrstvo za notranje zadeve (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mit Univers. Schriften (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (33)
Mladinska založba (1)
Mladinski center (1)
Moderna organizacija (4)
Multima (3)
Muzej (1)
Muzej revolucije (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (63)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
N. Brumen (1)
N. Weber (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
nákl. vl. (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (22)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna čitalnica (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
Narodna in univerzitetna knjžinica (2)
Narodna Tiskarna (2)
Narodno gledališče (1)
Naša kniga (1)
Naše delo (18)
Natisnil J. R. Milic (1)
Natisnil Janez Leon (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (2)
neznan (3)
Notarska zbornica Slovenije (4)
Nova obzorja (1)
Nova revija (45)
NUK (1)
O. Dasch (2)
O. Fischer (6)
O. Harrassowitz (2)
O. Janke (1)
O. Maass (2)
O. Oppeln (1)
O. Petrovič (1)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Purfüst (1)
O. Sadar (1)
O. Sterle (1)
O. Thurm (1)
O. Wagner (1)
O. Wigand (2)
O. Z. (1)
O. Zubčević (1)
Občina (2)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Občinski odbor SZDL (9)
Občinski sindikalni svet (1)
Občinski svet zveze sindikatov (2)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Obzorja (224)
Odbor za pohod po poteh partizanske Ljubljane (1)
Odbor za zaščito človekovih pravic etc. (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Ogranak Matice hrvatske (1)
OK SZDL Bežigrad (24)
OK SZDL Ljubljana Center (47)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Onkološki inštitut (7)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (4)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Ormoška posojilnica (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Tabor (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
Oton Fischer (2)
P. Bizjak (1)
P. Drobež (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (170)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (6)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Pevsko društvo Krakovo-Trnovo (1)
Pevsko društvo Slavec (2)
PGD (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (36)
pisatelj (3)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (52)
Plavalni klub Celulozar (1)
Plesni teater (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pomurska založba (1)
Posavski muzej (1)
Potovanje duše (2)
Pravna fakulteta (11)
Pravna praksa (3)
Prešernova družba (1)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
Protect (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
PTT Slovenije (1)
R. Jamnik (1)
R. Pavlin (1)
R. Smola (2)
Revija Rikoss (1)
Revija SRP (2)
Rikoss (1)
Romar (1)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Ruslica (9)
s. n. (101)
S. Novak (1)
S. Svetina (1)
s.n. (2)
Salve (1)
samozal. (10)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. I. Pangeršič (4)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. skladatelj (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozaložba (13)
Sanje (8)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (61)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Seitz (1)
Selbstverlag (1)
self-publisher (1)
SEM, Institute for Climate Change (1)
SIB (2)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (108)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo Slovenije (734)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (198)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (7)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (87)
Slovenska Matica (3)
Slovenska pravda (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (210)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (40)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (16)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (66)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (71)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (107)
Slovensko geološko društvo (11)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (78)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko narodno gledališče Drama (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (33)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (21)
Slovensko zdravniško društvo (23)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SNG Drama (2)
SNG Maribor (1)
SO (38)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (13)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (61)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Splošna bolnišnica (2)
Srednja glasbena in baletna šola (1)
SŠTS Šiška (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (4)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Staut (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Studia humanitatis (1)
Studio print (1)
sumptibus auctoris (1)
sumptibus Conventus O. M. (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (11)
SŽ Železarna Jesenice (68)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Šola za ravnatelje (37)
Št. Marinković (1)
Št. Mlada Srbija (1)
Štamparija Marinković (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (101)
T. H. Sax (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka fakulteta (10)
Tipografia Consorziale (1)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tiskarna sv. Cirila (794)
Tiskovna zadruga (3160)
Tiskovna založba (1)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
Tonka (1)
Trbovlje, Weiss (1)
Triglav film (2)
Trirazredna deška meščanska šola v Krškem (1)
Trirazredna ljudska šola v Višnji Gori (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično društvo (4)
Turistično društvo Bohinj - jezero (2)
Učit. Tisk. (1)
Učiteljski pevski zbor (1)
Učiteljski pevski zbor, Odsek JUU (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Udruženje jugoslovanskih narodnih železničarjev in brodarjev (1)
Umanotera (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
UMco (4)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (35)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (7)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (18)
Uprava Sokola I. (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (16)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urad RS za mladino (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (8)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
V. Bešter (1)
V. Braumiller" (1)
V. Kunc (1)
V. Simončič (7)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V/0 Mezhdunarodnaya kniga (1)
V/O Mezhdunarodnaya kniga (3)
Vekoslav Spindler (1)
Verlag D. O. U. Revue. (1)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
Vesna film (28)
Viba film (1)
Victor (1)
Viharnik (2)
Viktor Vrbnjak (1)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Vodnikova družba (1)
Vojnogeografski institut (1)
Zadružna zveza (1)
Zakonski in družinski inštitut (2)
Založ. O. Fischer (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (71)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (2)
Zaveza avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (9)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (15)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zavod SR Slovenije za statistiko (9)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (40)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje DrogArt (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje umetnikov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
ZDSSS (1)
Zemědělské knjihkupectví A. Neubert (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (61)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (22)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (5)
ZKO (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (91)
Znanstveno društvo za humanistične vede (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (61)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (35)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (185)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (33)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (24)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza društev pravnikov Slovenije (11)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (43)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (22)
Zveza geografskih društev Slovenije (58)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza slovenskih kulturnih društev (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (92)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (205)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvezna trgovina (1)
Železarna Jesenice (8)
Železarna Ravne (8)
Železarna Štore (8)
Železniško gospodarstvo (2)
Išči med rezultati (16697)