Število rezultatov iskanja: 581

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Akademija MM (34)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (14)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (4)
Didakta (2)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (11)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (8)
Geologija (2)
Gradbeni vestnik (2)
Informatica (Ljubljana) (16)
Informatica Medica Slovenica (11)
Javnost (Ljubljana) (180)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (2)
Klik (Ljubljana) (1)
Knjižnica (6)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Les (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (7)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (3)
Mreža odnosov (3)
Naše gospodarstvo (5)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (29)
Organizacija znanja (8)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (8)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Slavistična revija (1)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolsko polje (3)
Teorija in praksa (39)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (19)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (34)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (180)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (8)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (34)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (104)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (35)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (11)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (14)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (29)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Dovečar (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Covirias (1)
D. Kardoš (1)
Didakta (2)
Doba Epis (7)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo ŠKUC (1)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (179)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Sciences (4)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (36)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (3)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod (2)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Institut Jožef Stefan (8)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Triglav (1)
K. Tučič (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kopališče (1)
KUD Jože Stupnik (1)
Lin&Nil (1)
M. Femc (1)
M. Gabrejna Kraševec (1)
Marketing magazin (34)
Medijski partner (1)
MeritUM (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (3)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (5)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (37)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (4)
Pravna fakulteta (1)
Pro Anima (1)
S. Starček (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska oglaševalska zbornica (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (35)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (11)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societá storica del Litorale (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (11)
T. Černe (1)
Turistica (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Založba FDV (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (11)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (581)