Število rezultatov iskanja: 361

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (55)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (59)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (45)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (60)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (19)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (45)
G. Požek (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
Math (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Miš (1)
Moderna organizacija (1)
N. Bogataj (1)
N. Kokalj (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (59)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
S. Strassberger (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (7)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Študentska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Turistica (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (20)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (60)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (361)