Število rezultatov iskanja: 402

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (52)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (109)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zgodovinsko društvo Celje (15)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (71)
Založnik
A. Zorn (1)
Akademska založba (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Artur Kollitsch (1)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Ferstl (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (9)
Gorenjski muzej (1)
in der Geistingerschen Buchhandlung (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (48)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (6)
International Institute for Archival Science (1)
J. Krajec (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Konzorcij Edinosti (1)
Leonova družba (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Mariborski sokol (1)
Milic (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (1)
Nova obzorja (2)
Nova revija (1)
Obzorja (11)
P. Luković (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Revija SRP (1)
samozal. (1)
samozal. GorKerKavčLot (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (15)
Sophia (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (13)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskovna zadruga (2)
typis Haeredum Mayr ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
V. Bevc (1)
V. Melik (1)
Vekoslav Spindler (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba /*cf (4)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zgodovinsko društvo (17)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (66)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (402)