Število rezultatov iskanja: 337

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Založnik
A. Zorn (1)
Akademska založba (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Ferstl (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (9)
Gorenjski muzej (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (44)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Krajec (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Konzorcij Edinosti (1)
Leonova družba (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Mariborski sokol (1)
Milic (1)
Mladinska knjiga (1)
Nova revija (1)
Obzorja (10)
P. Luković (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Revija SRP (1)
samozal. (1)
samozal. GorKerKavčLot (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (15)
Sophia (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (13)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2)
typis Haeredum Mayr ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
V. Bevc (1)
V. Melik (1)
Vekoslav Spindler (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (57)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (337)