Število rezultatov iskanja: 206

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družba Jezusova (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (51)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (18)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (8)
J. Pleterski (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kulturni center (1)
LDS (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
'Naš glas' (1)
natisnil Janes Leon (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (1)
Obzorja (4)
PeBook (1)
Revija SRP (1)
samozal. A. Vojko (1)
samozal. M. Gams (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska pravda (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (21)
Univerza na Primorskem (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (206)