Število rezultatov iskanja: 379

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta hydrotechnica (2)
Advances in production engineering and management (5)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (2)
Gozdarski vestnik (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (14)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kovine zlitine tehnologije (18)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (5)
Materiali in tehnologije (82)
Medicinski razgledi (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Presek (2)
Proteus (1)
Revija za geografijo (2)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Slovenski čebelar (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (16)
Strojniški vestnik (51)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (27)
Urbani izziv. Posebna izdaja (14)
Vakuumist (34)
Ventil (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zdravniški vestnik (1)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (34)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (90)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (15)
Narodna in univerzitetna knjižnica (27)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (14)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (52)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (41)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (8)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (19)
Biotehniška fakulteta (4)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
D. Ilić (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (34)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (5)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (100)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
K. A. Lestan (1)
K. Kunstelj (1)
Kemijski inštitut (2)
M. Hudina (1)
M. Oder (1)
M. Simoneti (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (4)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (14)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
T. Černe (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (42)
Založba ZRC (6)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (16)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (24)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (27)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (18)
Železarna Ravne (18)
Železarna Štore (18)
Išči med rezultati (379)