Število rezultatov iskanja: 270

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Beletrina (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (8)
Državna založba Slovenije (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
LDS (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoški inštitut (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (59)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (135)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Societá storica del Litorale (1)
SVIZ Slovenija (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (270)