Število rezultatov iskanja: 257

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (41)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (9)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (23)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
Nacionalni inštitut za biologijo (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Prirodoslovni muzej Slovenije (17)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (39)
ZRC SAZU (8)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (13)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (16)
Založnik
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (16)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (41)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (39)
D. Podgoršek (1)
dLib distributer (1)
Društvo biologov Slovenije (9)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (22)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
J. Jogan (1)
M. Bedjanič (1)
M. Jelen (1)
M. Perušek (1)
M. Štrukelj (1)
Medicinski razgledi (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (16)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (39)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (17)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (39)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (39)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (39)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (16)
Išči med rezultati (257)