Število rezultatov iskanja: 713

Založnik
Audibook (1)
Beletrina (6)
Dragotin Hribar (3)
Dramatično društvo (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (56)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
J. Krajec (1)
Katoliško tiskovno društvo (223)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Konzorcij Edinosti (7)
Konzorcij revije Svoboda (1)
LDS (5)
Linguarus (1)
Litera (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna tiskarna (1)
Obzorja (3)
Pedagoška fakulteta (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Ruslica (1)
samozal. D. Hribar (1)
Slavistično društvo Slovenije (92)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (241)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zvezna trgovina (2)
Išči med rezultati (713)