Število rezultatov iskanja: 2947

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (6)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (4)
Acta linguistica asiatica (6)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (34)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (5)
Arhivi (11)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Azijske in afriške študije (4)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (16)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (6)
Didakta (4)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (7)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Geografski vestnik (13)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (22)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (1151)
Jezikoslovni zapiski (349)
Keria (Ljubljana) (5)
Kmetijske in rokodelske novice (14)
Knjižnica (17)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kronika slovenskih mest (2)
Linguistica (Ljubljana) (95)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (2)
Managing global transitions (1)
Monitor ISH (2)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Otrok in knjiga (5)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (6)
Primerjalna književnost (12)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (27)
Slavistična revija (389)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (14)
Slovenščina 2.0 (65)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (18)
Stati inu obstati (10)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (3)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (18)
Traditiones (Ljubljana) (63)
Učiteljski tovariš (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (6)
Vestnik za tuje jezike (17)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (1)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (13)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1515 (1)
1566 (2)
1584 (1)
1592 (1)
1607 (1)
1633/1707 (1)
1711-1712 (1)
1715 (1)
1758 (1)
1765 (1)
1768 (1)
1770 (1)
1777 (1)
1781 (1)
1783 (1)
1789 (2)
1791 (1)
1794 (1)
1796 (2)
1798 (1)
1800 (1)
1806 (1)
1808 (2)
1809 (1)
1810 (1)
1811 (4)
1812 (3)
1813 (3)
1814 (1)
1816 (2)
1818 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (2)
1825 (2)
1826 (1)
1829 (2)
1830 (1)
1831 (1)
1832 (3)
1833 (5)
1834 (2)
1843 (2)
1846 (1)
1847 (3)
1849 (4)
1850 (5)
1851 (2)
1853 (1)
1854 (3)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (2)
1859 (1)
1860 (4)
1861 (1)
1862 (6)
1863 (2)
1864 (3)
1865 (2)
1866 (1)
1867 (1)
1870 (2)
1872 (1)
1873 (4)
1874 (3)
1878 (2)
1880 (2)
1881 (4)
1882 (1)
1883 (2)
1884 (1)
1885 (1)
1886 (1)
1887 (11)
1889 (1)
1890 (1)
1891 (2)
1892 (2)
1893 (4)
1893-1895 (1)
1894 (3)
1895 (5)
1896 (3)
1897 (3)
1898 (1)
1899 (1)
1900 (1)
1901 (2)
1902 (2)
1903 (3)
1904 (2)
1905 (1)
1906-1908 (1)
1908 (2)
1909 (1)
1910 (1)
1914 (5)
1918 (1)
1919 (1)
1920 (3)
1923 (5)
1926 (1)
1929 (1)
1930 (1)
1932 (1)
1934 (3)
1935 (2)
1936 (2)
1937 (1)
1937-1939 (2)
1938 (1)
1939 (2)
1943 (1)
1945 (1)
1946 (1)
1950 (1)
1955 (1)
1955/1956 (34)
1956 (13)
1957 (30)
1958 (46)
1959 (50)
1960 (51)
1961 (23)
1962 (24)
1963 (14)
1964 (21)
1965 (19)
1966 (29)
1967 (16)
1968 (23)
1969 (42)
1970 (17)
1971 (29)
1972 (28)
1973 (23)
1974 (30)
1975 (30)
1976 (20)
1977 (23)
1978 (27)
1979 (15)
1980 (17)
1981 (13)
1982 (12)
1983 (16)
1984 (22)
1985 (20)
1986 (17)
1987 (16)
1988 (18)
1989 (21)
1990 (23)
1991 (40)
1991/1992 (1)
1992 (25)
1992-1999 (1)
1993 (41)
1994 (85)
1995 (62)
1996 (36)
1997 (52)
1998 (39)
1999 (51)
2000 (43)
2001 (54)
2002 (54)
2003 (75)
2004 (66)
2005 (60)
2006 (94)
2007 (73)
2008 (50)
2008-2009 (26)
2009 (84)
2010 (57)
2011 (64)
2012 (90)
2013 (116)
2014 (122)
2015 (111)
2016 (113)
2017 (57)
2018 (6)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (11)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (18)
Mariborska knjižnica (5)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1579)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (489)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (22)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (62)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (114)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (18)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (16)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (36)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (349)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
1A internet (3)
a Iohanne Fabro (1)
Abecednik (1)
Andrej Komel (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
ATS Od me-je (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (3)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (36)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (3)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Hribar (1)
D. Šubic (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Didakta (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Družba Jezusova (3)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (20)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (43)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (18)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (27)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (3)
Glasbena Matica (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
H. Dermol Hvala (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hermagoras (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (9)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Iniciativna skupina slovenščina moj jezik (2)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za raziskovanje Krasa (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (351)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za slovensko narodopisje (63)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Blasnik (2)
J. Giontini (1)
J. Leon (1)
J. R. Milic (1)
J. Rigler (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Janes Lavre Greiner (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Johann Lorenz Greiner (2)
Johann Singriener (1)
Jožef Blaznik (14)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
K. Kenda-Jež (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
LDS (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Majar (1)
M. Popovič (1)
Mariborska knjižnica (5)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (2)
Matica Slovenska (1)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (8)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (1)
Modrijan (9)
Muzejsko društvo (2)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
neznan (1)
Nova revija (1)
Obzorja (22)
Ocean (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
P. Weiss (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Rokus Klett (52)
S. Hvalič Touzery (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
S.n. (1)
samozal. (2)
samozaložba (7)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (36)
se naidejo naprude per Joshefu Shotterju ... (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Självförlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo (2)
Slavistično društvo Slovenije (1540)
Slori (1)
SLORI (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (22)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societá storica del Litorale (36)
Springer (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska založba (4)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (65)
Ulrich Morhart (2)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (2)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
vtisnjene per Kleimayrskeh deidizhah (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze (2)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (36)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (135)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (6)
Znanstveno društvo (4)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (36)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Pravice
Išči med rezultati (2947)