Število rezultatov iskanja: 3930

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (6)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (5)
Acta linguistica asiatica (9)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (40)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (5)
Arheo (4)
Arhivi (11)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Azijske in afriške študije (4)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (6)
Didakta (12)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (7)
ELOPE (Ljubljana) (13)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (20)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (23)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (1187)
Jezikoslovni zapiski (411)
Keria (Ljubljana) (11)
Kmetijske in rokodelske novice (14)
Knjižnica (17)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kronika slovenskih mest (2)
Linguistica (Ljubljana) (115)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (5)
Managing global transitions (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Otrok in knjiga (6)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (6)
Primerjalna književnost (12)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Revija za elementarno izobraževanje (6)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (101)
Slavistična revija (434)
Sloveniens Blatt (35)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (14)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jezik (1997) (101)
Slovenščina 2.0 (124)
Slovenščina v šoli (245)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (19)
Stati inu obstati (12)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (3)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (18)
Traditiones (Ljubljana) (63)
Učiteljski tovariš (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (7)
Vestnik za tuje jezike (27)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Zbor občanov (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (13)
Zgodovinski zapisi (2)
Leto izida
1566 (1)
1584 (1)
1592 (1)
1607 (1)
1633/1707 (1)
1711-1712 (1)
1715 (1)
1744 (1)
1758 (1)
1765 (1)
1768 (1)
1777 (1)
1778- (1)
1781 (1)
1783 (1)
1789 (2)
1790 (2)
1791 (1)
1792 (1)
1794 (1)
1796 (1)
1798 (2)
1799 (1)
1800 (1)
1806 (1)
1807 (1)
1808 (2)
1809 (1)
1810 (1)
1811 (3)
1812 (3)
1813 (4)
1814 (1)
1816 (3)
1818 (2)
1819 (1)
1820 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (2)
1825 (2)
1826 (1)
1829 (2)
1830 (1)
1831 (2)
1832 (4)
1833 (5)
1834 (2)
1843 (1)
1846 (1)
1847 (3)
1848 (35)
1849 (4)
1850 (6)
1851 (2)
1853 (2)
1854 (4)
1855 (2)
1857 (2)
1858 (3)
1859 (1)
1860 (4)
1861 (1)
1862 (6)
1863 (5)
1864 (6)
1865 (3)
1866 (2)
1867 (2)
1870 (3)
1872 (1)
1873 (6)
1874 (3)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (4)
1879 (1)
1880 (3)
1881 (5)
1882 (2)
1883 (3)
1884 (2)
1885 (3)
1886 (2)
1887 (12)
1888 (2)
1889 (3)
1890 (4)
1891 (3)
1892 (2)
1893 (4)
1893-1895 (1)
1894 (3)
1895 (4)
1896 (3)
1897 (3)
1898 (2)
1899 (1)
1900 (1)
1901 (4)
1902 (2)
1903 (3)
1904 (1)
1905 (1)
1906-1908 (1)
1908 (2)
1908-1909 (1)
1909 (2)
1914 (4)
1915 (1)
1918 (1)
1919 (3)
1920 (4)
1922 (3)
1923 (5)
1924 (2)
1926 (3)
1927 (1)
1928 (1)
1929 (1)
1930 (1)
1931 (1)
1932 (1)
1934 (3)
1935 (2)
1936 (2)
1937 (1)
1937-1939 (2)
1938 (3)
1939 (4)
1940 (1)
1941 (1)
1942 (1)
1943 (1)
1945 (1)
1946 (1)
1950 (1)
1955 (1)
1955/1956 (34)
1956 (13)
1957 (30)
1958 (46)
1959 (51)
1960 (51)
1961 (23)
1962 (24)
1963 (14)
1964 (21)
1965 (19)
1966 (29)
1967 (16)
1968 (23)
1969 (42)
1970 (17)
1971 (29)
1972 (28)
1973 (23)
1974 (30)
1975 (30)
1976 (20)
1976-1977 (1)
1977 (23)
1978 (27)
1979 (15)
1980 (17)
1981 (13)
1982 (12)
1983 (16)
1984 (22)
1985 (20)
1986 (17)
1987 (16)
1988 (18)
1989 (22)
1990 (27)
1991 (40)
1991/1992 (1)
1992 (25)
1992-1999 (1)
1993 (41)
1994 (85)
1995 (63)
1996 (39)
1997 (64)
1998 (38)
1999 (58)
2000 (43)
2001 (62)
2002 (54)
2003 (81)
2004 (75)
2005 (70)
2006 (97)
2007 (89)
2008 (62)
2008-2009 (26)
2009 (106)
2010 (66)
2011 (82)
2012 (146)
2013 (173)
2014 (174)
2015 (165)
2016 (158)
2017 (155)
2018 (151)
2019 (151)
2020 (73)
2021 (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (11)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (12)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (35)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (19)
Mariborska knjižnica (6)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1777)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (568)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (121)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (136)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (35)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (101)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (6)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (258)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (42)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
ZRC SAZU (524)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Vsebina
Založnik
[Laybach : s. n., 1813] (1)
1A internet (3)
a Iohanne Fabro (1)
Abecednik (1)
Akademska založba (1)
Andrej Komel (1)
Annales ZRS (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
ATS Od me-je (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (3)
bey Aloys Tusch (1)
bey Joseph Franz Kaiser (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (42)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (4)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Šubic (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Didakta (12)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (21)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (54)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
Edinost (1)
Eduard Liegel (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (18)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (101)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geološki zavod (3)
Glasbena Matica (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
H. Dermol Hvala (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Papš (1)
I. Papš ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (9)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (5)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k.k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Iniciativna skupina slovenščina moj jezik (2)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (95)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (404)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (3)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Blasnik (2)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (1)
J. Leon (1)
J. R. Milic (1)
J. Rigler (1)
J. Rudolf Milic (27)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Janes Lavre Greiner (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jožef Blaznik (14)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Jutro (1)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
K. Kenda-Jež (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Knezoškofijstvo (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Kulturno turistično društvo Zarja (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
LDS (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
literis Grosserianis (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
M. Majar (1)
M. Popovič (1)
Mariborska knjižnica (6)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (2)
Matica Slovenska (2)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (10)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (1)
Modrijan (9)
Muzejsko društvo (5)
na prodaj per A. H. Honu ... (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil ino naprodaj imá Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nejamedia (1)
neznan (1)
Nova revija (1)
Obzorja (24)
Ocean (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Osnovna šola 8 talcev (1)
P. Weiss (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Joshefi Franz Kaiser (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Rokus Klet (1)
Rokus Klett (82)
S. Hvalič Touzery (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
S.n. (1)
samozal. (3)
samozaložba (6)
Schulbücher Verlag (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (42)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Självförlag (1)
Skrivnost (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo (6)
Slavistično društvo Slovenije (1621)
Slori (1)
SLORI (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (68)
Slovenska fundacija za UNICEF (1)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (7)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (13)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (42)
Sophia (1)
Springer (1)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
stampana z-kraleszkimi visnye soule piszkmi (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (4)
T. J. Krajec (1)
Teološka fakulteta (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (6)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (109)
typis Joan. Thom. nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Ulrich Morhart (1)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (95)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Vladarska tiskarnica (1)
v'tisnjene per Joshefu Şhotterju şhtamparju 1790, per katirem se tudi na prude naidejo (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze (3)
Založba ZRC (31)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (20)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
založil pisatelj (1)
Založla Šolski Bukec (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (253)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod RS za šolstvo (19)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (42)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (185)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (9)
Znanstveno društvo (4)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (42)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (3930)