Število rezultatov iskanja: 24262

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (4)
Acta neophilologica (43)
Amfiteater (Ljubljana) (19)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Anthropos (Ljubljana) (15)
Arheo (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (11)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (1)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Bogoslovni vestnik (2)
Cankarjev glasnik (69)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (8)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (30)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dialogi (142)
Didakta (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (24)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (7)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (804)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (65)
Edinost in dialog (5)
ELOPE (Ljubljana) (100)
Emzin (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (5)
Glasnik (1869) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Goriški list (1944) (84)
Illyrisches Blatt (1842)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (1020)
Jezikoslovni zapiski (6)
Jug (7)
Kakovostna starost (5)
Kaplje (Idrija) (14)
Keria (Ljubljana) (4)
Knjižnica (9)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Krajnska čbelica (5)
Kres (Celovec) (70)
Kritika (1925-1927) (16)
Kronika (Ljubljana) (16)
Laibacher Wochenblatt (302)
Lepa Vida (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (278)
Ljubljanski zvon (7215)
Loški razgledi (20)
Meddobje (Entresiglo) (132)
Modra ptica (143)
Monitor ISH (1)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (3)
Naš glas (1925-1928) (33)
Naš rod (142)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (79)
Nerazvrščeno - članki (1)
Nova nada (12)
Novi svet (Ljubljana) (54)
Obzorja (Maribor) (26)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Otrok in knjiga (469)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Planinski vestnik (11)
Pod lipo (2)
Poetikon (2)
Poligrafi (1)
Pomladni glasi (10)
Primerjalna književnost (1042)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi. Literatura (41)
Rast (Novo mesto) (118)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija SRP (Online) (45)
Revija za elementarno izobraževanje (11)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (53)
Slavistična revija (368)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenka (132)
Slovenska bčela (110)
Slovenska čbela (13)
Slovenska mladina (14)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski gospodar (18)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenščina v šoli (40)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1933) (1045)
Sodobnost (1963) (1609)
Stati inu obstati (22)
Studia mythologica Slavica (16)
Svobodna misel (38)
Svobodna mladina (6)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (2679)
Šolska kronika (6)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (70)
Trije labodje (2)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (1)
Vedež (1848) (134)
Verba hispanica (20)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vsesledje (Celje) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (11)
Zora (1872) (150)
Zora (Ljubljana) (169)
Zrnje (Maribor) (32)
Zvon (1870) (144)
Zvonček (Ljubljana) (434)
Železne niti (12)
Leto izida
17?? (1)
1790 (2)
1795 (1)
18?? (4)
1804 (43)
1805 (44)
1806 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (51)
1817 (53)
1818 (53)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (53)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (53)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (56)
1832 (54)
1833 (54)
1834 (54)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (54)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (53)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (104)
1848 (136)
1849 (158)
1850 (74)
1850-1853 (1)
1851 (24)
1852 (104)
1853 (82)
1854 (55)
1856 (17)
1857 (14)
1858 (34)
1859 (32)
1860 (27)
1861 (42)
1861-1862 (1)
1862 (28)
1863 (30)
1864 (36)
1865 (33)
1866 (33)
1867 (46)
1868 (28)
1869 (26)
1870 (53)
1871 (18)
1872 (39)
1873 (44)
1874 (43)
1875 (43)
1876 (70)
1877 (67)
1878 (54)
1879 (49)
1880 (44)
1881 (120)
1882 (138)
1882/1888 (1)
1882-1883 (1)
1883 (178)
1883-1884 (1)
1884 (122)
1885 (121)
1886 (137)
1886/1887 (1)
1887 (112)
1888 (153)
1889 (139)
1889/1894 (1)
1890 (146)
1891 (241)
1891-1899 (1)
1892 (230)
1893 (188)
1894 (236)
1894-1898 (1)
1894-1910 (1)
1895 (189)
1895-1896 (2)
1896 (188)
1896-1895 (1)
1897 (200)
1898 (223)
1899 (194)
1900 (194)
1900-1908 (1)
1901 (179)
1901-1902 (1)
1902 (173)
1903 (249)
1904 (237)
1905 (264)
1906 (285)
1907 (290)
1907/1908 (12)
1908 (208)
1908/1909 (11)
1909 (217)
1909/1910 (11)
1909-1911 (1)
1910 (221)
1910/1911 (10)
1910-1911 (2)
1911 (198)
1911/1912 (9)
1912 (171)
1912/1913 (10)
1913 (196)
1913/1914 (8)
1914 (181)
1914-1914 (1)
1915 (142)
1916 (139)
1917 (141)
1918 (133)
1918/1919 (4)
1919 (156)
1919/1920 (4)
1920 (169)
1920/1921 (8)
1920/1940 (1)
1921 (172)
1922 (138)
1923 (105)
1923-1924 (1)
1923-1945 (1)
1924 (122)
1925 (81)
1926 (128)
1927 (143)
1928 (110)
1929 (146)
1929/1930 (8)
1929-1938 (1)
1930 (155)
1930/1931 (9)
1931 (117)
1931/1932 (9)
1932 (107)
1932/1933 (9)
1933 (279)
1933/1934 (9)
1934 (199)
1934/1935 (9)
1935 (259)
1935/1936 (9)
1936 (210)
1936/1937 (9)
1937 (191)
1937/1938 (18)
1938 (254)
1938/1939 (17)
1938-1940 (1)
1939 (269)
1939/1940 (30)
194? (1)
1940 (255)
1940/1941 (23)
1941 (70)
1941/1942 (23)
1942 (15)
1942/1943 (17)
1943 (12)
1943/1944 (11)
1944 (79)
1945 (21)
1946 (16)
1947 (2)
1948 (7)
1948/1950 (1)
1949 (11)
1950 (14)
1950-1951 (1)
1951 (9)
1952 (7)
1953 (8)
1954 (9)
1955 (18)
1955/1956 (22)
1956 (13)
1957 (47)
1958 (50)
1959 (82)
196? (2)
1960 (79)
1960/1961 (11)
1961 (90)
1961/1962 (11)
1962 (66)
1962/1963 (9)
1963 (148)
1963/1964 (5)
1964 (149)
1965 (170)
1966 (174)
1967 (165)
1967/1969 (1)
1968 (179)
1969 (181)
1970 (190)
1971 (193)
1972 (101)
1973 (90)
1974 (91)
1975 (96)
1975-1976 (1)
1976 (78)
1976-1977 (2)
1977 (81)
1977/1978 (6)
1978 (89)
1979 (87)
1980 (78)
1981 (45)
1982 (44)
1983 (53)
1984 (35)
1984/1985 (1)
1985 (97)
1986 (90)
1987 (91)
1988 (96)
1989 (115)
1989/1990 (2)
1990 (63)
1991 (141)
1991/1992 (2)
1992 (136)
1993 (154)
1994 (168)
1995 (207)
1996 (178)
1997 (163)
1998 (136)
1999 (165)
2000 (132)
2001 (129)
2002 (175)
2003 (139)
2004 (178)
2005 (186)
2006 (203)
2007 (183)
2008 (219)
2008-2009 (2)
2009 (230)
201? (1)
2010 (243)
2011 (251)
2012 (232)
2013 (290)
2014 (261)
2015 (249)
2016 (246)
2017 (199)
2018 (173)
2018-2012 (1)
2019 (173)
2019-1890 (1)
2020 (129)
2021 (21)
30.09.2017 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Celjsko literarno društvo (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Družina d.o.o. (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (14)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (2)
Knjižnica Ivana Potrča (13)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (23)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (126)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (11)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1609)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (469)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (2)
Mestna knjižnica Kranj (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (439)
Muzejsko društvo Škofja Loka (20)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (18819)
Osrednja knjižnica Celje (22)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (33)
Planinska zveza Slovenije (11)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Revija SRP (45)
Rokodelski center Ribnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (549)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (19)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (805)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (22)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (70)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (104)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (53)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (11)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (46)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zedinjena Slovenija (640)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (30)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
ZRC SAZU (57)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (21)
Vsebina
Založnik
A. Einšpieler (524)
A. Ocvirk (1)
A. Trstenjak (1)
A. Turk (4)
ABV (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (17)
Akademska založba (2)
Anton Janežič (163)
Argo, društvo za humanistična vprašanja (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Audibook (2)
autor T. Orter (1)
B. Kos (1)
B. Mavrel (1)
B. Paternu (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Begunska tiskarna (1)
Beletrina (23)
Bird Publisher (1)
Borec (1)
Bratstvo-Jednota (1)
Britanska obveščevalna služba (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva ustanova (69)
Cankarjeva založba (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
D. Gelt (1)
D. Hribar (1)
D. Pirjavec (1)
Delavska založba (2)
Der Sturm (1)
Didakta (2)
Dr. Köhler (1)
Dragotin Hribar (4)
Dramatično društvo (115)
Dramatiško društvo (3)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (17)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (15)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (31)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (33)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (90)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba sv. Mohora (23)
Družba sv. Mohorja (55)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Družina (4)
Družtvo Sv. Mohora (1)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (1770)
DZS (12)
E. Liegel (1)
Ebook (4)
Ed. Janžič (1)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Eno (1)
Etnografski muzej (5)
F. Bernik (1)
F. K. Meško (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (9)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Felix Stegnar (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (43)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (53)
Fr. Derganc (7)
Frančišek Kralj (10)
Frančišek Pavletič (169)
Genija (3)
Goga (3)
Goriška matica (1)
Goriška Mohorjeva Družba (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (4)
Gozdno gospodarstvo (1)
Hamburger (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Helidon (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Ico (1)
ICO (8)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ig. v.Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institut slavjanovedenija RAN (1)
Institute for Slovene Emigration Research (55)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (65)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Intelyway webmedia (1)
ISSV Inc. (1)
Ivan Gršak (2)
izdatelj (1)
J. Blaznik (2)
J. G. Vrdélski (2)
J. Giontini (10)
J. K. Jeretin (13)
J. Kleinmayr (1)
J. Krajec (2)
J. Leon (2)
J. R. Milic (1)
J. Rotar (1)
J. Rud. Milic (1)
J. Rudolf Milic (27)
J. Špicar (1)
J. Tomažič (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janez Friderik Eger (1)
Janez Giontini (3)
Janko M. Pajk (150)
Josip Furlan (1)
Josip Jurčič (1)
Josip Stritar (144)
Josip Vidmar (16)
Jožef Blaznik (1)
Jožef R. Milic (1)
Jugoslovanska knjigarna (6)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutro (1)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. Graeser (1)
K. Sohar (1)
Kat. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (805)
Kleinmayr (1952)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kmečki glas (1)
Knjigca (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Konzorcij (456)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (132)
Konzorcij Križa (1)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Koroška kronika (1)
KUD Logos (4)
Kulturni center (2)
Kulturni center Maribor (1)
Kulturno - prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno - prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (7)
L. Cappelli (1)
L. Kordež (1)
L. Prenner (1)
L. Schwentner (5)
LDS (278)
Licinio Cappelli (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Lipa (1)
Litera (11)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Literarno društvo (1)
Literarno društvo IA (2)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (2)
Ljudska tiskarna (1)
M. Blažić (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (469)
Mariborska literarna družba (2)
Mariborska tiskarna (26)
Matica hrvatska (2)
Matica slovenska (7)
'Matica slovenska' (1)
Matica Slovenska (9)
Mestna občina (20)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Miha Kastelic (5)
Milic (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Mladika (2)
Mladinska knjiga (11)
Mladinska matica (1)
Modra ptica (143)
Mohorjeva družba (3)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (20)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na prodaj per Paternolli (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarna (130)
Narodna založba (1)
'Narodne tiskarne' (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
Natisnil Blaznik (1)
natisnil in saloshil Paternolli (1)
Natisnil Janez Leon (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (1)
Ničman (1)
Nova revija (1)
Nova založba (2)
NUK (1)
O. Fischer (1)
Obzorja (175)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (9)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Osrednja pisarna s. Krščanskosocialne zveze (1)
Oton Wagner (1)
Partizanska knjiga (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (437)
Pedagoški inštitut (3)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (86)
pisatelj (2)
Pivec (9)
Planinska zveza Slovenije (11)
Pokrajinska šolska založba (6)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Prešernova družba (1)
Prešernovo gledališče Kranj (1)
Prežihov V. (4)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prosvetna matica (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Revija SRP (45)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Rokus Klett (1)
Rozalija Eger (134)
Ruslica (19)
s. n. (642)
s.n (1)
s.n. (1531)
Salve (6)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (7)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. D. Hribar (2)
samozal. F. Celestin in J. Jurčič (1)
samozal. F. Haderlap (1)
samozal. F. Mohorič (1)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (9)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. T. Orter (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (5)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Seguro (1)
Sigmundova bukvarnica (1)
Silvio Spazzal (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (1388)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovene Comparative Literature Association (15)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (74)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska begunska tiskarna (2)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1045)
Slovenska kulturna akcija (145)
Slovenska matica (16)
Slovenska Matica (18)
Slovenska straža (1)
Slovenski bogoslovci (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki in filmski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki muzej (31)
Slovenski knjižni zavod (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (5)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za angleške študije (99)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (952)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko planinsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (22)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (11)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (5)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svobodna Slovenija (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (21)
Študentska založba Litera (1)
Tehnika Slovenske armade (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskal D. Hribar (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (72)
Tiskarna sv. Cirila (18)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (7219)
Tiskovna založba (1)
Tiskovno društvo (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Učiteljska Tiskarna (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (142)
Umco (1)
UMco (1)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (16)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (8)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v samozaložbi (1)
V samozaložbi (1)
v zalogi izdajatelja (1)
V. Požgaj (1)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (2)
Vladimir J. Teharski (12)
Vrazov rod (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (5)
Vredništvo slovenskega Glasnika (4)
Vseočesje (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba Aristej (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (8)
Založba Pivec (6)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
založili izdavatelji (1)
Zavod Marianum (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (45)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zedinjena Slovenija (637)
Zgodovinsko društvo (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (38)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (3)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (228)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Išči med rezultati (24262)