Število rezultatov iskanja: 4296

Leto izida
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (104)
1848 (105)
1849 (105)
1868 (1)
1880-1918 (1)
1891 (7)
1892 (9)
1893 (9)
1894 (7)
1895 (4)
1896 (6)
1897 (5)
1898 (8)
1899 (5)
1909 (1)
1910 (1)
1910-1911 (1)
1912 (2)
1918 (1)
192? (1)
1920 (13)
1920/1921 (37)
1921 (18)
1921/1922 (34)
1922 (1)
1922/1923 (33)
1923/1924 (27)
1924 (1)
1924/1925 (15)
1925/1926 (16)
1927/1928 (23)
1928 (3)
1928/1929 (17)
1929 (1)
1929/1930 (30)
1930 (1)
1930/1931 (28)
1931/1932 (33)
1932 (1)
1932/1933 (37)
1933/1934 (35)
1934/1935 (34)
1935 (2)
1935/1936 (33)
1936 (4)
1936/1937 (36)
1937 (2)
1937/1938 (33)
1938 (1)
1938/1939 (36)
1939 (1)
1939/1940 (38)
1940 (3)
1940/1941 (39)
1941 (1)
1941/1942 (36)
1942/1943 (39)
1943/1944 (39)
1944/1945 (20)
1945/1946 (29)
1946/1947 (27)
1947 (12)
1947/1948 (28)
1948 (8)
1948/1949 (27)
1949 (2)
1949/1950 (20)
1950 (4)
1950/1951 (21)
1951 (1)
1951/1952 (18)
1952 (10)
1952/1953 (23)
1953 (12)
1953/1954 (21)
1954 (11)
1954/1955 (20)
1955 (14)
1955/1956 (16)
1956 (12)
1956/1957 (20)
1957 (16)
1957/1958 (15)
1958 (15)
1958/1959 (15)
1959 (2)
1959/1960 (20)
1960 (4)
1960/1961 (16)
1960-1969 (1)
1961 (3)
1961/1962 (14)
1962 (4)
1962/1963 (16)
1963 (2)
1963/1964 (16)
1964 (11)
1964/1965 (16)
1965 (27)
1965/1966 (14)
1966 (25)
1967 (18)
1968 (42)
1969 (22)
1970 (24)
1971 (22)
1972 (33)
1973 (19)
1974 (16)
1975 (22)
1976 (20)
1977 (20)
1978 (19)
1979 (25)
1980 (18)
1981 (35)
1982 (21)
1983 (17)
1984 (26)
1985 (11)
1986 (19)
1987 (24)
1988 (19)
1989 (18)
1990 (7)
1991 (15)
1992 (7)
1993 (13)
1994 (16)
1995 (4)
1996 (3)
1997 (3)
1998 (2)
1999 (8)
2000 (5)
2001 (5)
2002 (11)
2003 (23)
2004 (11)
2005 (7)
2006 (10)
2007 (7)
2008 (15)
2009 (20)
2010 (17)
2011 (9)
2011-2010 (1)
2012 (6)
2013 (16)
2014 (15)
2015 (38)
2016 (22)
2017 (46)
2018 (44)
2019 (40)
2020 (20)
Založnik
(1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (92)
Cankarjev dom (1)
Der Sturm (1)
Dramatično društvo (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (83)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (4)
Državna založba Slovenije (108)
Etnografski muzej (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Gledališče Glej (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kleinmayr (1842)
Konzorcij Edinosti (1)
Kraljevsko slovensko gledališče, Opera (2)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
LDS (2)
Lutkovno gledališče (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mladinska knjiga (2)
Mladinsko gledališče (8)
Muzejsko društvo (9)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodno gledališče (1)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Novinski biro (8)
Obzorja (45)
Pedagoška fakulteta (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prešernovo gledališče (2)
Prešernovo gledališče Kranj (1)
S. n. (1)
samozal. GorKerKavčLot (1)
samozal. I. Umek (1)
Slavistično društvo Slovenije (43)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (10)
Slovenska matica (1)
Slovenski dom (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki in filmski muzej (88)
Slovenski gledališki inštitut (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski gledališki muzej (230)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Slovensko ljudsko gledališče (257)
Slovensko mladinsko gledališče (5)
Slovensko narodno gledališče (624)
Slovensko narodno gledališče Drama (537)
Slovensko sociološko društvo (1)
SNG (58)
SNG Drama (47)
SNG Opera in balet (2)
SSG (1)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
Študentska založba (1)
Tiskovna zadruga (57)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Vesna film (1)
Victor (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine grada Zagreba (1)
VPL (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (4296)