Število rezultatov iskanja: 1100

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (4)
CEPS journal (5)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Didakta (20)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (19)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Gozdarski vestnik (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izvir (40)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (104)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (13)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (2)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Kronika (Ljubljana) (8)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Ljubljanski zvon (11)
Loški razgledi (2)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (3)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (5)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (14)
Primerjalna književnost (11)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (8)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (24)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (19)
Statistično gradivo SR Slovenije (3)
Šolska kronika (13)
Šolsko polje (3)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (9)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (29)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (7)
Vzgoja (Ljubljana) (11)
Zbor občanov (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (9)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
13?? (1)
1854 (1)
1855 (1)
1858 (2)
1860 (1)
1861 (1)
1865 (2)
1866 (1)
1867 (1)
1870 (1)
1873 (2)
1874 (1)
1876 (1)
1877 (2)
1878 (1)
1880 (13)
1881 (3)
1881/1882 (1)
1882/1883 (1)
1883 (2)
1883/1884 (2)
1884 (1)
1884/1885 (2)
1885 (2)
1885/1886 (1)
1886 (1)
1886/1887 (1)
1887/1888 (2)
1888/1889 (4)
1889 (2)
1889/1890 (3)
1890/1891 (1)
1890/1892 (1)
1891 (4)
1891/1892 (1)
1892 (1)
1892/1893 (2)
1892/1993 (1)
1893/1894 (2)
1894 (2)
1894/1895 (2)
1894/1896 (1)
1895/1896 (1)
1896/1897 (2)
1897/1898 (2)
1898/1899 (1)
1899/1900 (2)
1900 (2)
1900/1901 (1)
1901 (1)
1902 (1)
1903 (2)
1904 (3)
1907/1908 (1)
1908 (4)
1908/1909 (1)
1909 (2)
1910 (4)
1910/1911 (1)
1911 (6)
1912 (5)
1913 (1)
1915 (1)
1916 (3)
1917 (4)
1918 (1)
1919 (2)
1921 (2)
1922 (2)
1923 (1)
1924 (3)
1925 (1)
1926/1927 (1)
1927 (2)
1927/1928 (1)
1928/1929 (1)
1929/1930 (1)
1929/2930 (1)
1929-1958 (1)
1930 (1)
1930/1931 (2)
1931 (2)
1931/1932 (2)
1932 (2)
1932/1933 (2)
1933 (1)
1933/1934 (2)
1934 (2)
1934/1935 (2)
1935/1936 (1)
1936 (2)
1936/1937 (1)
1937 (1)
1937/1938 (1)
1938 (3)
1938/1939 (1)
1939 (3)
1939/1940 (1)
1940 (1)
1941 (1)
1943 (2)
1944 (1)
1949 (2)
1955/1956 (5)
1956 (1)
1957 (3)
1958 (3)
1959 (11)
1960 (7)
1961 (2)
1962 (1)
1963 (1)
1966 (2)
1968 (1)
1969 (3)
1970 (8)
1971 (5)
1972 (3)
1973 (4)
1974 (3)
1975 (3)
1976 (4)
1977 (2)
1978 (2)
1979 (4)
1980 (3)
1981 (4)
1982 (4)
1983 (4)
1984 (5)
1985 (6)
1986 (6)
1987 (3)
1988 (5)
1989 (7)
1990 (4)
1991 (6)
1992 (5)
1993 (10)
1994 (15)
1995 (7)
1996 (5)
1997 (6)
1998 (9)
1999 (9)
2000 (20)
2001 (6)
2002 (6)
2003 (3)
2004 (4)
2005 (2)
2006 (15)
2007 (4)
2008 (58)
2009 (23)
2010 (90)
2011 (31)
2012 (125)
2012-2013 (1)
2013 (128)
2014 (38)
2015 (46)
2016 (33)
2017 (37)
2018 (39)
2019 (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (20)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (40)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (816)
Pedagoška obzorja (14)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (29)
Šola za ravnatelje (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
A. Sajovic (1)
A. Šorgo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška šola (11)
Biotehniški center (2)
Biotehniški izobraževalni center (20)
C. Gerold's Sohn (10)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (9)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
Deželni odbor kranjski (7)
Didakta (20)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Družba Jezusova (11)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (2)
Državni izpitni center (2)
DZS (187)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Liegel (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
F. Tempsky (11)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
G. Freytag (1)
Glasbena matica (2)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Grm - center biotehnike in turizma (10)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (8)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
J. Jesenko (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (29)
Jožef Blaznik (3)
Jug (2)
Jugoslovanska knjigarna (6)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Konzorcij šolskih centrov (1)
L. Schwentner (1)
Laibach (1)
Ljudska knjigarna (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Matica slovenska, (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (7)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (43)
Ministrstvo za šolstvo in šport (90)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (5)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naše delo (1)
National Education Institute Slovenia (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Pedagoška fakulteta (24)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška obzorja (14)
Pedagoški inštitut (1)
Pokrajinska šolska založba (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (10)
RIS Dvorec (1)
Rokus Klett (26)
samozal. (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. F. Humski (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (105)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko filozofsko društvo (3)
SO (1)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek (2)
Srednja šola Veno Pilon (40)
Srednja upravno administrativna šola (1)
SŠTS Šiška (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za ravnatelje (12)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (4)
T. Mohar (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (5)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (11)
TSŠ (1)
Učiteljska tiskarna (8)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod RS za šolstvo (143)
Zavod SR Slovenije za statistiko (16)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (1100)