Število rezultatov iskanja: 2626

Založnik
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (2)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
E. Cilenšek (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (3)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (7)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za strojništvo (33)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (143)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (3)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (14)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (7)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Konzorcij šolskih centrov (3)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (3)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
NUK (1)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehniški šolski center, Višja strokovna šola (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
TŠC (3)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (2)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
University of Maribor Press (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (718)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (50)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (3)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Zavod IRC (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (31)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1241)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (360)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (2626)