Število rezultatov iskanja: 743

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (14)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (27)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Didakta (69)
Dogovori (9)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (3)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Fizika v šoli (4)
Geografija v šoli (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Glavna šola - Kranj (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Jezik in slovstvo (19)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (5)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kronika slovenskih mest (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (2)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (8)
Naše delo (Ptuj) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (23)
Planinski vestnik (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (33)
Revija za elementarno izobraževanje (40)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenščina v šoli (13)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (30)
Sodobnost (1963) (3)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (20)
Šolsko svetovalno delo (30)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (9)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (3)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (13)
Vzgoja (Ljubljana) (36)
Vzgoja in izobraževanje (60)
Zbor občanov (11)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (4)
Zgodovinski časopis (2)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (69)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (34)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (33)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Medvode (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (53)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (175)
Osnovna šola Riharda Jakopiča (1)
Pedagoška obzorja (23)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (13)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (42)
Zavod RS za šolstvo (115)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (30)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Vsebina
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Bird Publisher (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Didakta (70)
dLib distributer (1)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (36)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (47)
Družba Jezusova (36)
Državna založba Slovenije (2)
Državni izpitni center (2)
E. Adamič (1)
E. Koželj (1)
Eduvision (1)
EDUvision (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Glavna šola v Kranji (1)
I. Lešnik (1)
II. OŠ (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
ISA institut (2)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
J. Sagadin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (9)
Jožef Blaznik (3)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
M. Čebulc (1)
M. Juriševič (2)
M. Razgor (1)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna občina (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naše delo (1)
National Education Institute Slovenia (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (9)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ Preska (1)
Pedagoška fakulteta (75)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (17)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (6)
Pedagoška obzorja (23)
Pedagoški inštitut (15)
Planinska zveza Slovenije (1)
s. n. (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (8)
Slavistično društvo Slovenije (20)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (14)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
SO (2)
Societá storica del Litorale (8)
Srednja upravno administrativna šola (4)
St. Veit a. d. Glan (1)
Šola za ravnatelje (16)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba G (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (123)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (4)
Zavod RS za šolstvo (22)
Zavod Tolovaj (2)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (30)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (743)