Število rezultatov iskanja: 1525

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta chimica slovenica (2)
Acta linguistica asiatica (26)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AR. Arhitektura, raziskave (5)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (262)
Asian studies (3)
Bogoslovni vestnik (5)
CEPS journal (45)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Didakta (80)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (21)
ELOPE (Ljubljana) (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (6)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (96)
Informatica Medica Slovenica (5)
Inter Alia (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (12)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javno zdravje (1)
Jezik in slovstvo (20)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (1)
Kakovostna starost (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (4)
Knjižnica (5)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (1)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (7)
Matematika v šoli (18)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (9)
Metodološki zvezki (3)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (12)
Organizacija (Kranj) (27)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (25)
Presek (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (31)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (5)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (4)
Revija za elementarno izobraževanje (38)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revija za zdravstvene vede (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (9)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina 2.0 (4)
Slovenščina v šoli (11)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (14)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (63)
Strojniški vestnik (5)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (23)
Šolsko svetovalno delo (23)
Šport (Ljubljana) (4)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (5)
Učiteljski tovariš (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Uprava (Ljubljana) (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (3)
Vestnik za tuje jezike (11)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (35)
Vzgoja (Ljubljana) (38)
Vzgoja in izobraževanje (111)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina v šoli (7)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (11)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (80)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (9)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (35)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (33)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (21)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Knjižnica Domžale (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (12)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (196)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Pedagoška obzorja (25)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (102)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (23)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (35)
Študentska založba (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (292)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (42)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (27)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (46)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod RS za šolstvo (178)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (12)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
ZRC SAZU (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (63)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
1A internet (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Andragoški center Republike Slovenije (3)
Andragoški center Slovenije (7)
Annales ZRS (2)
Association for Sustainable Development Slomo (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Audibook (1)
B. Ekselenski, samozal. (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center Motus (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
D. Šemrov (1)
Debora (1)
Didakta (80)
dLib distributer (1)
Doba Epis (9)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (38)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (40)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba Jezusova (38)
Družina (1)
DZS (1)
Eduvision (2)
EDUvision (5)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
EMUNI University (1)
Faculty of management (7)
Fakulteta za arhitekturo (11)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (10)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (5)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
I. Cikajlo (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International School for Social and Business Studies (1)
J. Kerčmar (1)
J. Lapuh Bele (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jožef Stefan Institute (1)
K. Kregar (1)
K. Petrič (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
L. Rakovec (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljudska univerza (1)
M. Čebulc (1)
M. Juriševič (1)
M. Kralj (1)
M. Pogačnik (1)
Mariborska knjižnica (2)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (14)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (27)
Movit (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Education Institute Slovenia (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Obzorja (2)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
P. Lamovec (1)
Pedagoška fakulteta (68)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (19)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (20)
Pedagoška obzorja (25)
Pedagoški inštitut (9)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
R. Marsetič (1)
Rokus Klett (2)
S. Glavan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (20)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Society Informatika (18)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (84)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (23)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (5)
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (10)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1)
Šola za ravnatelje (47)
Šolski center (1)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
T. Pristovnik (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Teološka fakulteta (4)
The National Education Institute Slovenia (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Turistica (1)
University Press, Faculty of Arts (5)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (6)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (4)
Vrtec Trnovo (2)
Z. Oven (1)
Založba FRI (2)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (4)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Bob (2)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (181)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (25)
Zavod RS za šolstvo (12)
Zavod za turizem (1)
Zbornica zdravstvene nege (12)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (5)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (286)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (26)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (63)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Išči med rezultati (1525)